Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตจอมทอง แขวงจอมทอง กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ-

...ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ- หางาน - บริษัทไมโครการปัก จำกัด ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ Share บริษัทไมโครการปัก จำกัด ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ ตุลาคม ระดับเงินเดือน - ควบคุมดูแลระบบประกันคุณภาพ ระบบคุณภาพ ISO - ปรับปรุงกระบวนการทำงานคุณภาพของสินค้า- ควบคุมดูแลระบบคุณภาพ ระบบงานต่างๆ ให้มีความต่อเนื่อง- รับผิดชอบกระบวนการควบคุมประกันคุณภาพทั้งหมด- ควบคุมดูแลงานแผนกให้ปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายองค์กร- ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร / วิทยากรด้าน ISO- สามารถ วางแผนในการทำงาน วิเคราะห์ ประเมิน สรุปข้อมูล .ชาย / หญิง.วุฒิปริญญาตรี.มีประสบการณ์ด้านประกันคุณภาพอย่างน้อย ปี ขึ้นไป.มีความรู้ทางด้าน ISO มีประสบการณ์เคยเป็น QMR .มีความรู้ทางด้าน KPI , COMTENCY.มีความขยัน อดทน สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร - เบี้ยขยัน- โบนัส- ประกันสังคม- พักร้อน สูงสุด วัน- เงินรางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี- เงินช่วยเหลือต่าง ๆ (ค่าทำศพ บิดา มารดา สามี ภรรยา,ของขวัญพนักงานคลอดบุตร,ของขวัญวันเกิด )- ชุดฟอร์มพนักงาน- ตรวจสุขภาพประจำปี- แจกอุปกรณ์การทำงานฟรี- เลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ...


กรุงเทพมหานคร 21 ตุลาคม 2560


เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและขายต่างประเทศ

...เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและขายต่างประเทศ หางาน - บริษัทไมโครการปัก จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดขายต่างประเทศ Share บริษัทไมโครการปัก จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดขายต่างประเทศ ตุลาคม ระดับเงินเดือน - -ร่วมวางแผนการขายต่างประเทศ ให้เป็นไปตามเป้าหมายนโยบายที่กำหนด- ดำเนินการตามนโยบายการทำงานการขายลูกค้าต่างประเทศ- แนะนำให้ข้อมูลสินค้าต่อลูกค้ากลุ่มเป้าหมายลูกค้าปัจจุบัน- วางแผน กำกับดูแล ดำนินงานการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าของฝ่ายต่างประเทศ- วิเคราะห์แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับกระบวนการทำงานด้านการขายต่างประเทศ- ศึกษาข้อมูลทางด้านการขายต่างประเทศ วิเคราะห์สรุปข้อมูล- ประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศทั้ง EMAIL . เพศชาย/หญิง. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาดขายต่างประเทศ สาขาที่เกี่ยวข้อง. มีประสบการณ์การทำงานด้านการขายต่างประเทศไม่ต่ำกว่า ปี. มีความสามารถในการวางแผน วิเคราะห์ ประเมิน สรุปข้อมูล. สามารถ ฟัง พูด อ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดีมาก. มีความสามารถในการใช้ Social Media ต่าง ๆ ได้ดี จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร - เบี้ยขยัน- โบนัส- ประกันสังคม- พักร้อน สูงสุด วัน- เงินรางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี- เงินช่วยเหลือต...


กรุงเทพมหานคร 20 ตุลาคม 2560


เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้า(สาขา)

...เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้า(สาขา) หางาน - บริษัท เซ็นทรัล อินดัสตรี้ จำกัด เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้า(สาขา) Share บริษัท เซ็นทรัล อินดัสตรี้ จำกัด เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้า(สาขา) ตุลาคม ระดับเงินเดือน , ขึ้นไป ตรวจนับ สต๊อกสาขา ดูแลเรื่องรับ-จ่ายสินค้าตามบิล จัดเก็บสต็อกให้เป็นระเบียบ ดูแลเรื่องสินค้าเข้า-ออกบันทึกสต็อค .เพศชาย อายุตั้งแต่ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ปี.วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี.มีความรู้ ความสามรถด้านการจัดการการคลังมีความกระตือรือร้น.รักความก้าวหน้าในอาชีพ.ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน.มีความซื่อสัตย์ .หากมีประสบการณ์ในการทำงานคลังสินค้า(จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ).สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร ตามข้อตกลงของบริษัทเบี้ยขยันประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง-E-mailcentral.recruitgmail.com - สอบถาม บริษัท เซ็นทรัล อินดัสตรี้ จำกัด ...


กรุงเทพมหานคร 20 ตุลาคม 2560


ธุรการประสานงานขาย กรุงเทพฯ

...ธุรการประสานงานขาย กรุงเทพฯ หางาน - บริษัท เซ็นทรัล อินดัสตรี้ จำกัด ธุรการประสานงานขาย กรุงเทพฯ Share บริษัท เซ็นทรัล อินดัสตรี้ จำกัด ธุรการประสานงานขาย กรุงเทพฯ ตุลาคม ระดับเงินเดือน X,XXX ประสานงานกับลูกค้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัท รับออร์เดอร์จากลูกค้าติดตามเงินในส่วนของฝ่ายวัสดุ .เพศหญิง อายุตั้งแต่ ปี ขึ้นไป.วุฒิปวช.- ปริญญาตรี.มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย ปี *** จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีทักษะในการประสานงานเป็นอย่างดี.มีทักษะคอมพิวเตอร์ Microsoft Office / Out-look / Internet / Presentation.สามารถใช้งานโปรแกรม Express ได้ ***จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความขยัน มีความขยัน กระตือรือร้นอดทนหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร ตามข้อตกลงของบริษัทเบี้ยขยันประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง- (สำนักงานใหญ่)E-mailcentral.recruitgmail.com - สอบถาม บริษัท เซ็นทรัล...


กรุงเทพมหานคร 20 ตุลาคม 2560


IT

...IT หางาน - บริษัท เอช.เอช.เค. อินเตอร์เทรด จำกัด IT Share บริษัท เอช.เอช.เค. อินเตอร์เทรด จำกัด IT ตุลาคม ระดับเงินเดือน - ดูแลระบบคอมโปรแกรมการใช้งานภายใน .เพศ ชาย / หญิง.อายุ - ปี.วุฒิ ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีความกระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง.มีประสบการณ์ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ.มีภูมิลำเนา ที่พักในพื้นที่ สะดวกในการเดินทาง จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม , กองทุนเงินทดแทน , รถรับส่ง ฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอช.เอช.เค. อินเตอร์เทรด จำกัด ซ.ท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 19 ตุลาคม 2560


พนักงานขับรถส่งของ ประจำสำนักงานใหญ่(บางบอน)

...พนักงานขับรถส่งของ ประจำสำนักงานใหญ่(บางบอน) หางาน - บริษัท เซ็นทรัล อินดัสตรี้ จำกัด พนักงานขับรถส่งของ ประจำสำนักงานใหญ่(บางบอน) Share บริษัท เซ็นทรัล อินดัสตรี้ จำกัด พนักงานขับรถส่งของ ประจำสำนักงานใหญ่(บางบอน) ตุลาคม หลาย ระดับเงินเดือน X,XXX ขับรถส่งของ ในเขตกรุงเทพปริมณฑล ต่างจังหวัดตามคิวการจัดส่ง .อายุตั้งแต่ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ปี.วุฒิการศึกษา ม. เป็นต้นไป.ร่างกายแข็งแรง สามารถยกของหนักได้.มีใบอนุญาตขับขี่ถูกต้องตามกฎหมาย.รู้จักเส้นทางเป็นอย่างดี *** จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความอดทน ซื่อสัตย์.มีความขยัน มีความรับผิดชอบได้ดี จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร ตามข้อตกลงของบริษัทเบี้ยขยันประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง- - สอบถาม บริษัท เซ็นทรัล อินดัสตรี้ จำกัด ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 18 ตุลาคม 2560


พนักงานตัดเลเซอร์ เครื่องRF-

...พนักงานตัดเลเซอร์ เครื่องRF- หางาน - บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด พนักงานตัดเลเซอร์ เครื่องRF Share บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด พนักงานตัดเลเซอร์ เครื่องRF ตุลาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท -ควบคุม ดูแล รักษา ซ่อมบำรุง เครื่องตัดเลเซอร์ระบบ RF-บำรุงรักษา เครื่องจักรอื่นๆ ภายในแผนก-งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศ ชาย .อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิ ปวช. สาขาช่างไฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,เครื่องกล,คอมพิวเตอร์.มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน.มีบุคลิกภาพดี แคล่วคล่องว่องไว .สามารถใช้คอมพิเตอร์พื้นฐานได้.หากมีความสามารถในด้านซ่อมบุงควบคุมเครื่ิองจักร จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถุทำ โอที + เข้ากะได้ จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม bkkscrnโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- , -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด เลขที่ ถนนพระราม แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร - , - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 18 ตุลาคม 2560


รับสมัครงาน พนักงาน PC Part-time จัดรายการ ขายเครื่องทำน้ำอุ่น ยี่ห้อ Sharp กรุงไทย ประจำ Big C พระร

...รับสมัครงาน พนักงาน PC Part-time จัดรายการ ขายเครื่องทำน้ำอุ่น ยี่ห้อ Sharp กรุงไทย ประจำ Big C พระราม หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครงาน พนักงาน PC Part-time จัดรายการ ขายเครื่องทำน้ำอุ่น ยี่ห้อ Sharp กรุงไทย ประจำ Big C พระราม Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครงาน พนักงาน PC Part-time จัดรายการ ขายเครื่องทำน้ำอุ่น ยี่ห้อ Sharp กรุงไทย ประจำ Big C พระราม ตุลาคม ระดับเงินเดือน บาท/วัน รายละเอียดงาน- เชียร์ขายเครื่องทำน้ำอุ่น ยี่ห้อ sharp กรุงไทย- รายได้วันละ บาท- เริ่มงาน ตุลาคม - ธันวาคม - แนะนำให้ข้อมูลสินค้า กับลูกค้า- ทำงาน ชั่วโมง พัก ชั่วโมง- ทำงาน วัน / สัปดาห์ วันหยุด ไม่ตรง ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์(( ขอน้องที่ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า ไม่ระเบิดหู )) .- เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.- วุฒิ ม. ขึ้นไป.-มีประสบการณ์ขายเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ.-มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าในห้าง (สามารถศึกษาตัวสินค้าเชียร์ขายได้).-มีใจรักงานขาย รู้กฎระเบียบของห้าง มีประวัติการทำงานที่ดี.- ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า ไม่ระเบิดหู จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 18 ตุลาคม 2560


รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขาย มือถือ ASUS ประจำร้าน BIG C บางบอน ด่วนมาก

...รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขาย มือถือ ASUS ประจำร้าน BIG C บางบอน ด่วนมาก หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขาย มือถือ ASUS ประจำร้าน BIG C บางบอน ด่วนมาก Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขาย มือถือ ASUS ประจำร้าน BIG C บางบอน ด่วนมาก ตุลาคม ระดับเงินเดือน + คอมมิชชั่น+ค้าเป้า พนักงานประจำแนะนำขายมือถือ ASUS -เงินเดือน +ค่าประเมินงาน(KPI) บาท+คอมมิชชั่นรายตัวได้ตั้งเเต่ตัวเเรกที่เราขายได้ทำงาน วัน / สัปดาห์ หยุด วัน( หยุดไม่ตรงกับ ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ )มีประกันสังคม+สวัสดิการอื่นๆ .- เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.- วุฒิ ม. ขึ้นไป.- มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน.- มีประสบการณ์ด้านงานขายในห้างฯ มาก่อน .- พูดจาคล่องแคล่ว มีไหวพริบดี บุคลิกภาพดี จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ - (เวลาทำการ .-. น.)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณแม็ก -- Line ...


กรุงเทพมหานคร 18 ตุลาคม 2560


หัวหน้า พี.ซี.

...หัวหน้า พี.ซี. หางาน - บริษัท เอช.เอช.เค. อินเตอร์เทรด จำกัด หัวหน้า พี.ซี. Share บริษัท เอช.เอช.เค. อินเตอร์เทรด จำกัด หัวหน้า พี.ซี. ตุลาคม ระดับเงินเดือน - ดูแลยอดขายตรวจเยี่ยมสาขาประสานงาน .เพศ ชาย / หญิง.อายุ - ปี.วุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี.มีประสบการณ์ใน ปีขึ้นไป.มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบสูง.มีภูมิลำเนาที่พักในพื้นที่ สะดวกในการเดินทาง.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอช.เอช.เค. อินเตอร์เทรด จำกัด ซ.ท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 16 ตุลาคม 2560


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 146 หน้า หน้าถัดไป >>