Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตจตุจักร แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร

พนักงานธุรการ ชาย หญิง

... หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย - เพศหญิง2.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์3.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ช่างพิมพ์ เครื่องตัด 11 (เกสเต็นเนอร์) ตัด 5 (ฮามาด้า) ตัด 4 (MOE)

... หมวดงาน ช่างพิมพ์/เทคโนโลยีสิ่งพิมพ์/พิมพ์ออฟเซ็ท คุณสมบัติผู้สมัคร 1.มีประสบการ์ณในการพิมพ์งาน2.มีความรับผิดชอบ3.สามารถพิมพ์งาน มีโอที ได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ช่างกราฟฟิค โรงพิมพ์

... Web Design/Graphic Designช่างพิมพ์/เทคโนโลยีสิ่งพิมพ์/พิมพ์ออฟเซ็ท คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย - เพศหญิง2.สามารถ ใช้โปรแกรม .AI ได้ดี3.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานขาย (Sales Executive)

...าที่เกี่ยวข้อง 3.มีประสบการณ์ในสายงานขายด้านคลินิกความงามอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป4.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี5.มีความรับผิดชอบ อดทน ขยัน ซื้อสัตย์ สุจริต6.มีใจรักงานขายบริการ บุคลิกภาพดีทัศนคติที่ดี7.มีรถยนต์ใบขับขี่ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


นักวิทยาศาสตร์ (Scientist)

...ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 3.มีประสบการณ์ด้านเพาะเลี้ยงเซลล์ (Umbilical Cord-Mesenchymal Stem Cells; UC-MSCs) 4.สามารถสื่อสารนำเสนอข้อมูภายในภายนอกองค์กรได้5.มีความอดทนซื้อสัตย์ สุจริต6.มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานขาย ช่องทาง E-Commerce

...อย่างดี4.บุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์สื่อสารได้ดี5.บุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์สื่อสารได้ดี6.กระตือรือร้น เรียนรู้เร็ว มีไหวพริบ มีทักษะในการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ7.สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ดี8.สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษได้พอสมควร เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


การเงิน บัญชี

...นด้านต่างประเทศ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.จบการศึกษา ระดับปวช. ขึ้นไป2.มีความละเอียด รอบคอบ ในการตรวจสอบเอกสาร3.ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ WORLD, EXCELL4.สามารถเขียนอ่านภาษาอังกฤษได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานธนาคาร (มีใบอนุญาตขายประกัน)

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ชาย / หญิงอายุไม่เกิน 20 ปีขึ้นไป2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา3.มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้4.มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต ประกันวินาศภัย เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


คนดูแลอพาร์ทเม้นท์

... หมวดงาน ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerแม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด คุณสมบัติผู้สมัคร 1.อ่านออก เขียนได้ ไม่ต้องมีวุฒิ2.สื่อสารกับคนเช่าได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานฝ่าย IT Support ประจำการบินไทย สำนักงานใหญ่

...ขาเทคโนโลยีสารสนเทศ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง3.มีความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีม4.มีความรู้ ความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ พอได้5.มีความขยันอดทน ซื่อสัตย์สุจริต ไว้วางใจได้6.สามารถทำงานล่วงเวลาได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563