Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตคันนายาว แขวงคันนายาว กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า(BCO) ประจำโซน เลียบทางด่วนรามอินทรา คันนายาว มีนบุรี คลองสามวา

...ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า(BCO) ประจำโซน เลียบทางด่วนรามอินทรา คันนายาว มีนบุรี คลองสามวา หางาน - บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า(BCO) ประจำโซน เลียบทางด่วนรามอินทรา คันนายาว มีนบุรี คลองสามวา Share บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า(BCO) ประจำโซน เลียบทางด่วนรามอินทรา คันนายาว มีนบุรี คลองสามวา สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร ลักษณะงาน. ให้บริการรับฝาก-ถอนเงินสดทุกประเภทบัญชีของธนาคาร. ให้บริการซื่อฝาก-ขาย/ โอน/ รับฝากเงินตราตราสารต่างประเทศ. ให้บริการโอนเงินระบบ EFT ด้วยเงินสด ให้บริการทำธุรกรรมทางธนาคารต่างๆ. นำเสนอผลิตภัณฑ์ของธนาคาร .เพศชายหญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน ปี.เพศชายหญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน ปี.เพศชายหญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน ปี.มีบุคลิกภาพดี มีภาวะผู้นำ มีใจรักด้านการบริการ.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หากมีประสบการณ์ทำงาน ปีขึ้นไป จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ คันนายาว กรุงเทพมหานคร ผลตอบแทน...


กรุงเทพมหานคร 21 สิงหาคม 2561


พนักงานรักษาความสะอาด ประจำโครงการบ้านเอื้ออาทรตลาดไท1

... ระดับเงินเดือน /วัน . ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางในอาคาร. เก็บ กวาด ทำความสะอาด จัดเก็บขยะ โดยรอบอาคาร พื้นที่ส่วนกลางภายในโครงการ. ตรวจสอบ ป้องกันแก้ไขปัญหาการรุกล้ำพื้นที่ส่วนกลางในอาคาร. ดูแลรักษารดน้ำต้นไม้ สวนหย่อมสนามหญ้า. ดูแลรักษาระบบการระบายน้ำทิ้ง ร่องน้ำ รางระบายน้ำบ่อหน่วงน้ำ. จัดเวลาในการทำงานเป็นทีม เช่น การรดน้ำต้นไม้. ดูแลความสะอาดของห้องว่างให้พร้อมเข้าอยู่อาศัย. จัดเตรียมตรวจสอบเครื่องมือรักษาความสะอาดให้เพียงพอพร้อมใช้งาน. ปฏิบัติการเรื่องอื่นๆ ตามที่กำหนดได้รับมอบหมาย .เพศ หญิง/ชาย อายุ ปีขึ้นไป .อ่านออก เขียนได้.มีวินัยในการทำงาน.มีจิตสำนึกในการบริการ.มีมนุษยสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร ส่วนลดที่พักกองทุนประกันสังคมกองทุนเงินทดแทนกองทุนพนักงานกองทุนการศึกษาบุตรเครื่องแบบพนักงานของเยี่ยมพนักงานรักษาตัวในโรงพยาบาลเงินช่วยเหลือในการประกอบพิธีศพพนักงานครอบครัวกิจกรรมสังสรรค์ของบริษัทเงินค่าอาหารการประชุมประจำเดือนเงินค่าอาหารเลี้ยงปีใหม่วันหยุดตามประเพณีขั้นต่ำ วัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม tom.sopapan royalfamegroupโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ -, , ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท รอยัล เฟม แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท รอยัล เฟม แมเนจเม้นท์ จำกัดเคหะสุขาภิบาล เลขที่่ / ซอยนวมินทร์ ถนนนวมินทร์แขวง...


กรุงเทพมหานคร 17 สิงหาคม 2561


พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำโครงการบ้านเอื้ออาทรตลาดไท1

... สิงหาคม ระดับเงินเดือน บาท/วัน . แต่งกายตามแบบฟอร์มเข้าปฏิบัติงานตรงตามเวลา. ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น เข้มแข็ง มีมารยาท. อยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงานตลอดเวลาที่เข้าเวร. เชื่อฟังปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้าชุด สายตรวจ. สามารถสับเปลี่ยนหน่วยงานทดแทนหน่วยงานอื่นตามคำสั่งของสายตรวจ. แสดงความเคารพต่อลูกค้า ผู้ว่าจ้าง นายจ้าง. รักษาความสะอาดของป้อมยามให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดเวลา. ตรวจสอบความสงบเรียบร้อยภายในโครงการ .เพศ ชาย อายุ ปีขึ้นไป .อ่านออก เขียนได้.มีวินัยในการทำงาน.มีจิตสำนึกในการบริการ.มีมนุษยสัมพันธ์.ไม่เสพยาเสพติด กรุงเทพมหานคร กองทุนประกันสังคมกองทุนเงินทดแทนกองทุนพนักงานกองทุนการศึกษาบุตรเครื่องแบบพนักงานของเยี่ยมพนักงานรักษาตัวในโรงพยาบาลเงินช่วยเหลือในการประกอบพิธีศพพนักงานครอบครัวกิจกรรมสังสรรค์ของบริษัทเงินค่าอาหารการประชุมประจำเดือนเงินค่าอาหารเลี้ยงปีใหม่ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม tom.sopapan royalfamegroupโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ -, , ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท รอยัล เฟม แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท รอยัล เฟม แมเนจเม้นท์ จำกัดเคหะสุขาภิบาล เลขที่่ / ซอยนวมินทร์ ถนนนวมินทร์แขวง...


กรุงเทพมหานคร 17 สิงหาคม 2561


พนักงานธุรการโครงการ ประจำโครงการบ้านเอื้ออาทรตลาดไท1

...ประปา (อาคารชุด) ค่าจัดประโยชน์ พร้อมทั้งจัดทำบัญชีส่งมอบเงินให้บริษัทฯ . จัดทำรายงานหนี้สินค่าน้ำประปา (อาคารชุด)ค่าบริการต่างๆ. รับคำร้อง แก้ไขข้อร้องเรียน. ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์. ตรวจสอบการรักษาระเบียบชุมชน. ตรวจสอบรายงานการรักษาระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง. งานธุรการ. ปฏิบัติการเรื่องอื่นๆ ตามที่กำหนดได้รับมอบหมาย. ปฏิบัติงาน วันจันทร์-วันศุกร์ วันอาทิตย์ .เพศ ชาย-หญิง อายุไม่เกิน ปี .ระดับการศึกษา ม. ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขา.สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ โดยเฉพาะ Microsoft Excel.มีวินัยในการทำงาน.มีความโปร่งใสในการทำงาน.มีจิตสำนึกในการบริการ.มีมนุษยสัมพันธ์.ชอบทำงานเป็นทีม ปทุมธานี โบนัส ตามผลประกอบการกองทุนประกันสังคมกองทุนเงินทดแทนกองทุนพนักงานกองทุนการศึกษาบุตรเครื่องแบบพนักงานของเยี่ยมพนักงานรักษาตัวในโรงพยาบาลเงินช่วยเหลือในการประกอบพิธีศพพนักงานครอบครัวกิจกรรมสังสรรค์ของบริษัทเงินค่าอาหารการประชุมประจำเดือนเงินค่าอาหารเลี้ยงปีใหม่วันลากิจ วัน/ปีวันหยุดพักผ่อนประจำปี วัน/ปีวันหยุดตามประเพณีขั้นต่ำปีละ วัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม tom.sopapan royalfamegroupโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ -, , ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท รอยัล เฟม แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท รอยัล เฟม แมเนจเม้นท์ จำกัดเคหะสุขาภิบาล เลขที่่ / ซอยนวมินทร์ ถนนนวมินทร์แขวง...


ปทุมธานี 17 สิงหาคม 2561


ผู้จัดการโครงการบริหารนิติบุคคลอาคารชุด โครงการบ้านเอื้ออาทรตลาดไท1

...่มเติม. ดูแลรักษาความสะอาดของอาคารสภาพแวดล้อม. ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน . ควบคุมรักษาทรัพย์สินส่วนกลางรวมทั้งซ่อมบำรุง . ควบคุมดูแลให้ผู้อยู่อาศัยปฏิบัติตามข้อบังคับ. จัดระเบียบการอยู่อาศัยในชุมชน. เสริมสร้างความสัมพันธ์-ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน . จัดหาลูกค้าเพื่อให้เช่าเช่าซื้ออาคารคงเหลือ. ปฏิบัติการเรื่องอื่นๆ ตามที่กำหนดได้รับมอบหมาย .เพศ ชาย-หญิง อายุไม่เกิน ปี .ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา.มีประสบการณ์การทำงานด้านโครงการที่พักอาศัย จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ.ชอบทำงานเป็นทีม.มีวินัยในการทำงาน.มีความโปร่งใสในการทำงาน.มีจิตสำนึกในการบริการ.มีมนุษยสัมพันธ์.มีทักษะการบริหารคน กรุงเทพมหานคร ที่พักเงินค่าบริหารโครงการโบนัส ตามผลประกอบการกองทุนประกันสังคมกองทุนเงินทดแทนกองทุนพนักงานกองทุนการศึกษาบุตรเครื่องแบบพนักงานของเยี่ยมพนักงานรักษาตัวในโรงพยาบาลเงินช่วยเหลือในการประกอบพิธีศพพนักงานครอบครัวกิจกรรมสังสรรค์ของบริษัทเงินค่าอาหารการประชุมประจำเดือนเงินค่าอาหารเลี้ยงปีใหม่วันหยุดพักผ่อนประจำปีวันลากิจ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม tom.sopapan royalfamegroupโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ -, , ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท รอยัล เฟม แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท รอยัล เฟม แมเนจเม้นท์ จำกัดเคหะสุขาภิบาล เลขที่่ / ซอยนวมินทร์ ถนนนวมินทร์แขวง...


กรุงเทพมหานคร 17 สิงหาคม 2561


นักศึกษาฝึกงานด้านบัญชี1

...นักศึกษาฝึกงานด้านบัญชี หางาน - บริษัท รอยัล เฟม แมเนจเม้นท์ จำกัด นักศึกษาฝึกงานด้านบัญชี Share บริษัท รอยัล เฟม แมเนจเม้นท์ จำกัด นักศึกษาฝึกงานด้านบัญชี สิงหาคม ระดับเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง . คีย์ข้อมูลบัญชี. จัดเก็บเอกสารทางบัญชี. จัดส่งประสานงานกับฝ่ายต่างๆภายในบริษัท .กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดเพศ.ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงาน.มีความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร - เบี้ยเลี้ยงในวันทำงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม tom.sopapan royalfamegroupโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ -, , ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท รอยัล เฟม แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท รอยัล เฟม แมเนจเม้นท์ จำกัดเคหะสุขาภิบาล เลขที่่ / ซอยนวมินทร์ ถนนนวมินทร์แขวงคันนายาว เขตคันนายาว, กรุงเทพมหานคร -, , ...


กรุงเทพมหานคร 15 สิงหาคม 2561


รับสมัครพนักงาน จัดรายการขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ Homepro Expo แฟชั่น ( เริ่มงาน 16 ส.ค. - 10 ก.ย.

...รับสมัครพนักงาน จัดรายการขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ Homepro Expo แฟชั่น ( เริ่มงาน ส.ค. - ก.ย. วันละ บาท ) หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน จัดรายการขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ Homepro Expo แฟชั่น ( เริ่มงาน ส.ค. - ก.ย. วันละ บาท ) Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน จัดรายการขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ Homepro Expo แฟชั่น ( เริ่มงาน ส.ค. - ก.ย. วันละ บาท ) สิงหาคม ระดับเงินเดือน บาท /วัน ลักษณะงาน - แนะนำ เชียร์ขาย เครื่องใช้ไฟฟ้า- จัดเรียงสินค้า เดินบิล - ทำงาน ชั่วโมง รวมพัก ชั่วโมง - เริ่มงาน ส.ค. - ก.ย. - รายได้ วันละ บาท- เข้างาน .-.น.(ชม./พักชม.) .- เพศชาย-หญิง อายุ - ปี .- วุฒิ ม. ขึ้นไป.- มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน.- พูดจาคล่องแคล่ว มีไหวพริบดี บุคลิกภาพดี คันนายาว กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ -, -, - (เวลาทำการ วันจันทร์-ศ...


กรุงเทพมหานคร 02 สิงหาคม 2561


ช่างก่อสร้าง ประจำสำนักงานใหญ่1

...มเนจเม้นท์ จำกัด ช่างก่อสร้าง ประจำสำนักงานใหญ่ สิงหาคม ระดับเงินเดือน , . เขียนแบบคอมพิวเตอร์. ประมาณราคางานก่อสร้าง. ควบคุมงานก่อสร้าง .เพศ ชาย อายุ ปีขึ้นไป.จบ ปวส.สาขาก่อสร้าง สามารถเขียนแบบคอมพิวเตอร์ได้.มีวินัยในการทำงาน.มีการทำงานเป็นทีม.มีมนุษยสัมพันธ์.หากมีประสบการณ์ทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร . ส่วนลดค่าเช่าห้องของโครงการสูงสุด % (บางโครงการ). การปรับเงินเดือนประจำปีโบนัสตามผลประกอบการ. กองทุนประกันสังคม. กองทุนเงินทดแทน. กองทุนพนักงาน. กองทุนการศึกษาบุตร. เครื่องแบบพนักงาน. ของเยี่ยมพนักงานรักษาตัวในโรงพยาบาล วันขึ้นไป. เงินช่วยเหลือในการประกอบพิธีศพพนักงานครอบครัว. กิจกรรมสังสรรค์ของบริษัท. เงินค่าอาหารเลี้ยงปีใหม่. วันลากิจ. วันหยุดพักผ่อนประจำปี. วันหยุดตามประเพณีขั้นต่ำ วัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม tom.sopapan royalfamegroupโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ -, , ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท รอยัล เฟม แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท รอยัล เฟม แมเนจเม้นท์ จำกัดเคหะสุขาภิบาล เลขที่่ / ซอยนวมินทร์ ถนนนวมินทร์แขวง...


กรุงเทพมหานคร 01 สิงหาคม 2561


ธุรการเวอร์วิส(ประจำ พานาโซนิค ซิวเซลล์ จำกัด)1

...ธุรการเวอร์วิส(ประจำ พานาโซนิค ซิวเซลล์ จำกัด) หางาน - บริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว จำกัด ธุรการเวอร์วิส(ประจำ พานาโซนิค ซิวเซลล์ จำกัด) Share บริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว จำกัด ธุรการเวอร์วิส(ประจำ พานาโซนิค ซิวเซลล์ จำกัด) กรกฏาคม ระดับเงินเดือน .-. .รับสินค้าส่งซ่อมจากลูกค้า.ประสานงานกับช่างเรื่องส่งซ่อม.ประสานงานกับลูกค้าทางอีเมล โทณศัพท์ SMS.ออกใบซ่อมสินค้าให้แก่ลูกค้า.เช็คสต๊อกสินค้าประจำเดือน .เพศชาย/หญิง.อายุไม่เกินปี.วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา.มีความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี.มีความอดทน.บุคลิกภาพดี /มีความมั่นใจในตัวเอง.ตรงต่อเวลา.สามารถใช้ MS.Office ได้ดี คันนายาว กรุงเทพมหานคร .ประกันสังคม.ประกันชีวิต.ประกันอุบัติเหตุ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว จำกัด / ซอยลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 24 กรกฎาคม 2561


ด่วน BA เคาน์เตอร์แบรนด์ LANCOME สาขาแฟชั่นไอซ์แลนด์ รายได้รวม 20000-40000-

...ด่วน BA เคาน์เตอร์แบรนด์ LANCOME สาขาแฟชั่นไอซ์แลนด์ รายได้รวม -- หางาน - บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ พระราม จำกัด ด่วน BA เคาน์เตอร์แบรนด์ LANCOME สาขาแฟชั่นไอซ์แลนด์ รายได้รวม ,-,++ Share บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ พระราม จำกัด ด่วน BA เคาน์เตอร์แบรนด์ LANCOME สาขาแฟชั่นไอซ์แลนด์ รายได้รวม ,-,++ กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ์N/A -เป็นตัวแทนสะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์-นำเสนอการขายให้บริการแต่งหน้าลูกค้า-ทำยอดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด-ดูแลสต็อคสินค้าให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย .เพศชาย/เพศหญิง.อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ม. - ป.ตรี.มีประสบการณ์ด้านเครื่องสำอาง / สกินแคร์ เคาน์เตอร์แบรนด์ในห้างสรรพสินค้า มาก่อน.บุคลิกภาพดี ผิวพรรณดี รูปร่างสมส่วน .ทำงาน วันต่อสัปดาห์ สามารถทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ได้ คันนายาว กรุงเทพมหานคร รายได้ & สวัสดิการเงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น + ประกันสังคม + ประกันสุขภาพ + คอมมิสชั่นจากผลการปฏิบัติงาน + สัมมนาประจำปี + เบิกใช้สินค้าแบรนด์ในเครือบริษัท + โบนัส สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ...


กรุงเทพมหานคร 17 กรกฎาคม 2561