Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตคันนายาว แขวงคันนายาว กรุงเทพมหานคร

พนักงานธุรการโครงการ ประจำโครงการ รามคำแหง1

...(อาคารชุด) ค่าจัดประโยชน์ พร้อมทั้งจัดทำบัญชีส่งมอบเงินให้บริษัทฯ . จัดทำรายงานหนี้สินค่าน้ำประปา (อาคารชุด)ค่าบริการต่างๆ. รับคำร้อง แก้ไขข้อร้องเรียน. ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์. ตรวจสอบการรักษาระเบียบชุมชน. ตรวจสอบรายงานการรักษาระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง. งานธุรการ. ปฏิบัติการเรื่องอื่นๆ ตามที่กำหนดได้รับมอบหมาย. ปฏิบัติงาน วันจันทร์-วันศุกร์ วันอาทิตย์ .เพศ ชาย-หญิง อายุไม่เกิน ปี .ระดับการศึกษา ม. -ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา.สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ โดยเฉพาะ Microsoft Excel.มีวินัยในการทำงาน.มีความโปร่งใสในการทำงาน.มีจิตสำนึกในการบริการ.มีมนุษยสัมพันธ์.ชอบทำงานเป็นทีม กรุงเทพมหานคร โบนัส ตามผลประกอบการกองทุนประกันสังคมกองทุนเงินทดแทนกองทุนพนักงานกองทุนการศึกษาบุตรเครื่องแบบพนักงานของเยี่ยมพนักงานรักษาตัวในโรงพยาบาลเงินช่วยเหลือในการประกอบพิธีศพพนักงานครอบครัวกิจกรรมสังสรรค์ของบริษัทเงินค่าอาหารการประชุมประจำเดือนเงินค่าอาหารเลี้ยงปีใหม่วันลากิจ วัน/ปีวันหยุดพักผ่อนประจำปี วัน/ปีวันหยุดตามประเพณีขั้นต่ำปีละ วัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม tom.sopapan royalfamegroupโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ -, , ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท รอยัล เฟม แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท รอยัล เฟม แมเนจเม้นท์ จำกัดเคหะสุขาภิบาล เลขที่่ / ซอยนวมินทร์ ถนนนวมินทร์แขวง...


กรุงเทพมหานคร 11 มิถุนายน 2561


พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำโครงการบ้านเอื้ออาทรเทพกุญชร1

... มิถุนายน ระดับเงินเดือน . แต่งกายตามแบบฟอร์มเข้าปฏิบัติงานตรงตามเวลา. ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น เข้มแข็ง มีมารยาท. อยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงานตลอดเวลาที่เข้าเวร. เชื่อฟังปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้าชุด สายตรวจ. สามารถสับเปลี่ยนหน่วยงานทดแทนหน่วยงานอื่นตามคำสั่งของสายตรวจ. แสดงความเคารพต่อลูกค้า ผู้ว่าจ้าง นายจ้าง. รักษาความสะอาดของป้อมยามให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดเวลา. ตรวจสอบความสงบเรียบร้อยภายในโครงการ .. เพศ ชาย อายุ ปีขึ้นไป .. อ่านออก เขียนได้.. มีวินัยในการทำงาน.. มีจิตสำนึกในการบริการ.. มีมนุษยสัมพันธ์.. ไม่เสพยาเสพติด ปทุมธานี กองทุนประกันสังคมกองทุนเงินทดแทนกองทุนพนักงานกองทุนการศึกษาบุตรเครื่องแบบพนักงานของเยี่ยมพนักงานรักษาตัวในโรงพยาบาลเงินช่วยเหลือในการประกอบพิธีศพพนักงานครอบครัวกิจกรรมสังสรรค์ของบริษัทเงินค่าอาหารการประชุมประจำเดือนเงินค่าอาหารเลี้ยงปีใหม่ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม tom.sopapan royalfamegroupโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ -, , ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท รอยัล เฟม แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท รอยัล เฟม แมเนจเม้นท์ จำกัดเคหะสุขาภิบาล เลขที่่ / ซอยนวมินทร์ ถนนนวมินทร์แขวง...


ปทุมธานี 11 มิถุนายน 2561


พนักงานรักษาความสะอาด ประจำโครงการเคหะชุมชน สุขาภิบาล 11

... . ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางในอาคาร. เก็บ กวาด ทำความสะอาด จัดเก็บขยะ โดยรอบอาคาร พื้นที่ส่วนกลางภายในโครงการ. ตรวจสอบ ป้องกันแก้ไขปัญหาการรุกล้ำพื้นที่ส่วนกลางในอาคาร. ดูแลรักษารดน้ำต้นไม้ สวนหย่อมสนามหญ้า. ดูแลรักษาระบบการระบายน้ำทิ้ง ร่องน้ำ รางระบายน้ำบ่อหน่วงน้ำ. จัดเวลาในการทำงานเป็นทีม เช่น การรดน้ำต้นไม้. ดูแลความสะอาดของห้องว่างให้พร้อมเข้าอยู่อาศัย. จัดเตรียมตรวจสอบเครื่องมือรักษาความสะอาดให้เพียงพอพร้อมใช้งาน. ปฏิบัติการเรื่องอื่นๆ ตามที่กำหนดได้รับมอบหมาย .เพศ หญิง/ชาย อายุ ปีขึ้นไป .อ่านออก เขียนได้.มีวินัยในการทำงาน.มีจิตสำนึกในการบริการ.มีมนุษยสัมพันธ์ บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร ส่วนลดที่พักกองทุนประกันสังคมกองทุนเงินทดแทนกองทุนพนักงานกองทุนการศึกษาบุตรเครื่องแบบพนักงานของเยี่ยมพนักงานรักษาตัวในโรงพยาบาลเงินช่วยเหลือในการประกอบพิธีศพพนักงานครอบครัวกิจกรรมสังสรรค์ของบริษัทเงินค่าอาหารการประชุมประจำเดือนเงินค่าอาหารเลี้ยงปีใหม่วันหยุดตามประเพณีขั้นต่ำ วัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม tom.sopapan royalfamegroupโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ -, , ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท รอยัล เฟม แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท รอยัล เฟม แมเนจเม้นท์ จำกัดเคหะสุขาภิบาล เลขที่่ / ซอยนวมินทร์ ถนนนวมินทร์แขวง...


กรุงเทพมหานคร 11 มิถุนายน 2561


บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่งเซอร์วิส จำกัด รับพนักงานธุรการ Call center ประจำธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถ

...บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่งเซอร์วิส จำกัด รับพนักงานธุรการ Call center ประจำธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนเสรีไทย (สวนสยาม) หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่งเซอร์วิส จำกัด รับพนักงานธุรการ /Call center ประจำธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนเสรีไทย (สวนสยาม) Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่งเซอร์วิส จำกัด รับพนักงานธุรการ /Call center ประจำธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนเสรีไทย (สวนสยาม) มิถุนายน ระดับเงินเดือน , บาท บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่งเซอร์วิส จำกัด รับพนักงานทำงานให้กับธนาคารไทยพาณิชย์(สัญญาจ้าง)หน้าที่คือ- พนักงานธุรการ ทำงานคีย์ข้อมูล ด้านเอกสารทั่วไป งานอื่นๆที่ทางหัวหน้ามอบหมายงาน- ทำงาน จันทร์-ศุกร์ - เวลา .-. น.- เงินเดือน , บาท .- เพศหญิง อายุ - ปี.- วุฒิ ม./ปวช/ปวส/ป.ตรี กำลังศึกษา ป.ตรี.- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office เช่น Word ,Excel ได้ดี.- มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทำงาน.- สนใจสมัครงาน พี่นนท์ โทร. -- / --.- ID Line / คันนายาว กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.c...


กรุงเทพมหานคร 07 มิถุนายน 2561


รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขายปริ้นเตอร์ แฟกซ์ ยี่ห้อ Brother ประจำ .ร้าน kw แฟชั่น แฟชั่นไอร์แลนด์ ด

...รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขายปริ้นเตอร์ แฟกซ์ ยี่ห้อ Brother ประจำ .ร้าน kw แฟชั่น แฟชั่นไอร์แลนด์ ด่วน - หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขายปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Brother ประจำ .ร้าน kw แฟชั่น แฟชั่นไอร์แลนด์ ด่วน Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขายปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Brother ประจำ .ร้าน kw แฟชั่น แฟชั่นไอร์แลนด์ ด่วน มิถุนายน ระดับเงินเดือน ,-, - รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำ ขายจักรเย็บผ้า ยี่ห้อ Brother เครื่องปริ้นเตอร์ หมึกพิมพ์ โคนเนอร์ เครื่องสแกน -เงินเดือน ,-, (ตามประสบการณ์)-Commission-Incentiveรายตัว - ค่าเป้า-ทำงาน วันวันหยุด วันจะไม่ตรงกับ ศ-ส-อ.-ทำงาน ช.ม.รวมเวลาพัก ชม.วันหยุดตาม บริษัท Brother กำหนด ,ลาประจำปี,ลาพักร้อน,ชุดยูนิฟอร์ม** รายได้้เฉลี่ย , บาทขึ้นไป ..เพศ ชาย/หญิง อายุ - ปี..วุฒิกาศึกษา ม. ขึ้นไป..มีบุคลิก เเละ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี..มีประสบการณ์เคยผ่านงานขายไอที/มือถือ อุปกรณ์สำนักงาน มาก่อน มีความรู้เรื่องปริ้นเตอร์ คันนายาว กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com ...


กรุงเทพมหานคร 01 มิถุนายน 2561


รับสมัครพนักงาน Promoter เเนะนำขาย โทรศัพท์มือถือ Nokia ประจำร้าน TRUE SHOP แฟชั่นไอส์แลนด์

...รับสมัครพนักงาน Promoter เเนะนำขาย โทรศัพท์มือถือ Nokia ประจำร้าน TRUE SHOP แฟชั่นไอส์แลนด์ หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน Promoter เเนะนำขาย มือถือ Nokia ประจำร้าน TRUE SHOP แฟชั่นไอส์แลนด์ Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน Promoter เเนะนำขาย มือถือ Nokia ประจำร้าน TRUE SHOP แฟชั่นไอส์แลนด์ พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ,+คอมมิชชั่น+รายได้อื่นๆ เป็น Promoter เเนะนำขาย มือมือ Smart Phone รุ่น Nokia -รายได้เดือนละ บาท+ค่าคอม+Incentiveรายตัวไม่จำกัดรายตัวทุกตัว-ทำงาน วัน/สัปดาห์ หยุด วัน-เวลาทำงาน ชั่วโมง/วัน พัก ชั่วโมง -ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครงานในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น (ครับผม)- มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน .- เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.- วุฒิ ม. ขึ้นไป.- มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน.- มีประสบการณ์ด้านงานขายในห้างฯ มาก่อน .- พูดจาคล่องแคล่ว มีไหวพริบดี บุคลิกภาพดี คันนายาว กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-...


กรุงเทพมหานคร 30 พฤษภาคม 2561


รับสมัครพนักงาน Promoter เเนะนำขาย โทรศัพท์มือถือ Nokia ประจำร้าน TG FONE แฟชั่นไอส์แลนส์ (ร้านเล็ก)

...รับสมัครพนักงาน Promoter เเนะนำขาย โทรศัพท์มือถือ Nokia ประจำร้าน TG FONE แฟชั่นไอส์แลนส์ (ร้านเล็ก) หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน Promoter เเนะนำขาย มือถือ Nokia ประจำร้าน TG FONE แฟชั่นไอส์แลนส์ (ร้านเล็ก) Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน Promoter เเนะนำขาย มือถือ Nokia ประจำร้าน TG FONE แฟชั่นไอส์แลนส์ (ร้านเล็ก) พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ,+คอมมิชชั่น+รายได้อื่นๆ เป็น Promoter เเนะนำขาย มือมือ Smart Phone รุ่น Nokia -รายได้เดือนละ บาท+ค่าคอม+Incentiveรายตัวไม่จำกัดรายตัวทุกตัว-ทำงาน วัน/สัปดาห์ หยุด วัน-เวลาทำงาน ชั่วโมง/วัน พัก ชั่วโมง -ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครงานในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น (ครับผม)- มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน .- เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.- วุฒิ ม. ขึ้นไป.- มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน.- มีประสบการณ์ด้านงานขายในห้างฯ มาก่อน .- พูดจาคล่องแคล่ว มีไหวพริบดี บุคลิกภาพดี คันนายาว กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบ...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤษภาคม 2561


รับสมัครพนักงาน Promoter เเนะนำขาย โทรศัพท์มือถือ Nokia ประจำร้าน M3 Telecom แฟชั่นไอส์แลนด์

...รับสมัครพนักงาน Promoter เเนะนำขาย โทรศัพท์มือถือ Nokia ประจำร้าน M Telecom แฟชั่นไอส์แลนด์ หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน Promoter เเนะนำขาย มือถือ Nokia ประจำร้าน M Telecom แฟชั่นไอส์แลนด์ Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน Promoter เเนะนำขาย มือถือ Nokia ประจำร้าน M Telecom แฟชั่นไอส์แลนด์ พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ,+คอมมิชชั่น+รายได้อื่นๆ เป็น Promoter เเนะนำขาย มือมือ Smart Phone รุ่น Nokia -รายได้เดือนละ บาท+ค่าคอม+Incentiveรายตัวไม่จำกัดรายตัวทุกตัว-ทำงาน วัน/สัปดาห์ หยุด วัน-เวลาทำงาน ชั่วโมง/วัน พัก ชั่วโมง -ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครงานในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น (ครับผม)- มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน .- เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.- วุฒิ ม. ขึ้นไป.- มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน.- มีประสบการณ์ด้านงานขายในห้างฯ มาก่อน .- พูดจาคล่องแคล่ว มีไหวพริบดี บุคลิกภาพดี คันนายาว กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤษภาคม 2561


ผู้จัดการบัญชี

...ผู้จัดการบัญชี หางาน - บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด ผู้จัดการบัญชี Share บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด ผู้จัดการบัญชี พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง ควบคุมดูแลระบบงานบัญชีบริษัทในเครือทั้งหมด จัดทำงบบัญชี- การเงิน ยื่นภาษ๊ซื้อ-ขาย ยื่น ภงด.ต่าง ๆ ประมาณการรายรับ-รายจ่าย อื่น ๆ ที่เกี่ยงข้องได้รับมอบหมาย .ชาย/หญิง อายุ ปี ขึ้นไป.วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี.มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย ปี.สามารถปิดงบบัญชี-การเงินได้.มีความเป็นผู้นำ .สามารถใช MS office เบื้องต้นได้ คันนายาว กรุงเทพมหานคร มีประกันสังคม , มีโบนัสประจำปีตามผลประกอบการ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด ซอยรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 21 พฤษภาคม 2561


หัวหน้าการเงินด้านรับ1

... บริษัท รอยัล เฟม แมเนจเม้นท์ จำกัด หัวหน้าการเงินด้านรับ พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ,-, บาท ขึ้นไป . ควบคุมติดตามตรวจสอบรายงานรายรับประจำวัน ชุดสีเหลืองเน้นรายงานการรับชำระเงิน RER . ควบคุมการส่งเมล์ตรวจสอบรายรับใบนำฝาก ประจำวันทุกวัน. ควบคุมการตรวจสอบเงินโอนของลูกค้าที่ทางโครงการ ส่งมากับ Statement เพื่อนำกลับไปออกใบเสร็จ. ควบคุมลงยอดเงินจากใบเสร็จกระทบ Statement ที่เข้าบัญชีในแต่ละวันของแต่ละบัญชี. ออกใบเสร็จรับเงินรายใหญ่ค่าบริหาร, งานซ่อม, ค่าวัสดุ อุปกณ์, ค่าเช่าสถานที่. รายงานปัญหาที่ตรวจเจอจากการตรวจชุดรายรับ ประจำวันในที่ประชุมการเงินประจำอาทิตย์. ตรวจสอบเอกสารห้องคืนเงินประกัน (ช่วยด้านจ่าย). ทำรายงานสรุปยอดรายรับของแต่ละโครงการทั้งเดือน เป็นกราฟ PowerPoint ส่งโครงการ. กระทบสรุปยอดรายรับทั้งเดือนของแต่ละบัญชี สรุปหนี้ค้างรายใหญ่เพื่อรายงานประธานกรรมการ. รวบรวมข้อมูลสรุปคะแนนในการประเมินโครงการ ในแต่ละเดือน. ปฏิบัติงานเรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศ ชาย-หญิง อายุไม่เกิน ปี.ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป.ทักษะทางคอมพิวเตอร์คล่องแคล่ว โดยเฉพาะ Microsoft Excel.เข้าใจการทำเช็คจ่าย การจ่ายเช็ค.มีความละเอียด รอบคอบ.สามารถมอง statement ออก สามารถตัด statement ได้ ...


กรุงเทพมหานคร 17 พฤษภาคม 2561