Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตจอมทอง แขวงจอมทอง กรุงเทพมหานคร

พนักงานทั่วไป (รายวัน)

...เทคนิคอุตสาหกรรม คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 30 ปี2.วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป3.มีความขยัน อดทน4.สามารถเข้ากะการทำงานได้5.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ฟิตประกอบแม่พิมพ์ พลาสติก

.../ควบคุมคุณภาพงานเขียนแบบ/งานDrawing คุณสมบัติผู้สมัคร 1.วุฒิ ม.3 ขึ้นไป2.สามารถเริ่มงานได้ทันที3.มีความตั้งใจ4.มีความอดทนสูง5.มีประสบการณ์ในการฟิตประกอบแม่พิมพ์ 3 ปีขึ้นไป เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เลขานุการผู้บริหาร

...า ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี ทำงานด้านเอกสารได้ดี4.สามารถโต้ตอบจดหมายเอกสารทางธุรกิจได้5.สามารถทนรับแรงกดดันได้6.ประสบการณ์ 1- 3 ปี ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี7.สามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


online marketing

... อดทนซื่อสัตย์4.สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี5.มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว6.สามารถใช้งาน Social Media เช่น Facebook, Instagram, LINE7.มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งขายออนไลน์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ผู้จัดการฝ่ายผลิต

...สมัคร 1.เพศชาย อายุไม่เกิน 30 -40 ปี2.จบปริญญาตรีวิศวกรเครื่องกล อุตสาหกรรม3.ช่างมีประสบการณ์ด้านการปรับแต่งเครื่องฉีดพลาสติกอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป4.ใช้โปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Excell ได้คล่อง เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่สโตร์

... จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsอื่นๆ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย / หญิง2.อายุ 20 ปีขึ้นไป3.วุฒิการศึกษา ปวช. เป็นต้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง4.มีทักษะด้าน microsoft office เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


กราฟฟิค

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย-หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป2.สามารถใช้โปรแกรมด้านกราฟฟิคอย่างใดอย่างหนึ่งได้อย่างดี3.สามมารถเริ่มงานได้ทันที4.มีความมันใจในตัวเอง5.มีความคิดสร้างสรรค์ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานขาย (กรุงเทพฯและต่างจังหวัด)

...บการณ์ขายสินค้าเกษตรพิจารณาเป็นพิเศษ8.มีประสปการณ์การขายด้าน Hardware จะพิจารณาเป็นพิเศษ9.ต้องสามารถอบรมสินค้าที่บริษัทอย่างน้อย 1 เดือน (มีที่พักให้ มีเงินเดือนให้ระหว่างอบรม) อบรมเสร็จลงพื้นที่ขายตามจังหวัดที่เลือก เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานขายกรุงเทพ (มีมอเตอร์ไซต์เป็นพาหนะตัวเอง)

...ปี2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาการตลาด สาขาที่เกี่ยวข้อง3.มียานพาหนะมอเตอร์ไซต์เป็นของตัวเอง4.มีใจรักงานขายงานบริการ5.หากมีประสบการณ์ขายสินค้าเกษตรจะพิจาณาเป็นพิเศษ6.มีประสบการณ์การขายด้าน Hardware จะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานจัดส่งสินค้า (สาขาสะแกงาม)

...งานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของอื่นๆ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย / หญิง2.อายุ 20 ปีขึ้นไป3.วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป4.สัญชาติไทย5.ขยัน อดทน6.สามารถทนแรงกดดันได้ดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563