Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตจตุจักร แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่บัญชี-

...เจ้าหน้าที่บัญชี- หางาน - บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่บัญชี Share บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่บัญชี ธันวาคม ระดับเงินเดือน สามารถเจรจาต่อรองได้ - ปิดบัญชี Reconcile Detail A/C - คำนวณวิเคราะห์ต้นทุน รวมถึงประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีเเละฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง .ไม่จำกัดเพศ.อายุ ปีขึ้นไป .จบการศึกษาระดับ ป.ตรี ป. กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) / ตึกช้าง อาคารบี ชั้น ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ต่อ ...


กรุงเทพมหานคร 04 ธันวาคม 2560


ผู้จัดการฝ่ายการตลาด(Marketing Manager)

...ผู้จัดการฝ่ายการตลาด(Marketing Manager) หางาน - บริษัท เอ.ดี.เฮ้าส์ จำกัด ผู้จัดการฝ่ายการตลาด(Marketing Manager) Share บริษัท เอ.ดี.เฮ้าส์ จำกัด ผู้จัดการฝ่ายการตลาด(Marketing Manager) ธันวาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง บริหารจัดการงานวิเคราะห์ในเชิงการตลาดการขาย กำหนดแผนการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายสอดคล้องกับแผนโครงการแผนธุรกิจตลอดจนร่วมในการควบคุมติดตาม ดูแลกิจกรรมด้านการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์โครงการ .ปริญญาตรี สาขา การตลาด , อสังหาริมทรัพย์ , บริหารธุรกิจ สาขาใกล้เคียง.ประสบการณ์การตลาดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย ปี.มีความคิดสร้างสรรค์ด้านการตลาด.หากมีประสบการณ์การตลาด คอนโดมิเนี่ยม จะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร - bonus- ค่าครองชีพ-ประกันสังคม สุขภาพกลุ่ม , ทันตกรรม -ชมรมต่างๆ -อื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม adhcondoโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ.ดี.เฮ้าส์ จำกัด / ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 01 ธันวาคม 2560


ผู้จัดการฝ่ายขาย(Sales Manager)กรุงเทพ

...านขายให้สอดคล้อง กับแผนการตลาด แผนโครงการแผนทางธุรกิจ ตลอดจนร่วมในการควบคุมติดตาม ดูแลเพื่อให้เกิดยอดขายยอดจองร่วมในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ของกลุ่มคอนโดมิเนียมหน้าที่ความรับผิดชอบกำหนดเป้าหมายการขาย วางแผนการขาย ดำเนินงานขายตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายสรุป / วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อความต้องการของลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลให้กับฝ่ายการตลาดกำหนดราคาขายรายแปลง เงื่อนไขการชำระเงิน จัดหาช่องทางการขายใหม่ ๆวางแผนรายการส่งเสริมการขายย่อยในแต่ละโครงการ เพื่อเร่งการขายสินค้าที่มีปัญหาขายออกช้ารวบรวม วิเคราะห์ ควบคุมการใช้จ่ายในแต่ละสำนักงานขายให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้จัดเก็บข้อมูลจัดทำรายงานวิเคราะห์ สรุปผลการขายบริหารงานบริการลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของยอดขาย .ปริญญาตรี สาขาการตลาด,บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขาอื่น ๆ.ประสบการณ์การขายการบริการ ด้านอสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย ปีขึ้นไป.มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การวางแผน การจัดการ การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การสอนงาน การสื่อสาร การนำเสนอ การบริหารทีมได้เป็นอย่างดี กรุงเทพมหานคร - bonus- ค่าครองชีพ-ประกันสังคม สุขภาพกลุ่ม , ทันตกรรม -ชมรมต่างๆ -อื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม adhcondoโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ.ดี.เฮ้าส์ จำกัด / ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขต...


กรุงเทพมหานคร 01 ธันวาคม 2560


Sales Manager

...านขายให้สอดคล้อง กับแผนการตลาด แผนโครงการแผนทางธุรกิจ ตลอดจนร่วมในการควบคุมติดตาม ดูแลเพื่อให้เกิดยอดขายยอดจองร่วมในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ของกลุ่มคอนโดมิเนียมหน้าที่ความรับผิดชอบกำหนดเป้าหมายการขาย วางแผนการขาย ดำเนินงานขายตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายสรุป / วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อความต้องการของลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลให้กับฝ่ายการตลาดกำหนดราคาขายรายแปลง เงื่อนไขการชำระเงิน จัดหาช่องทางการขายใหม่ ๆวางแผนรายการส่งเสริมการขายย่อยในแต่ละโครงการ เพื่อเร่งการขายสินค้าที่มีปัญหาขายออกช้ารวบรวม วิเคราะห์ ควบคุมการใช้จ่ายในแต่ละสำนักงานขายให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้จัดเก็บข้อมูลจัดทำรายงานวิเคราะห์ สรุปผลการขายบริหารงานบริการลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของยอดขาย .ปริญญาตรี สาขาการตลาด,บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขาอื่น ๆ.ประสบการณ์การขายการบริการ ด้านอสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย ปีขึ้นไป.มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การวางแผน การจัดการ การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การสอนงาน การสื่อสาร การนำเสนอ การบริหารทีมได้เป็นอย่างดี กรุงเทพมหานคร - bonus- ค่าครองชีพ-ประกันสังคม สุขภาพกลุ่ม , ทันตกรรม -ชมรมต่างๆ -อื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม adhcondoโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ.ดี.เฮ้าส์ จำกัด / ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขต...


กรุงเทพมหานคร 01 ธันวาคม 2560


เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางโทรศัพท์ประจำโครงการภาครัฐ (เขตพระนคร)

...เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางโทรศัพท์ประจำโครงการภาครัฐ (เขตพระนคร) หางาน - บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด(มหาชน) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางประจำโครงการภาครัฐ (เขตพระนคร) Share บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด(มหาชน) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางประจำโครงการภาครัฐ (เขตพระนคร) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ลักษณะงาน เป็นเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ทำหน้าที่ให้บริการข้อมูล ช่วยเหลือตอบปัญหาการบริการเบื้องต้น รับเรื่องร้องเรียน ขอคำแนะนำต่างๆ แก้ปัญหาให้กับลูกค้าทาง สถานที่ปฏิบัติงาน เขตวัดเลียบ แขวงวังบูรพาภิรมย์ พระนคร กรุงเทพฯสถานที่สัมภาษณ์งาน . ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น (ข้างธนาคารออมสินซึ่งอยู่ภายในตึก) ถ.วิภาวดีรังสิต ซอย (อาคารอยู่หน้าปากซอยติดป้ายรถเมล์) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ วิธีการเดินทางมาสมัครงาน. สำนักงานใหญ่ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น (ข้างหลังธนาคารออมสินซึ่งอยู่ภายในตึก ติดทางเข้าตึกด้านหน้าของถนน) ถ.วิภาวดีรังสิต ซอย (อาคารอยู่หน้าปากซอยติดป้ายรถเมล์) - รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีหมอชิต ออกทางช่องประตู ทางฝั่งลานจอดรถของ BTS จากนั้นใช้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้าง มายังปากซอยวิภาวดีรังสิต (อาคารอีสวอเตอร์อยู่ติดปากซอย)- รถไฟฟ้า MRT ลงสถานีจตุจักร ขึ้นทางฝั...


กรุงเทพมหานคร 30 พฤศจิกายน 2560


พนักงานขับรถผู้บริหาร-

... -ขับรถให้ผู้บริหารครอบครัว-ดูแลรักษา ทำความสะอาด ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ-ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา .เพศชาย-หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ม.-ปริญญาตรี ขึ้นไป .ประสบการณ์การทำงาน ปีขึ้นไป.ไม่สูบบุหรี่.อ่อนน้อมถ่อมตน , มีมารยาทดี พูดจาไพเราะ , มีความซื่อสัตย์, อดทนสูง .- มีความซื่อสัตย์ อดทนสูง เสียสละ.สามารถควบคุมอารมณ์ภายใต้ภาวะความกดดันสูงได้เป็นอย่างดี.รู้เส้นทางในกรุงเทพฯเป็นอย่างดี บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร . สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน. สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานครอบครัวเสียชีวิต. สวัสดิการเบี้ยเลี้ยง-ค่าเดินทาง. สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานสมรส . สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร. สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีอุปสมบท. สวัสดิการเครื่องแบบพนักงาน . สวัสดิการวันคล้ายวันเกิดพนักงาน. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ. วันหยุดพักผ่อนประจำปี. วันหยุดตามประเพณี. สัมมนา / งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี. โบนัส. ประกันภัยกลุ่ม. สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (ร่วมกับธอส.) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hnwn Smartland-Asset-/โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--/--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สมาร์ทแลนด์ แอสเสท จำกัด / ซอย ลาดพร้าว แขวงจันทรเกษมเขต...


กรุงเทพมหานคร 30 พฤศจิกายน 2560


call center(วุฒิม.6 ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)

...call center(วุฒิม. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์) หางาน - บริษัท Power Dragon จำกัด call center(วุฒิม. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์) Share บริษัท Power Dragon จำกัด call center(วุฒิม. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน - รับสายลูกค้าที่โทรมาสอบถามรายละเอียดที่ลูกค้าต้องการกับทางการฝ่าย แก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดให้แก่ลูกค้าบริการหลังการให้บริการทั่วไป เป็นเจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์ ตามที่ได้รับมอบหมายทำงานจันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์อาทิตย์ หยุดนักขัตฤกษ์ .อายุ - ปีเท่านั้น.ตรงต่อเวลา.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์.ไม่จำกัดเพศ.อัธยาศัยดี.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่.มีใจรักในการทำงาน.มีความกระตือรือร้น.ได้ที่คุณบี (ฝ่ายบุคคล) จตุจักร กรุงเทพมหานคร -โบนัสรายปี-โบนัสเที่ยวต่างประเทศ-งานเลี้ยงประจำปี-สัมนาต่างๆของบุคลากร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม beejungโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรนัดสัมภาษณ์ คุณบี(ฝ่ายบุคคล)- - สอบถาม บริษัท Power Drag...


กรุงเทพมหานคร 30 พฤศจิกายน 2560


Setup PromotionS

...Setup PromotionS หางาน - บริษัท ทรีนีตี้ เอ็นเตอร์ไพรส์โซลูชั่น จำกัด Setup Promotion Share บริษัท ทรีนีตี้ เอ็นเตอร์ไพรส์โซลูชั่น จำกัด Setup Promotion พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน up Setup data ในระบบ เพื่อเป็น promotion มือถือตรวจสอบ data ที่เป็น promotion .มีพื้นฐานใช้คอมพิวเตอร์.ใช้ MS Excel ได้ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ทรีนีตี้ เอ็นเตอร์ไพรส์โซลูชั่น จำกัด / โครงการบ้านกลางเมือง (มัลติคาร์โล) ซอย ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 30 พฤศจิกายน 2560


พนักงานส่งอาหารร้าน AW (Rider) Full-time Part-time สาขาวิภาวดี30 (สามารถเริ่มงานได้ทันที)1

...พนักงานส่งอาหารร้าน AW (Rider) Full-time Part-time สาขาวิภาวดี (สามารถเริ่มงานได้ทันที) หางาน - บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด พนักงานส่งอาหารร้าน A&W (Rider) Full-time ,Part-time สาขาวิภาวดี (สามารถเริ่มงานได้ทันที) Share บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด พนักงานส่งอาหารร้าน A&W (Rider) Full-time ,Part-time สาขาวิภาวดี (สามารถเริ่มงานได้ทันที) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ++ . จัดส่งรายการอาหารถึงมือลูกค้าตามออเดอร์. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ภายในร้านที่ได้รับมอบหมาย.ค่ารอบๆละ บาท .อายุ ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา.มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัวมีใบขับขี่ (พรบ.ต้องไม่หมดอายุ).มีใจรักงานบริการ.มีมนุษยสัมพันธ์ดี.รู้เส้นทางบริเวณพื้นที่ร้านสาขาที่สมัครเป็นอย่างดี จตุจักร กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม.โบนัสประจำ (ตามผลประกอบการ).กองทุนเงินทดแทน.ชุดยูนิฟอร์ม.ประกันอุบัติเหตุประเภท (บาง).ค่า (บาง).เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ.วันหยุดพักผ่อนประจำปี.วันหยุดตามประเพณี.Incentive.เบี้ยขยัน.ตรวจสุขภาพประจำปี.ค่ารอบ (บาง).ปรับเงินเดือนประจำปี.ทิป.ค่าล่วงเวลา (O.T.).โอกาสก้าวหน้าใน.ส่วนลดค่าอาหาร ...


กรุงเทพมหานคร 29 พฤศจิกายน 2560


พนักงานธุรการประจำการบินไทย (BKKNY) ต้องการด่วน

...พนักงานธุรการประจำการบินไทย (BKKNY) ต้องการด่วน หางาน - บริษัท สามพี โปรเฟซชันนัล จำกัด พนักงานธุรการประจำการบินไทย (BKKNY) ต้องการด่วน Share บริษัท สามพี โปรเฟซชันนัล จำกัด พนักงานธุรการประจำการบินไทย (BKKNY) ต้องการด่วน พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , ปฎิบัติงานด้านธุรการอื่นๆที่กำหนด .เพศชาย/หญิงอายุ ไม่เกิน ปี ยกเว้นผู้มีประสบการณ์.วุฒิการศึกษา ป.ตรีทุกสาขา.มีบุคลิกภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สุภาพเรียบร้อย รักงานบริการ.มีความกระตือรือร้นปฎิบัติงานด้วยความเต็มใจ พร้อมที่จะเรียนรู้ทุ่มเท.มีความรู้เกี่ยวกับการสำรองที่นั่งบัตรโดยสารจะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความรู้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ดีเยี่ยม.มีความรู้ความสามารถใช้งาน PC โปรแรม Microsoft Office Internet.สามารถทำงานเป็นกะได้ จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุกลุ่มอื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถามเพิ่มเติม คุณสุจิตรา - สอบถาม บริษัท สามพี โปรเฟซชันนัล จำกัด ...


กรุงเทพมหานคร 29 พฤศจิกายน 2560


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 326 หน้า หน้าถัดไป >>