Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตคันนายาว แขวงคันนายาว กรุงเทพมหานคร

พนักงานฝ่ายบุคคล

...สมบัติผู้สมัคร 1.อายุ 20-30 ปี2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 3.สามารถใช้ Microsoft Office ได้อย่างคลอ่งแคล่ว4.มีความสามารถในการสื่อสาร5.มีความซื่อสัตย์ 6.มีความรับผิดชอบ7.สามารถรักษาข้อมูลที่เป็นความลับได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานบัญชี ประจำสำนักงานรามอินทรา

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ชาย/หญิง2.วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี 3.มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 3 ปี4.สามารถใช้ MS office พื้นฐานได้เป็นอย่างดี5.ถ้ามีประสบการณ์โปรแกรม Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานหน้าร้าน (โทรศัพท์มือถือ)ประจำ แฟชั่นไอซ์แลนด์

...บุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีทักษะในการโน้มน้าว4.สามารถทำงานเวลาห้างได้ 6 ต่อสัปดาห์ได้ หยุดไม่ตรงเสาร์อาทิตย์ 5.ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว6.รักงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส7.มีความอดทนต่อแรงกดดันได้ดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ช่างไฟฟ้า

...ัติผู้สมัคร 1.เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหาร2.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 3.สามารถทำงานนอกพื้นที่ได้4.มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้า5.ใจซื่อ มือสะอาด ขยัน ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ6.ไม่ติดยาเสพติด เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


แม่บ้าน

... หมวดงาน แม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป2.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 3.ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา4.สัญชาติไทย เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานบัญชี

...น/หลักทรัพย์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป2.ระดับการศึกษา วุฒิ ปวช. , ปวส. , ป.ตรี3.ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา เป็นกันเอง4.มีความรู้พื้นฐาน เกียวกับบัญชีเบื้องต้น เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


หัวหน้าช่างไฟฟ้า

...ร์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป2.ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป3.สามารถทำงานต่างจังหวัดได้4.มีความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า5.ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา6.มีความเป็นผู้นำ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


วิศวกรไฟฟ้า

...มอบหมาย หมวดงาน ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างแอร์วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ปวส. , ป.ตรี อายุ 28 ปี ขึ้นไป เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานส่งสินค้า

...่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.อายุ 20 ปีขึ้นไป2.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 3.มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์4.ซื่อสัตย์ ,ตรงต่อเวลา , มีความรับผิดชอบ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ประสานงาน

...ประสานงานการขาย-การตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศหญิง จำกัดอายุ 20-352.ระดับการศึกษา ปวช.- ปริญญาตรี3.มีบุคลิกภาพดีอัธยาศัยดี+มีทักษะสื่อสารที่ดี4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563