Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตจอมทอง แขวงจอมทอง กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

... 1.เพศ หญิง , ชาย2.อายุ(ปี) 25 - 353.ระดับการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี4.ประสบการณ์(ปี) 1ปีขึ้นไป5.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word / Excel โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ6.มีความละเอียดรอบคอบ7.มีความรับผิดชอบในการทำงาน เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


โฟร์เเมน

... 1.เพศ ชาย2.อายุ(ปี) 25 - 35 ปีขึ้นไป3.ระดับการศึกษา ปวช. - ปริญญาโท4.ประสบการณ์(ปี) 1 - 3 ปีขึ้นไป5.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word / Excel โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ6.มีความละเอียดรอบคอบ7.มีความรับผิดชอบในการทำงาน เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ธุรการประสานงานฝ่ายขาย

...าย-การตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย - เพศหญิง2.อายุ 25 ปีขึ้นไปอายุไม่เกิน383.ติดต่อประสานงานทั่วไป เปิดบิลขาย4.มีความระเอียดรอบคอบ5.หาก มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


แมสเซ็นเจอร์ (Messenger)

...นขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศ ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป2.มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์3.รู้จักเส้นทางใน กทม. เป็นอย่างดีวิ่งงานเส้นทางไกลได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ช่างซ่อมบำรุงจักรเย็บผ้า

...ย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป 2.วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 ( ม.3 ) ขึ้นไป 3.กรณีที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่า ม.3 ตามที่กำหนดข้างต้น ต้องมีประสบการณ์โดยตรงตามตำแหน่งงาน 4.ขยัน อดทน มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ดีไซเนอร์สำหรับเสื้อผ้าเด็ก

...น Graphic ต่าง ๆ2.สามารถออกแแบบลายผ้า ลายปัก ลายพิมพ์ได้3.มีความคิดสร้างสรรค์ ขยันมีึความรับผิดชอบ4.มีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคขั้นตอนการตัดเย็บเบื้องต้น5.หากมีประสบการณ์ในการทำเสื้อผ้าเด็กจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


IE

...(วิศวกรรมสิ่งทอ,เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ)2.มีประสบการณ์การทำระบบ Lean พิจารณาพิเศษ3.ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsofe office ได้4.มีความรู้ความเข้าใจงานด้านการ์เมนท์เป็นอย่างดี5.มีประสบการณ์การทำงานกับการ์เมนท์อย่างน้อย 1 ปี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Supervisor หัวหน้าแผนกเย็บ

...น้อย 2 ปี4.มีอุปนิสัย ละเอียด รอบคอบ รู้จักจัดการ วางแผนงานจัดงานตามเอกสารรายได้ 5.มีไหวพริบในการแก้ปัญหา6.ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน กระตือรือร้น ใฝ่รู้ มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ให้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ช่างแพทเทิร์น

...ีไซด์เนอร์/ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์น/สิ่งทอ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.สามารถสร้่างแพทเทิร์นผ่านโปรแกรม investronica ได้2.สามารถสร้างแพทเทิร์นกระดาษได้ทั้งงานเด็กผู้ใหญ่ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ดีเทลและจัดซื้อ

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป2.วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป 3.เคยผ่านงานดีเทล 2 ปี ขึ้น4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office (Word/ Excel/ Outlook)5.มีความรับผิดชอบสูง เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 จาก 1518 หน้า หน้าถัดไป >>