Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตจอมพล แขวงจอมพล กรุงเทพมหานคร

ธุรการ ประสานงาน (ประจำพื้นที่ กทม.)

...ธุรการ ประสานงาน (ประจำพื้นที่ กทม.) หางาน - Green Capital Thailand Co.,Ltd. ธุรการ ประสานงาน (ประจำพื้นที่ กทม.) Share Green Capital Thailand Co.,Ltd. ธุรการ ประสานงาน (ประจำพื้นที่ กทม.) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , ดูแลเอกสารของลูกค้าให้กับทางบริษัท งานภายในต่างๆ จัดการวาระการประชมตามผู้บังคับบัญชา งานอื่นๆภายในออฟฟิศทั่วไป .อายุ ปี ขึ้นไป ไม่เกิน ปี ไม่จำกัดเพศ.วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปีที่ เทียบเท่า ขึ้นไป.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี อัธยาศัยที่ดี. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (บริษัทมีการเทรนงานให้).มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยันอดทน ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร . วันหยุดยาวตามเทศกาลต่างๆ. งานเลี้ยงสร้างสรรค์ของบริษัท. ทริปสัมมนาต่างจังหวัด. เบี้ยขยัน . ประกัน. โบนัสประจำเดือน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม nsโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทร -- - สอบถาม Green Capital Thailand Co.,Ltd. อาคาร เอ.พี.เอ ถนน รัชดาภิเษก แขวง...


กรุงเทพมหานคร 01 พฤศจิกายน 2561


พนักงานทั่วไป (ประจำพื้นที่ กทม.)

...กทม.) หางาน - Green Capital Thailand Co.,Ltd. พนักงานทั่วไป (ประจำพื้นที่ กทม.) Share Green Capital Thailand Co.,Ltd. พนักงานทั่วไป (ประจำพื้นที่ กทม.) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , เดินเอกสาร ลูกค้าทั่วไป ทำงานตามระบบต่างๆ ที่เก่ยวข้อง ับหมอบหมายงานจากฝ่ายต่างๆ ของทางบรษัท ทำงานในระบบออฟฟิศภายใน .อายุ ปี ขึ้นไป ไม่เกิน ปี ไม่จำกัดเพศ.วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปีที่ เทียบเท่า ขึ้นไป.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี อัธยาศัยที่ดี. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (บริษัทมีการเทรนงานให้).มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยันอดทน บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร . วันหยุดยาวตามเทศกาลต่างๆ. งานเลี้ยงสร้างสรรค์ของบริษัท. ทริปสัมมนาต่างจังหวัด. เบี้ยขยัน . ประกัน. โบนัสประจำเดือน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทร. -- (พี่นับตังค์)LINE - สอบถาม Green Capital Thailand Co.,Ltd. อาคาร เอ.พี.เอ ถนน รัชดาภิเษก แขวง...


กรุงเทพมหานคร 01 พฤศจิกายน 2561


ลูกค้าสัมพันธ์ (ประจำพื้นที่ กทม.)

...ลูกค้าสัมพันธ์ (ประจำพื้นที่ กทม.) หางาน - Green Capital Thailand Co.,Ltd. ลูกค้าสัมพันธ์ (ประจำพื้นที่ กทม.) Share Green Capital Thailand Co.,Ltd. ลูกค้าสัมพันธ์ (ประจำพื้นที่ กทม.) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , รับเรื่องด้านการ เดินเอกสารต่างๆ คอยให้คำปรึกษาแก่บุคคลภายนอกที่เข้ามางานของทางบริษัท .อายุ ปี ขึ้นไป ไม่เกิน ปี ไม่จำกัดเพศ.วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปีที่ เทียบเท่า.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (บริษัทมีการเทรนงานให้).มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยันอดทน จตุจักร กรุงเทพมหานคร . วันหยุดยาวตามเทศกาลต่างๆ. งานเลี้ยงสร้างสรรค์ของบริษัท. ทริปสัมมนาต่างจังหวัด. เบี้ยขยัน . ประกัน โบนัสประจำเดือน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทร. -- (พี่นับตังค์)LINE - สอบถาม Green Capital Thailand Co.,Ltd. อาคาร เอ.พี.เอ ถนน รัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 01 พฤศจิกายน 2561


Call Center (ประจำพื้นที่ กทม.)

...Co.,Ltd. Call Center (ประจำพื้นที่ กทม.) Share Green Capital Thailand Co.,Ltd. Call Center (ประจำพื้นที่ กทม.) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , ทำเกี่ยวกับการประสานงานด้านการลูกค้าประจำสำนักงาน ผ่านทาง รับรองลูกค้าในส่วนของหน้างาน ไม่เกี่ยวกับงานเอกสาร เเต่เป็นการคอนเน็กชั่นกับลูกค้า รวมถึงหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .อายุ ปี ขึ้นไป ไม่เกิน ปี ไม่จำกัดเพศ.วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปีที่ เทียบเท่า.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (บริษัทมีการเทรนงานให้).มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยันอดทน ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร . วันหยุดยาวตามเทศกาลต่างๆ. งานเลี้ยงสร้างสรรค์ของบริษัท. ทริปสัมมนาต่างจังหวัด. เบี้ยขยัน . ประกัน. โบนัสประจำเดือน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทร. -- (พี่นับตังค์)LINE - สอบถาม Green Capital Thailand Co.,Ltd. อาคาร เอ.พี.เอ ถนน รัชดาภิเษก แขวง...


กรุงเทพมหานคร 01 พฤศจิกายน 2561


เปิดรับ พนักงาน รับ-ส่งเอกสาร(Messenger) ประจำ ธนาคาร (ธ.ก.ส.) สำนักงานใหญ่บางเขน

...ะกาศของหยุดของ ธ.ก.ส. .เพศ ชาย .อายุ ไม่เกิน ปี .วุฒิไม่ต่ำกว่า ม..เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง (มีใบรับรองแพทย์ยืนยัน).ไม่มีประวัติอาชญากร.สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ (มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง).รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ ปริมณฑลเป็นอย่างดี.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word ได้ .สุภาพเรียบร้อย มีบุคลิกภาพดี มีมารยาทดี บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม. กองทุนทดแทน. เสื้อแจ็คเกตสีดำ ปักโลโก้ISP. เสื้อPOLOสีกรม ISP. เสื้อกันฝน (เสื้อ+กางเกง). กระเป๋าเอกสาร(Messenger). ประกันอุบัติเหตุ. ตรวจสุขภาพประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hrisp jobsisupportโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสมัครงานรบกวนท่านฝากสมัครงาน ......................ชื่อ.อายุ.วุฒิ /สาขา.เบอร์โทร.พักที่ /เขต.E-mailแจ้งรายละเอียดทั้งหมดให้ จนท.กลับในภายหลังสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ TEL.-- (HR) พี่เนTEL.-- (HR) พี่สาวTEL.-- (HR) ส่วนกลาง Line LD hrisp (จนท.ฝ่ายบุคคล)กดเบอร์โทรของHRทุกคน เป็นไลน์ไอดีจ่ะลงทะเบียนสมัครงาน คลิกที่ลิ้งค์https//docs.google.com/forms/d/e/FAIpQLSd-htACvWcC_lAE-PXSc-sdcARB-ZeloqFPdHZw/viewform - สอบถาม บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด / อาคารโชคชัยร่วมมิตร ชั้น แขวง...


กรุงเทพมหานคร 01 พฤศจิกายน 2561


ช่างโฟร์แมน ก่อสร้างทั่วไป

...ช่างโฟร์แมน ก่อสร้างทั่วไป หางาน - บริษัท คราฟท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ช่างโฟร์แมน ก่อสร้างทั่วไป Share บริษัท คราฟท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ช่างโฟร์แมน ก่อสร้างทั่วไป ตุลาคม ระดับเงินเดือน ต้องการโฟร์แมน ทำงานก่อสร้างทั่วไป ก่ออิญ ฉาบปูน เลื่อยไม้ถ้ามีประสบการณ์จะพิจราณาเป็นพิเศษมีสวัสดิการให้ ตามมาตรฐาน .ทำงานก่อสร้าง.คนไทย กรุงเทพมหานคร ที่พัก เบี้ยเลี้ยง แล้วแต่ตกลง สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม boat CraftMatterialsโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทร - สอบถาม บริษัท คราฟท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซอยยาสูบ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 17 ตุลาคม 2561


ช่างไม้

...ช่างไม้ หางาน - บริษัท คราฟท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ช่างไม้ Share บริษัท คราฟท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ช่างไม้ ตุลาคม ระดับเงินเดือน - ช่างไม้ ช่างก่อสร้างทั่วไปทำงานไม้ ติดตั้งbuilt in ไม้งานก่อสร้างอื่นๆทั่วไป .ใช้เครื่องมือไม้ ในการตัดประกอบ โครงไม้ได้.ทำงานก่อสร้างพื้นฐานทั่วไปได้เช่น ก่ออิฐฉาบปูน.ขับรถได้ จตุจักร กรุงเทพมหานคร มีรถให้ถ้าทำได้มากกว่าช่างไม้จะพิจารณาเป็นพิเศษเดินทางไปหน้า site งานได้ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม boat CraftMatterialsโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทร line id - สอบถาม บริษัท คราฟท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซอยยาสูบ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 12 ตุลาคม 2561


ช่างไฟฟ้า

...ช่างไฟฟ้า หางาน - บริษัท คราฟท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ช่างไฟฟ้า Share บริษัท คราฟท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ช่างไฟฟ้า ตุลาคม ระดับเงินเดือน - ช่างไฟ เดินไฟ ต่อไฟช่างประปา เดินท่อต่อท่อร้อยสายทำงานซ่อมทั่วไปได้ขับรถได้ .ทำงานซ่อมทั่วไปได้.ขับรถได้.ช่างไฟ จตุจักร กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม boat CraftMatterialsโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงline id - สอบถาม บริษัท คราฟท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซอยยาสูบ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 12 ตุลาคม 2561


Call Center Operator -

...Call Center Operator - หางาน - Green Capital Thailand Co.,Ltd. Call Center / Operator Share Green Capital Thailand Co.,Ltd. Call Center / Operator ตุลาคม ระดับเงินเดือน เฉลี่ย ,-, - ทำหน้าที่รับสายเข้าโทรออก เป็นผู้ที่ให้บริการลูกค้าในสินค้าบริการต่างๆ -ให้บริการแก่ลูกค้าที่โทรเข้ามา โดยการตอบข้อซักถามข้อสงสัยในตัวผลิตภัณฑ์ - ทำงาน วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ . -. น. .อายุ - ปี ไม่จำกัดเพศ.วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปีที่ เทียบเท่า ปวช.ไม่จำกัดสาขา.มีความขยัน อดทน กระตือรือร้น.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (บริษัทมีการเทรนงานให้).มีใจรักในงานบริการ.พูดจาคล่องเเคล่ว.ถ้าสามารถเริ่มงานได้เลยทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร .วันหยุดยาวตามเทศกาลต่างๆ.งานเลี้ยงสังสรรค์ของทางบริษัท.ทริปท่องเที่ยวตามที่บริษัทกำหนด.โบนัสประจำเดือน.ประกันกลุ่มที่อยู่ อาคาร เอ.พี.เอ ชั้น โซน B (ซอยลาดพร้าว แยก ) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. (ตึกจะอยู่ติดกับโรงแรม The Bazaar Bangkok) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทร...


กรุงเทพมหานคร 11 ตุลาคม 2561


พนักงานต้อนรับ สาขา รัชดา-ลาดพร้าว-

...พนักงานต้อนรับ สาขา รัชดา-ลาดพร้าว- หางาน - Green Capital Thailand Co.,Ltd. พนักงานต้อนรับ สาขา รัชดา-ลาดพร้าว Share Green Capital Thailand Co.,Ltd. พนักงานต้อนรับ สาขา รัชดา-ลาดพร้าว ตุลาคม ระดับเงินเดือน เฉลี่ย ,-, - ต้อนรับบุคคลที่เข้ามากับบริษัท- ให้บริการข้อมูล จัดสรร ประสานงาน อำนวยความสะดวก ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้มา .อายุ - ปี ไม่จำกัดเพศ.วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปีที่ เทียบเท่า ปวช.ไม่จำกัดสาขา.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.พูดจาไพเราะ มีทัศนคติที่ดี.มีใจรักในงานบริการ.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร .วันหยุดยาวตามเทศกาลต่างๆ.งานเลี้ยงสังสรรค์ของทางบริษัท.ทริปท่องเที่ยวตามที่บริษัทกำหนด.โบนัสประจำเดือน.ประกันกลุ่ม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถาม-- (K.นับตังค์) line ที่อยู่ อาคาร เอ.พี.เอ ชั้น โซน B (ซอยลาดพร้าว แยก ) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. (ตึก...


กรุงเทพมหานคร 11 ตุลาคม 2561