Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตจอมทอง แขวงจอมทอง กรุงเทพมหานคร

Sales Administrative Officer

...บู๊ธเมื่อมีงานแสดงสินค้า -งานธุรการทั่วไป หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล คุณสมบัติผู้สมัคร 1.คนไทย อายุ 25 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 28 ปี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานบัญชี

...เจ้าหนี้ทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.มีประสบการณ์เกี่ยวกับบัญชี 2 ปี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


จัดซื้อต่างประเทศ

...ผู้สมัคร 1.คนไทย อายุ 25 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 35 ปี2.มีความรับผิดชอบ อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน3.ซื่อสัตย์ สุจริต4.มีจรรยาบรรณในอาชีพ5.ไม่มีคดีอาญา6.สื้อสารจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ7.สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ประเมินราคางานก่อสร้าง

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย - เพศหญิง2.มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 10 ปี3.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา4.ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี5.สามารถขับรถได้6.เข้าประชุมรับบรีฟได้7.สามารถเดินทางต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


FOREMAN ( คุมงานก่อสร้างตกแต่งภายใน)

...อย่างดี หากสามารถเขียนแบบได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ6.สามารถทำงานกลางคืนได้7.สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ ในกรณีมีงาน8.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน9.มีความสามารถในการลำดับความสัมคัญของเนื้องานจ่ายงานได้อย่างถูกต้อง เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


3D Designer

...นอกเวลางาน ทำงานต่างจังหวัด ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ในกรณีมีงานในความรับผิดชอบ7.มีความคิดสร้างสรรค์สำหรับการผลิตงานทั้งในด้านแนวความคิด,รูปแบบ การใช้งานวัสดุที่ทันสมัย8.สามารถขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


FOREMAN (ควบคุมงานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวและงานเคาท์เตอร์สินค้า)

...ารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน8.มีความสามารถในการลำดับความสำคัญของเนื้องานจ่ายงานได้อย่างถูกต้อง9.มีความละเอียดความรอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี มีความรับผิดชอบ กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ช่างเขียนแบบ (Draftman)

...พศ ชาย/ หญิง2.อายุ ไม่เกิน 35 ปี3.สามารถใช้โปรแกรม AutoCad / Sketch up ได้เป็นอย่างดี4.สามารถอ่าน วิเคราะห์แบบที่เกี่ยวข้องได้ เช่น สถาปัตยกรรม Engineering Interior5.สามารถประสานงานหน้าไซด์งานได้6.สามารถขับรถยนต์ได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เลขานุการ

...หวพริบรับผิดชอบในหน้าที่ บุคลิกคล่องแคล่ว มนุษย์สัมพันธ์ดี5.มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี6.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี7.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Interior Designer Assist PM

...ขึ้นไป3.ใช้โปรแกรมเขียนแบบ AUTO CAD / 3D / SOLID / ETC.4.ทำงานนอกเวลา วันหยุดได้ในช่วงเวลาที่สำคัญ5.เดินทางต่างจังหวัดได้6.มีความอดทน ทำงานภายใต้แรงกดดันได้7.ต้องการการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ8.สามารถขับรถยนต์ได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563