Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตจอมทอง แขวงจอมทอง กรุงเทพมหานคร

Stock Admin Supervisor -

... บริษัทพีไฟฟ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด Stock Admin Supervisor มิถุนายน ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ความสามารถ -บริหารควบคุมดูแลให้อุปกรณ์ อะไหล่สำรอง อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมกับแผนงานของฝ่ายติดตั้งบริการ-ดำเนินการขออนุมัติการสั่งซื้ออุปกรณ์ อะไหล่สำรอง โดยการประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ เพื่อให้ได้สินค้าอุปกรณ์ ในคุณภาพ เวลาที่เหมาะสม-วิเคราะห์วางแผนการจัดการด้านอุปกรณ์อะไหล่ในสต็อคที่อยู่ในความดูแล ให้จัดเก็บอย่างเป็นระบบ ระเบียบ เป็นหมวดหมู่ ค้นหาง่าย เบิก-จ่าย ตรวจสอบ ตรวจนับได้อย่างมีประสิทธิภาพ-ควบคุมการตรวจรับ การบันทึกรายการอุปกรณ์ อะไหล่สำรอง เข้าระบบสต็อคให้ครบถ้วน ถูกต้อง-ควบคุมการเบิก-จ่าย อุปกรณ์ อะไหล่สำรอง ให้มีความสะดวก แต่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ง่าย-บริหารกระบวนการรับอุปกรณ์ อะไหล่ที่ชำรุด เพื่อการส่งซ่อม -จัดทำเอกสาร รายงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสต็อค-ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา .จบ ปวส. ปริญญาตรี ในสาขาคอมพิวเตอร์ การบริหารสินค้าคงคลัง สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหาร Stock อย่างน้อย ปี .มีความละเอียด รอบคอบ มีความเข้มงวดในขั้นตอนกระบวนการทำงาน.มีใจรักงานบริการ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ มีทักษะการสื่อสารที่ดี.มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้งานใหม่ ๆ การแก้ไขปัญหา ...


กรุงเทพมหานคร 10 มิถุนายน 2561


Marketing

...Marketing หางาน - บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด Marketing Share บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด Marketing มิถุนายน ระดับเงินเดือน N/A ดูแลลูกค้า,หา Order,ทำ PR , Present งาน .- Foreigner, Living in Thailand.. - University Graduated. .- Fluent in English and Presentation Skill.. - Basic Computer skill, Powerpiont .- Have a good Responsibility, Diligent,Patience,Personal Relationships. .- Always ready to travel abroad. .- Special consideration will be given for Thai language skills. จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม bkkscrnโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- , -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด เลขที่ ถนนพระราม แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร - , - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 08 มิถุนายน 2561


ครูภาษาอังกฤษ

...ครูภาษาอังกฤษ หางาน - โรงเรียนวรรณสว่างจิต ครูภาษาอังกฤษ Share โรงเรียนวรรณสว่างจิต ครูภาษาอังกฤษ มิถุนายน ระดับเงินเดือน - ครูสอนสาระภาษาอังกฤษชั้นประถมปลาย .เอกการสอนภาษาอังกฤษ.มีความรับผิดชอบ.มีมนุษยสัมพันธ์.ตรงต่อเวลา.ทำงานเป็นทีม.พัฒนาตนเอง พร้อมเรียนรู้.ขยัน อดทน พยายาม.ชอบสอนเด็ก/หวังดี/.มีจรรยาบรรณของครู จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม โรงเรียนวรรณสว่างจิต ถนนพระราม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ --- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 08 มิถุนายน 2561


ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ร้านขนมอานตี้ แอนส์ สาขาเซ็นทรัลพระราม21

...ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ร้านขนมอานตี้ แอนส์ สาขาเซ็นทรัลพระราม หางาน - บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ร้านขนมอานตี้ แอนส์ สาขาเซ็นทรัลพระราม Share บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ร้านขนมอานตี้ แอนส์ สาขาเซ็นทรัลพระราม มิถุนายน ระดับเงินเดือน , . ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการสาขา. ควบคุมต้นทุนสาขา. ดูแลบริหารสต๊อก .อายุ - ปี.เพศชาย - หญิง.วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่).บุคลิกภาพดี.มีความรับผิดชอบ.สามารถทำงานตามเวลาห้างได้ จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม. ค่ารักษาพยาบาล. ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะบาง). การปรับเงินประจำปี. Incentive. พักร้อน. เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ. เงินช่วยเหลือการสมรส. เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานถึงเเก่กรรม. เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน. การจัดของเยี่ยมเมื่อพนักงานป่วย. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน. โครงการสวัสดิการกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ...


กรุงเทพมหานคร 06 มิถุนายน 2561


เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ต่างประเทศ)

...เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ต่างประเทศ) หางาน - บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ต่างประเทศ) Share บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ต่างประเทศ) มิถุนายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง/ขึ้นอยู่กับความสามารถประสบการณ์ ประสานงาน ดูแล ลูกค้าต่างประเทศ .เพศ ชาย / หญิง.ไม่จำกัดอายุ.วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา.สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมาก.มีบุคลิกภาพดี แคล่วคล่องว่องไว .มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบสูง.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม bkkscrnโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- , -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด เลขที่ ถนนพระราม แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร - , - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 06 มิถุนายน 2561


พนักงานขายทีวีเครื่องเสียงพานาโซนิค(ประจำบิ๊กซี พระราม2)

...พนักงานขายทีวีเครื่องเสียงพานาโซนิค(ประจำบิ๊กซี พระราม) หางาน - บริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว จำกัด พนักงานขายทีวีเครื่องเสียงพานาโซนิค(ประจำบิ๊กซี พระราม) Share บริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว จำกัด พนักงานขายทีวีเครื่องเสียงพานาโซนิค(ประจำบิ๊กซี พระราม) มิถุนายน ระดับเงินเดือน ขายทีวีเครื่องเสียงพานาโซนิค .เพศชาย / หญิง.อายุไม่เกิน ปี.วุฒิม.ขึ้นไป.มีความรู้ตัวสินค้า.มีประสบการณ์ขาย จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร .ประกันสังคม.ประกันชีวิตอุบัติเหตุหมู่.ค่าคอมมิชชั่น สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว จำกัด / ซอยลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 05 มิถุนายน 2561


Helpdesk support officer-

...Helpdesk support officer- หางาน - บริษัทพีไฟฟ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด Helpdesk support officer Share บริษัทพีไฟฟ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด Helpdesk support officer มิถุนายน ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ความสามารถ - รับแจ้งปัญหา IT ทาง E-mail - แนะนำให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหา IT เบื้องต้นให้กับลูกค้า- Remote แก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับลูกค้า- สรุปงานรายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือน- ทำงานเป็นกะ ทำงาน วัน หยุด วันต่อสัปดาห์ .เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.จบปริญญาตรีในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.สามารถแก้ไขปัญหาระบบ MS Windows, Office, Network, Antivirus, Mail Client รวมถึง Hardware ต่างๆได้.สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office ในการจัดทำเอกสารได้ดี.มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ สุภาพ รู้จักวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้งานใหม่ ๆ การแก้ไขปัญหา ค้นหาปัญหาต่าง ๆ.มีความรับผิดชอบสูง สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างดี จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม wanneexmbaโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--...


กรุงเทพมหานคร 04 มิถุนายน 2561


Programmer (ด่วน)-

...Programmer (ด่วน)- หางาน - บริษัทพีไฟฟ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด Programmer (ด่วน) Share บริษัทพีไฟฟ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด Programmer (ด่วน) มิถุนายน ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ความสามารถ -สำรวจวิเคราะห์ความต้องการใช้งานโปรแกรม เพื่อการเขียนพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วยภาษาที่หลากหลาย เช่น PHP Java-มีความเชี่ยวชาญด้าน SQL Server SQL Data programming-แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับโปรแกรม ทดสอบให้การใช้งานโปรแกรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิ์ภาพ-ให้คำแนะนำการใช้โปรแกรม ให้กับ User -วิเคราะห์ข้อมูลทบทวนระบบ เพื่อนำไปปรับปรุง แก้ไข พัฒนาโปรแกรมให้ดียิ่งขึ้น-จัดหาโปรแกรม ประยุกต์ตามความเหมาะสมตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ภายในงบประมาณที่กำหนด-ทำคู่มือการใช้งานระบบ .อายุ - ปี.มีประสบการณ์ด้าน Programmer อย่างน้อย ปี.จบปริญญาตรีในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.มีความรู้การเขียนโปรแกรม ด้วยภาษา PHP Java.มีความรู้ด้าน Graphic design บน website จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม wanneexmbaโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [...


กรุงเทพมหานคร 04 มิถุนายน 2561


เจ้าหน้าฝ่ายการตลาด1

... บริษัทฟาซิแคร์จำกัด เจ้าหน้าฝ่ายการตลาด มิถุนายน ระดับเงินเดือน ขึ้นไป .วางแผนการตลาดให้กับบริษัทวางแผนส่งเสริมยอดขายสินค้า.คิดกลยุทธ์วางแผนจัดทำสื่อโปรโมชั่น แคมเปญการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมาย.ดูแลภาพรวม คิด วางแผน ส่งเสริมด้านการตลาด แนวทางเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้า ดึงดูดความสนใจให้ได้มากที่สุด.ร่วมวางแผนระบบสื่อโฆษณา online เช่น facebook,line เป็นต้น.วิเคราะห์ประเมินผลจากการทำการตลาด onlineoffline. ดูแล ติดตามประสานงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.การศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด,สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, Marketing, digital Media สาขาที่เกี่ยวข้อง (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่.มีความสามารถด้านการโฆษณา คิดข้อความ เขียนบทความ สื่อสารกับผู้ชม.มีความเข้าใจวิธีการ จุดเด่น/จุดด้อย โอกาส ข้อจำกัดต่างๆ ในการใช้สื่อแบบ offline ออนไลน์ เพื่อการสื่อสารต่อผู้ชมเป็นอย่างดี.สามารถใช้งาน Application ต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ เช่น Word, Excel, PowerPoint, Email โปรแกรมตัดต่อภาพขั้นพื้นฐานได้เป็นอย่างดี.สามารถใช้่งาน บริการต่างๆ ในอินเทอร์เน็ต เช่น เว็บบอร์ดต่างๆ YouTube, Facebook, E-mail, การสั่งซ์้อสินค้า ได้เป็นอย่างดี.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดทีมงาน มีทักษะการนำเสนอ.มีความกระตือรืร้น รับผิดชมต่องานที่ได้รับมอบหมาย ...


กรุงเทพมหานคร 04 มิถุนายน 2561


ด่วน รับสมัครพนักงานเบเกอรี่ ชอพรพ.นครธน(ชอพเปิดใหม่)

...ด่วน รับสมัครพนักงานเบเกอรี่ ชอพรพ.นครธน(ชอพเปิดใหม่) หางาน - บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) *ด่วน รับสมัครพนักงานเบเกอรี่ ชอพรพ.นครธน(ชอพเปิดใหม่)* Share บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) *ด่วน รับสมัครพนักงานเบเกอรี่ ชอพรพ.นครธน(ชอพเปิดใหม่)* มิถุนายน ระดับเงินเดือน , บาท ขึ้นไป ( ไม่รวมค่าล่วงเวลาค่าอื่นๆ ) พนักงานเบเกอรี่-บริการลูกค้า-แจ้งโปรโมชั่นสินค้า .อายุ ปีขึ้นไป.เพศหญิง/ชาย(วุฒิม.วุฒิปวส.) ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่.มีใจรักในงานบริการ.มีความอดทนสูง.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อน หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถทำงานเป็นกะได้. **สัมภาษณ์แล้วทราบผลทันที** จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการที่จะได้รับเมื่อเป็นพนักงาน S&P.เงินรางวัลประจำปี (โบนัส).อาหาร มื้อ.ทิป (เฉพาะร้านอาหาร).ประกันสังคม.ค่ารักษาพยาบาล / ตรวจร่างกายประจำปี.ส่วนลดในการซื้อสินค้า.เครื่องแบบพนักงานได้รับภายหลังการบรรจุ.ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตู.งานเลี้ยงประจำปี.เงินเดือนช่วยเหลือการศึกษาบุตร.สวัสดิการเงินกู้.ของขวัญวันเกิด.ฌาปณกิจศพ.มีโอกาสไปทำงานต่างประเทศสำหรับพนักงานครัวไทย...


กรุงเทพมหานคร 04 มิถุนายน 2561