Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตคันนายาว แขวงคันนายาว กรุงเทพมหานคร

STORE (เจ้าหน้าที่สโตร์)

...ังสินค้า/logisticsโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย - เพศหญิง2.อายุ 21 - 40 ปี3.วุฒิ ปวช. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา4.มีประสบการณ์การทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ENGINEER (ช่างและผู้ช่วยฯ) รับสมัครด่วน

...ศ.บ. ไม่จำกัดสาขา วุฒิ ปวส. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา ( ในตำแหน่งผู้ช่วยฯ)3.สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 4.สามารถออกต่างจังหวัดได้5.หากมีประสบการณ์ทางด้านงานให้บริการสอบเทียบ จะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


แม่บ้าน (HOUSEKEEPER)

... หมวดงาน แม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาดอื่นๆ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศหญิง2.อายุ 25 - 45 ปี3.วุฒิ ป.6 ขึ้นไป4.สามารถประกอบอาหารได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานตรวจสอบรถก่อนส่งมอบ (PDI)

...คนิคอุตสาหกรรม คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย มีใบขับขี่รถยนต์2.ใช้คอมพิวเตอร์ได้3.ต้องเข้ารับการอบรมเป็นช่างมาสด้า4.สามารถจัดการเอกสารได้เรียบร้อย5.จัดลำดับความสำคัญของงานได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ที่ปรึกษางานบริการ Service Advisor

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ไม่จำกัดเพศ2.ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ3.ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง4.มีความรับผิดชอบ ติดตามงานให้จบ5.มีทักษะในการพูดคุยกับลูกค้า6.ขยัน ซื่อสัตย์7.ทำงานจันทร์-เสาร์ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานบัญชี

...้น/หลักทรัพย์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.วุฒิ ปวส ปริญญาตรี สาขาบัญชี2.ใช้โปรแกรม Express จะได้รับการพิจารณาพิเศษ3. มีความกล้าคิด,ตัดสินใจแก้ปัญหาได้4.สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานธุรการ (Office Administrator)

...werPoint), Internet สามารถรับ-ส่งโต้ตอบ Email ได้5.สามารถพิมพ์ดีดได้ ไทยอังกฤษ ได้คล่อง6.มีความรับผิดชอบกระตือรือล้นในการทำงาน, มีไหวพริบ-ปฏิภาณดี7.สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน ได้พอใช้8.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


วิศวกรขาย (Sales Engineer)

...ิดชอบ ตรงต่อเวลา อดทน อดกลั้น4.มีไหวพริบ ปฏิภาณดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี5.สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ปานกลาง-ดี6.มีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ พร้อมใบขับขี่7.สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ขายทางโทรศัพท์Telesales

...มารถรับ-ส่ง โต้ตอบ Email ได้อย่างคล่องแคล่ว6.สามารถพิมพ์ดีดได้ ไทยอังกฤษ ได้คล่อง7.สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน ได้ค่อนข้างดี8.สามารถใช้โปรแกรม Windows, Office (Word, Excel, PowerPoint)9.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ขาย (Sales Outbound)

...เพศชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)7.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Internet Email ได้8.สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ พอใช้9.มีรถยนต์/รถมอเตอร์ไซค์ส่วนตัว มีใบขับขี่ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563