Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตจตุจักร แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์1

...tional เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน , -, . บริหารจัดการ วางแผนงานการตลาดทาง Social Media. ทำการโฆษณาบน Facebook. ออกแบบแคมเปญให้สื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย. สามารถใช้ Social Media, E-newsletter, Google Adwords ได้. โฆษณาแบรนด์เนอร์ ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม โปรโมชั่นต่างๆ ได้. สร้างสรรค์ เผยแพร่กิจกรรม บทความบน Website, Socia; media. เพิ่มยอดขาย โดยเน้นสื่อออนไลน์. ดูแล website ของบริษัท หมวดงาน การตลาดออนไลน์ Digital Online marketing .อายุ ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ.วุฒิการศึกษา ม.ขึ้นไป.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ .ต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆๆ เข้ากับเพื่อนรวมงานได้ง่าย.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พี่บุษกร กรุงเทพมหานคร เบี้ยขยัน-โบนัส-ค่าคอมมิทชั่น-วัยหยุดตามเทศกาลต่างๆ-สวัสดิการอื่นๆๆๆตาโครงสร้างของบริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม Monkerredโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พี่บุษกร ไลน์ไอดี Monkerred - สอบถาม Monkey Red international / ตึกช้าง ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขต...


กรุงเทพมหานคร 15 กุมภาพันธ์ 2562


ประชาสัมพันธ์ออนไลน์1

...ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ หางาน - Monkey Red international ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ หมวด การตลาดออนไลน์ Digital Online marketing Share Monkey Red international ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ,-, .วางแผนดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเครื่องมือสื่อสารต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Social Media สื่อมวลชน เพื่อสร้างกระแสความดีในสังคม.จัดหาภาพข้อความที่เหมาะสมกับการประชาสัมพันธ์ เพื่อความรู้สึกเชื่อถือ สร้างความนิยม ดึงดูดใจ.ประมินผลการประชาสัมพันธ์ แก้ไขปรับปรุงการประชาสัมพันธ์เพื่อให้บรรลุตามนโยบายเป้าหมาย หมวดงาน การตลาดออนไลน์ Digital Online marketing .อายุ ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์.ต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆๆ เขากับเพื่อนรวมงานได้ง่าย.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพี่บุษกร จตุจักร กรุงเทพมหานคร -เบี้ยขยัน-โบนัส-ค่าคอมมิทชั่น-วัยหยุดตามเทศกาลต่างๆ-สวัสดิการอื่นๆๆๆตาโครงสร้างของบริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม Monkeyredโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์...


กรุงเทพมหานคร 15 กุมภาพันธ์ 2562


โฟร์แมนงานสถาปัตย์(ด่วนมาก)-

...ี.เฮ้าส์ จำกัด โฟร์แมนงานสถาปัตย์(ด่วนมาก) กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ตามตกลง - ควบคุมงานก่อสร้างตามแผนงานเช่น งานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ควบคุมผู้รับเหมารายย่อยให้ปฎิบัติงานตามแผนงานที่กำหนด-ควบคุมวางแผนการใช้วัสดุก่อสร้างภายในหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย-ตรวจสอบรายงานความก้าวหน้า ตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย- ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในนอก- ถอดแบบประมาณราคาเบื้องต้นได้ หมวดงาน โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้/ช่างประปา .เพศชายอายุ ปีขึ้นไป.วุฒิ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์การควบคุมงานอาคารสูงด้านงานสถาปัตย์.มีความขยันซื่อสัตย์ อดทนสูง.มีความกระตือรือร้นในการทำงานมีความรับผิดชอบสูง.มีภาวะการเป็นผู้นำ ชลบุรี - โบนัสการปรับเงินเดือนตามผลประกอบการ- ประสังคม- ประกันกลุ่ม- เครื่องแบบพนักงาน- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี- วันหยุดพักผ่อนประจำปี - วัน- สวัสดิการณ์อื่น ๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม koyang adhcondo.co.thโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [,-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ.ดี.เฮ้าส์ จำกัด / ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขต...


ชลบุรี 15 กุมภาพันธ์ 2562


โฟร์แมนงานระบบ

...มนงานระบบ กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ตามตกลง ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูง งานเดินระบบไฟฟ้า ดับเพลิง สุขาภิบาล ฯลฯ หมวดงาน โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้/ช่างประปา .เพศชายอายุ ปีขึ้นไป.วุฒิ ปวส. ปริญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทนสูง มีภาวะการเป็นผู้นำ ชลบุรี โบนัสการปรับเงินเดือนตามผลประกอบการ ประกันสังคม ประกันกลุ่ม เครื่องแบบพนักงาน วันหยุดพักผ่อนประจำปี - สวัสดิการอื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม koyang adhcondo.co.thโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [,-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ.ดี.เฮ้าส์ จำกัด / ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขต...


ชลบุรี 14 กุมภาพันธ์ 2562


โฟร์แมนงานระบบ

...โฟร์แมนงานระบบ หางาน - บริษัท เอ.ดี.เฮ้าส์ จำกัด โฟร์แมนงานระบบ หมวด โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้/ช่างประปา Share บริษัท เอ.ดี.เฮ้าส์ จำกัด โฟร์แมนงานระบบ กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ตามตกลง ควบคุมดูแลงานก่อสร้างอาคารสูง งานระบบภายในอาคารสูงไฟฟ้า ดับเพลิง ฯลฯ ติดประสานงานหน่วยงานภายนอกในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง หมวดงาน โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้/ช่างประปา .เพศชายอายุ ปีขึ้นไป กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม adhcondo.co.thโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [,-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ.ดี.เฮ้าส์ จำกัด / ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ,- ...


กรุงเทพมหานคร 14 กุมภาพันธ์ 2562


พนักงานขับรถประจำหน่วยงานSme Bank

...พนักงานขับรถประจำหน่วยงานSme Bank หางาน - บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด พนักงานขับรถประจำหน่วยงานSme Bank หมวด พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ Share บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด พนักงานขับรถประจำหน่วยงานSme Bank กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน , ทำงานตามใบงานที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ .เพศชาย.อายุ-ปี.มีประสบการณ์ในการขับรถปีขึ้นไป.มีใบขับขี่ส่วนบุคคลปีขึ้นไป.ไม่ติดประวัติอาชญกรรม.มีใบส.ด. ส.ด..สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ จตุจักร กรุงเทพมหานคร .ค่าครองชีพ/เดือน.เบี้ยขยันขันบันได,.เบี้ยเลี้ยงออกต่างจังหวัด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ccservicesproโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โทร.-- , สาขาระยอง โทร. --]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณสมเจตร์ -- - สอบถาม บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด สำนักงานใหญ่ / ถ.สุขุมวิท ...


กรุงเทพมหานคร 14 กุมภาพันธ์ 2562


พนักงานขับรถประจำหน่วยงานSme Bank

...พนักงานขับรถประจำหน่วยงานSme Bank หางาน - บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด พนักงานขับรถประจำหน่วยงานSme Bank หมวด พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ Share บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด พนักงานขับรถประจำหน่วยงานSme Bank กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน , ทำงานตามใบงานที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ .เพศชาย.อายุ-ปี.มีประสบการณ์ในการขับรถปีขึ้นไป.มีใบขับขี่ส่วนบุคคลปีขึ้นไป.ไม่ติดประวัติอาชญกรรม.มีใบส.ด. ส.ด..สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ จตุจักร กรุงเทพมหานคร .ค่าครองชีพ/เดือน.เบี้ยขยันขันบันได,.เบี้ยเลี้ยงออกต่างจังหวัด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ccservicesproโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โทร.-- , สาขาระยอง โทร. --]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณสมเจตร์ -- - สอบถาม บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด สำนักงานใหญ่ / ถ.สุขุมวิท ...


กรุงเทพมหานคร 14 กุมภาพันธ์ 2562


เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ Checker-out (ประจำสาขา วิภาวดี )1

...เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ Checker-out (ประจำสาขา วิภาวดี ) หางาน - บริษัท โตโยต้า บัสส์ จำกัด เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ Checker-out (ประจำสาขา วิภาวดี ) หมวด กฎหมาย/เร่งรัด-ติดตามหนี้ / ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล Share บริษัท โตโยต้า บัสส์ จำกัด เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ Checker-out (ประจำสาขา วิภาวดี ) กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ,-, .ตรวจสอบ บ้าน+ที่ทำงาน ใน กทม.ปริมณฑล.ใช้ระบบในการลงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง หมวดงาน กฎหมาย/เร่งรัด-ติดตามหนี้ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล . เพศ ชาย อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ปวช.เทียบเท่าขึ้นไป.รู้จักพื้นที่ใน กทม.เป็นอย่างดี (พิจารณาเป็นพิเศษ).ใช้สมาร์ทโฟน ได้.ขับขี่รถจักรยานยนต์รถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์.ต้องมีรถจักยานยนต์เป็นของตัวเอง จตุจักร กรุงเทพมหานคร - ค่าครองชีพ- ค่าอาหาร- ชุดยูนิฟอร์ม- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี- เงินช่วยเหลือ (กรณีคลอดบุตร)- โบนัส - ประกันชีวิตกลุ่ม- ส่วนลดค่าอะไหล่- ส่วนลดค่าค่าแรงซ่อมรถ- ห้องพยาบาล- ตรวจสุขภาพประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hrtoyotabu...


กรุงเทพมหานคร 12 กุมภาพันธ์ 2562


เลขานุการแผนกอาหารและเครื่องดืม1

...ารวยการ์เด้น จำกัด /โรงแรมมารวย การ์เด้น (Maruay Garden Hotel) เลขานุการแผนกอาหารเครื่องดืม หมวด เลขานุการ Share บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด /โรงแรมมารวย การ์เด้น (Maruay Garden Hotel) เลขานุการแผนกอาหารเครื่องดืม กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน N/A .รับ ให้ข้อมูลรายละเอียดห้องประชุมสัมมนา .รับจองห้องจัดเลี้ยง.จัดทำรายงานต่างๆ ของแผนกอาหารเครื่องดื่ม.ประสานงานกับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวกับงาน หมวดงาน เลขานุการ .เพศ หญิง.อายุ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ปี.วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป.สามารถสือสาร,เข้าใจ ภาษาอังกฤษได้พอสมควร.ทำงานภายใต้แรงกดดันได้.มีความขยันอดทน.พร้อมเริ่มงานได้ทันที บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร .อาหาร มื้อ.กองทุนเงินสะสม,ฌาปนกิจ.โบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ,,]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด /โรงแรมมารวย การ์เด้น (Maruay Garden Hotel) ซอยพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขต...


กรุงเทพมหานคร 12 กุมภาพันธ์ 2562


Front Cashier (แคชเชียร์แผนกบริการส่วนหน้า)1

...ี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ Share บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด /โรงแรมมารวย การ์เด้น (Maruay Garden Hotel) Front Cashier (แคชเชียร์แผนกบริการส่วนหน้า) กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน N/A .เบิกเงินสำรองจ่าย พร้อมตรวจเช็คความถูกต้องตามที่ได้กำหนด.ทำบิลเพื่อเก็บเงินกับลูกค้า.ทำสรุปครบรอบการทำงานของตน แคชเชียรจะต้องทำปิดรายงาน.โอนเงินเงินสำรองจ่ายให้แคชเชียร์ในรอบต่อไป หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ .เพศ หญิง.อายุ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ปี.วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป.สามารถสือสาร,เข้าใจ ภาษาอังกฤษได้พอสมควร.ทำงานภายใต้แรงกดดันได้.เข้างานเป็นกะได้ บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร .อาหาร มื้อ.ยูนิฟอร์ม.โบนัสประจำปี.กองทุนเงินสะสม,กองทุนฌาปนกิจ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ,,]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด /โรงแรมมารวย การ์เด้น (Maruay Garden Hotel) ซอยพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขต...


กรุงเทพมหานคร 12 กุมภาพันธ์ 2562


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 จาก 363 หน้า หน้าถัดไป >>