Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตจอมทอง แขวงจอมทอง กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ตรงต่อเวลา2.มีความรับผิดชอบสูง3.ซื่อสัตย์ อดทน4.พักอาศัยอยู่แถวบางบอน/หนองแขม/บางขุนเทียน/ทวีวัฒนา/บางแค จะพิจารณาเป็นพิเศษ5.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ แท็ปแลตได้6.มีประสบการณ์ในการขาย เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ขายออนเทรด-สายธุรกิจเบียร์

...เสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร 1.มีวุฒิ ปริญญาตรี ปวช/ปวส2.ใส่ใจลูกค้า3.ใจเย็น4.ไหวพริบดี5.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ แท็ปแลตได้6.มีประสบการณ์ในการขาย เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานแคชเชียร์

...บสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ตรงต่อเวลา2.มีความรับผิดชอบสูง3.ซื่อสัตย์ อดทน4.อัธยาศัยดี5.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ 6.มีประสบการณ์ในการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Sales Administrative Officer

...บู๊ธเมื่อมีงานแสดงสินค้า -งานธุรการทั่วไป หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล คุณสมบัติผู้สมัคร 1.คนไทย อายุ 25 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 28 ปี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานบัญชี

...เจ้าหนี้ทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.มีประสบการณ์เกี่ยวกับบัญชี 2 ปี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


จัดซื้อต่างประเทศ

...ผู้สมัคร 1.คนไทย อายุ 25 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 35 ปี2.มีความรับผิดชอบ อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน3.ซื่อสัตย์ สุจริต4.มีจรรยาบรรณในอาชีพ5.ไม่มีคดีอาญา6.สื้อสารจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ7.สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ประเมินราคางานก่อสร้าง

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย - เพศหญิง2.มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 10 ปี3.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา4.ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี5.สามารถขับรถได้6.เข้าประชุมรับบรีฟได้7.สามารถเดินทางต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


FOREMAN ( คุมงานก่อสร้างตกแต่งภายใน)

...อย่างดี หากสามารถเขียนแบบได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ6.สามารถทำงานกลางคืนได้7.สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ ในกรณีมีงาน8.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน9.มีความสามารถในการลำดับความสัมคัญของเนื้องานจ่ายงานได้อย่างถูกต้อง เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


3D Designer

...นอกเวลางาน ทำงานต่างจังหวัด ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ในกรณีมีงานในความรับผิดชอบ7.มีความคิดสร้างสรรค์สำหรับการผลิตงานทั้งในด้านแนวความคิด,รูปแบบ การใช้งานวัสดุที่ทันสมัย8.สามารถขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


FOREMAN (ควบคุมงานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวและงานเคาท์เตอร์สินค้า)

...ารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน8.มีความสามารถในการลำดับความสำคัญของเนื้องานจ่ายงานได้อย่างถูกต้อง9.มีความละเอียดความรอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี มีความรับผิดชอบ กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563