Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตจตุจักร แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วย หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน1

...งาน - บริษัท วิวัฒน์พรอพเพอร์ตี จำกัด ผู้ช่วย หัวหน้าแผนกบัญชีการเงิน หมวด บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ Share บริษัท วิวัฒน์พรอพเพอร์ตี จำกัด ผู้ช่วย หัวหน้าแผนกบัญชีการเงิน กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ . จัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน รายเดือน กลางปี สิ้นปี. ปิดงบบัญชีการเงิน ประจำปี. จัดทำ ตรวจตราการลงบัญชีต่าง ๆ ของบริษัท ด้วยโปรแกรม Express ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฏหมาย มาตรฐาน หลักวิธีปฏิบัติของสมาคมนักบัญชี นโยบายของบริษัท ฯ หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ .เพศหญิง , อายุระหว่าง - ปี.วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี , สาขาการเงิน.มีประสบการณ์ในด้าน การปิดงบบัญชีการเงิน อย่างน้อย ปี.มีความรู้เรื่องกฏหมายภาษีอากร หลักการทางบัญชี ภาษี การควบคุมบัญชีภายใน เป็นอย่างดี.มีความชำนาญสามารถใช้ โปรแกรม Express ในการลงบันทึกบัญชีได้เป็นอย่างดี.สามารถปิดงบบัญชีการเงินได้ ( หากสามารถเซ็นต์เป็นผู้ทำบัญชีได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ ).สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้.มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาชีพ ในการนำเสนอข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องเชื่อถือได้ ต่อผู้บังคับบัญชา.ละเอียดรอบคอบ , ซื่อสัตย์ , ขยันอดทน , ตรงต่อเวลา ...


กรุงเทพมหานคร 22 กุมภาพันธ์ 2562


ฝ่ายสื่อโฆษณาโปรดักชั่น1

...ฝ่ายสื่อโฆษณาโปรดักชั่น หางาน - S.C.O โปรดักสื่อโฆษณา จำกัด ฝ่ายสื่อโฆษณา/โปรดักชั่น หมวด โฆษณา/สิ่งพิมพ์/Creative/ช่างภาพ / อื่นๆ Share S.C.O โปรดักสื่อโฆษณา จำกัด ฝ่ายสื่อโฆษณา/โปรดักชั่น กุมภาพันธ์ - ระดับเงินเดือน ++ .มีการดูแลเพจของบริษัท.จัดการระบบของหน้างานเพจของบริษัท.ประสานงาน จัดเก็บเอกสาน พิมพ์ข้อมูล.ตอบแชททางเพจสามารถสอบถามละเอียดเพี่มเติมคุณ มาร์ค -lD.Line shadozone หมวดงาน โฆษณา/สิ่งพิมพ์/Creative/ช่างภาพอื่นๆ .อายุ ระหว่าง - ปี.วุฒิการศึกษา ม.,เทียบเท่า, ม., ปวช,ปวส, ปริญญาตรี,ปริญญาโท,ปริญญาเอก.ไม่จำกัดเพศ.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ทางเรามีการสอนงานให้.มีความรับผิดชอบ มีวินัยในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้.สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ จตุจักร กรุงเทพมหานคร . อายุ ระหว่าง - ปี . วุฒิการศึกษา ม.,เทียบเท่า, ม., ปวช,ปวส, ปริญญาตรี,ปริญญาโท,ปริญญาเอก . ไม่จำกัดเพศ . ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ทางเรามีการสอนงานให้ . มีความรับผิดชอบ มีวินัยในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้ . สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ ...


กรุงเทพมหานคร 22 กุมภาพันธ์ 2562


เจ้าหน้าที่ออนไลน์1

...++ .มีการดูแลเพจของบริษัท.จัดการระบบของหน้างานเพจของบริษัท.ประสานงาน จัดเก็บเอกสาน พิมพ์ข้อมูล.ตอบแชททางเพจสามารถสอบถามละเอียดเพี่มเติมคุณ มาร์ค -lD.Line shadozone หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดการตลาดออนไลน์ Digital Online marketing .อายุ ระหว่าง - ปี.วุฒิการศึกษา ม.,เทียบเท่า, ม., ปวช,ปวส, ปริญญาตรี,ปริญญาโท,ปริญญาเอก.ไม่จำกัดเพศ.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ทางเรามีการสอนงานให้.มีความรับผิดชอบ มีวินัยในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้.สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง กรุงเทพมหานคร . อายุ ระหว่าง - ปี . วุฒิการศึกษา ม.,เทียบเท่า, ม., ปวช,ปวส, ปริญญาตรี,ปริญญา โท,ปริญญาเอก . ไม่จำกัดเพศ . ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ทางเรามีการสอนงานให้ . มีความรับผิดชอบ มีวินัยในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้ . สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม shadozoneโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม S.C.O โปรดักสื่อโฆษณา จำกัด ตึกช้าง แขวงจอมพล เขต...


กรุงเทพมหานคร 22 กุมภาพันธ์ 2562


ฝ่ายแอดมินเพจ1

... .มีการดูแลเพจของบริษัท.จัดการระบบของหน้างานเพจของบริษัท.ประสานงาน จัดเก็บเอกสาน พิมพ์ข้อมูล.ตอบแชททางเพจสามารถสอบถามละเอียดเพี่มเติมคุณ มาร์ค -lD.Line shadozone หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลAdmin / Social Network /Facebook / Line .อายุ ระหว่าง - ปี.วุฒิการศึกษา ม.,เทียบเท่า, ม., ปวช,ปวส, ปริญญาตรี,ปริญญาโท,ปริญญาเอก.ไม่จำกัดเพศ.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ทางเรามีการสอนงานให้.มีความรับผิดชอบ มีวินัยในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้.สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร . อายุ ระหว่าง - ปี . วุฒิการศึกษา ม.,เทียบเท่า, ม., ปวช,ปวส, ปริญญาตรี,ปริญญาโท,ปริญญาเอก . ไม่จำกัดเพศ . ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ทางเรามีการสอนงานให้ . มีความรับผิดชอบ มีวินัยในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้ . สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม shadozoneโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ คุณมินตรา --สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม S.C.O โปรดักสื่อโฆษณา จำกัด ตึกช้าง แขวงจอมพล เขต...


กรุงเทพมหานคร 22 กุมภาพันธ์ 2562


ฝ่ายเพจดูแลเพจ1

...ฝ่ายเพจดูแลเพจ หางาน - S.C.O โปรดักสื่อโฆษณา จำกัด ฝ่ายเพจ/ดูแลเพจ หมวด ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด / ประกันภัย/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต Share S.C.O โปรดักสื่อโฆษณา จำกัด ฝ่ายเพจ/ดูแลเพจ กุมภาพันธ์ - ระดับเงินเดือน ++ .มีการดูแลเพจของบริษัท.จัดการระบบของหน้างานเพจของบริษัท.ประสานงาน จัดเก็บเอกสาน พิมพ์ข้อมูล.ให้รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับโปรดักชั่นสื่อโฆษณาสามารถสอบถามละเอียดเพี่มเติมคุณ มินตรา --lD.Line jeeb หมวดงาน ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาดประกันภัย/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต .อายุ ระหว่าง - ปี.วุฒิการศึกษา ม.,เทียบเท่า, ม., ปวช,ปวส, ปริญญาตรี,ปริญญาโท,ปริญญาเอก.ไม่จำกัดเพศ.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ทางเรามีการสอนงานให้.มีความรับผิดชอบ มีวินัยในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้.สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ จตุจักร กรุงเทพมหานคร +ค่าคอม+โบนัส+เบี้ยขยัน+กองทุนช่วยเหลือ+รางวัลโบนัส สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม jeebโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมั...


กรุงเทพมหานคร 22 กุมภาพันธ์ 2562


ประสานงานลูกเพจ1

...S.C.O โปรดักสื่อโฆษณา จำกัด ประสานงานลูกเพจ กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ++ .มีการดูแลเพจของบริษัท.จัดการระบบของหน้างานเพจของบริษัท.ประสานงาน จัดเก็บเอกสาน พิมพ์ข้อมูล.ตอบแชททางเพจสามารถสอบถามละเอียดเพี่มเติมคุณ มินตรา --lD.Line jeeb หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด .อายุ ระหว่าง - ปี.วุฒิการศึกษา ม.,เทียบเท่า, ม., ปวช,ปวส, ปริญญาตรี,ปริญญาโท,ปริญญาเอก.ไม่จำกัดเพศ.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ทางเรามีการสอนงานให้.มีความรับผิดชอบ มีวินัยในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้.สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร +ค่าคอม+โบนัส+เบี้ยขยัน+กองทุนช่วยเหลือ+รางวัลโบนัส สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม jeebโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ คุณมินตรา --สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม S.C.O โปรดักสื่อโฆษณา จำกัด ตึกช้าง แขวงจอมพล เขต...


กรุงเทพมหานคร 22 กุมภาพันธ์ 2562


ฝ่ายโปรโมทสินค้า

...ใด บางครั้งไม่ทราบความ ต้องการของตัวเอง พนักงานแนะนำสินค้าควรแนะนำสินค้าใหม่ที่น่าสนใจ อาจทำให้ลูกค้าสนใจตัดสินใจซื้อสินค้าได้. นำสินค้าออกมาแสดง พนักงานแนะนำสินค้าควรจัดสินค้าไว้อย่างเป็นระเบียบ นำสินค้าออกมาให้ลูกค้าชม เมื่อลูกค้าต้องการสินค้าชนิดใดที่มีอยู่ พนักงานแนะนำสินค้าต้องหยิบ ให้ได้ถูกต้องรวดเร็ว ควรนำสินค้าที่ได้มีการโฆษณาลูกค้าส่วนใหญ่รู้จักแล้วออกมาให้ลูกค้า ได้สัมผัส ได้ทดสอบ ไม่ควรนำสินค้าออกมามากเกินไปเพราะจะทำให้ลูกค้าสับสน ไม่ตัดสินใจ ซื้อสามารถสอบถามละเอียดเพี่มเติมคุณ มินตรา --lD.Line jeeb หมวดงาน ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerการตลาดออนไลน์ Digital Online marketing .อายุ ระหว่าง - ปี.วุฒิการศึกษา ม.,เทียบเท่า, ม., ปวช,ปวส, ปริญญาตรี,ปริญญาโท,ปริญญาเอก.ไม่จำกัดเพศ.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ทางเรามีการสอนงานให้.มีความรับผิดชอบ มีวินัยในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้.สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร ค่าคอมเบี้ยขยันโบนัสกองทุนช่วยเหลือรางวัลโบนัส สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม jeebโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ คุณมินตรา --สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม S.C.O โปรดักสื่อโฆษณา จำกัด ตึกช้าง แขวงจอมพล เขต...


กรุงเทพมหานคร 22 กุมภาพันธ์ 2562


ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ร้าน KFC สาขา ปตท.รัชดา (มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม)1

...ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ร้าน KFC สาขา ปตท.รัชดา (มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม) หางาน - บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ร้าน KFC สาขา ปตท.รัชดา (มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม) หมวด งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ / งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์ Share บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ร้าน KFC สาขา ปตท.รัชดา (มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม) กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน , - , . ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการภายในสาขา. บริหารจัดการการทำงานของพนักงานภายในสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด. ควบคุมต้นทุนสาขา. ดูแลบริหารสต๊อก หมวดงาน งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์ .อายุไม่เกิน ปี.ทำงานเป็นกะได้.สุขภาพแข็งแรง.จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขาวิชา) จตุจักร กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม. ค่ารักษาพยาบาล. ประกันอุบัติเหตุ . การปรับเงินประจำปี. Incentive. พักร้อน. เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ. เงินช่วยเหลือการสมรส. เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานถึงเเก่กรรม. เงินช่วยเหลืองาน...


กรุงเทพมหานคร 22 กุมภาพันธ์ 2562


การเงินและการบัญชี (สถาบันคุ้มครองเงินฝาก)1

...เงินฝาก) หมวด บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ Share บริษัท สามพี โปรเฟซชันนัล จำกัด การเงินการบัญชี (สถาบันคุ้มครองเงินฝาก) กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน , . จัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการจ่ายเงิน ประสานงานกับบุคคลภายนอก เช่น ธนาคาร ผู้ขายสินค้าบริการ เป็นต้น. จัดเตรียมเอกสารสนับสนุนงาน การถอน โอนทรัพย์สินส่งมอบหลักทรัพย์ ประสานงานการส่งเอกสารกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง. จัดเตรียมเอกสารในการฝาก การถอน การโอนเงินในการจัดส่งให้กับบุคคลภายนอก เช่นธนาคาร สถาบันการเงิน เป็นต้น. จัดทำรายงานทางการเงินต่างๆ. สนับสนุนงานด้านการเงินการบัญชี เช่น งานด้านรวบรวมจัดเก็บเอกสาร การค้นหาเอกสารเป็นต้น. ประสานงานให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ใช้ระบบงานให้งานสามารถดำเนินการสัมฤทธิ์ผล. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ .สัญชาติไทย.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ทางด้านการเงินการบัญชีเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย ปี.สามารถใช้ Microsoft Office ได้.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน.หากมีประสบการณ์การใช้โปรแกรมบัญชีระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) จะพิจารณาเป็นพิเศษ ...


กรุงเทพมหานคร 20 กุมภาพันธ์ 2562


รับพนักงานทำความสะอาด(พ่อบ้าน)

...รับพนักงานทำความสะอาด(พ่อบ้าน) หางาน - บริษัท ซีฮ็อคบิลดิ้งเมนเทนแนนซ์ จำกัด รับพนักงานทำความสะอาด(พ่อบ้าน) หมวด แม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด Share บริษัท ซีฮ็อคบิลดิ้งเมนเทนแนนซ์ จำกัด รับพนักงานทำความสะอาด(พ่อบ้าน) กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ,-, พนักงานพ่อบ้านประจำหน่วยงาน รร.นานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ วิภาวดี เขตจตุจักรทาำงาน วันต่อสัปดาห์ หยุด วันเสาร์วันอาทิตย์เวลาทำงาน . -. น.ดูแลพื้นที่ทางเดินระหว่างอาคารเรียนทั้งหมด, ดูแลหอประชุม,แคนทีนลานจอดรถ ส่วนประสานงานด้านการจัดโต๊ะประชุมหน้าที่อื่นๆตามได้รับมอบหมาย หมวดงาน แม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด .มีใจรักงานบริการความสะอาดบริการ.ขยัน อดทน ซื่อสัตย์.สามารถปรับตัวทำงานเป็นทีมได้ดี.ตรงต่อเวลา จตุจักร กรุงเทพมหานคร รายได้ประจำ รวม,.-บาทต่อเดือนโอที ชม./วัน ./ชม.เงินสะสมรายเดือน บาท (หลังผ่านทดลองงาน)เงินเบิกล่วงหน้าเดือนละ ,.- สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม tattywowโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ -- ต่อ ,, ...


กรุงเทพมหานคร 19 กุมภาพันธ์ 2562


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 363 หน้า หน้าถัดไป >>