Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตคันนายาว แขวงคันนายาว กรุงเทพมหานคร

พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำโครงการบ้านเอื้ออาทรตลาดไท1

... สิงหาคม ระดับเงินเดือน บาท/วัน . แต่งกายตามแบบฟอร์มเข้าปฏิบัติงานตรงตามเวลา. ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น เข้มแข็ง มีมารยาท. อยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงานตลอดเวลาที่เข้าเวร. เชื่อฟังปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้าชุด สายตรวจ. สามารถสับเปลี่ยนหน่วยงานทดแทนหน่วยงานอื่นตามคำสั่งของสายตรวจ. แสดงความเคารพต่อลูกค้า ผู้ว่าจ้าง นายจ้าง. รักษาความสะอาดของป้อมยามให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดเวลา. ตรวจสอบความสงบเรียบร้อยภายในโครงการ .เพศ ชาย อายุ ปีขึ้นไป .อ่านออก เขียนได้.มีวินัยในการทำงาน.มีจิตสำนึกในการบริการ.มีมนุษยสัมพันธ์.ไม่เสพยาเสพติด กรุงเทพมหานคร กองทุนประกันสังคมกองทุนเงินทดแทนกองทุนพนักงานกองทุนการศึกษาบุตรเครื่องแบบพนักงานของเยี่ยมพนักงานรักษาตัวในโรงพยาบาลเงินช่วยเหลือในการประกอบพิธีศพพนักงานครอบครัวกิจกรรมสังสรรค์ของบริษัทเงินค่าอาหารการประชุมประจำเดือนเงินค่าอาหารเลี้ยงปีใหม่ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม tom.sopapan royalfamegroupโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ -, , ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท รอยัล เฟม แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท รอยัล เฟม แมเนจเม้นท์ จำกัดเคหะสุขาภิบาล เลขที่่ / ซอยนวมินทร์ ถนนนวมินทร์แขวง...


กรุงเทพมหานคร 17 สิงหาคม 2561


พนักงานธุรการโครงการ ประจำโครงการบ้านเอื้ออาทรตลาดไท1

...ประปา (อาคารชุด) ค่าจัดประโยชน์ พร้อมทั้งจัดทำบัญชีส่งมอบเงินให้บริษัทฯ . จัดทำรายงานหนี้สินค่าน้ำประปา (อาคารชุด)ค่าบริการต่างๆ. รับคำร้อง แก้ไขข้อร้องเรียน. ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์. ตรวจสอบการรักษาระเบียบชุมชน. ตรวจสอบรายงานการรักษาระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง. งานธุรการ. ปฏิบัติการเรื่องอื่นๆ ตามที่กำหนดได้รับมอบหมาย. ปฏิบัติงาน วันจันทร์-วันศุกร์ วันอาทิตย์ .เพศ ชาย-หญิง อายุไม่เกิน ปี .ระดับการศึกษา ม. ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขา.สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ โดยเฉพาะ Microsoft Excel.มีวินัยในการทำงาน.มีความโปร่งใสในการทำงาน.มีจิตสำนึกในการบริการ.มีมนุษยสัมพันธ์.ชอบทำงานเป็นทีม ปทุมธานี โบนัส ตามผลประกอบการกองทุนประกันสังคมกองทุนเงินทดแทนกองทุนพนักงานกองทุนการศึกษาบุตรเครื่องแบบพนักงานของเยี่ยมพนักงานรักษาตัวในโรงพยาบาลเงินช่วยเหลือในการประกอบพิธีศพพนักงานครอบครัวกิจกรรมสังสรรค์ของบริษัทเงินค่าอาหารการประชุมประจำเดือนเงินค่าอาหารเลี้ยงปีใหม่วันลากิจ วัน/ปีวันหยุดพักผ่อนประจำปี วัน/ปีวันหยุดตามประเพณีขั้นต่ำปีละ วัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม tom.sopapan royalfamegroupโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ -, , ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท รอยัล เฟม แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท รอยัล เฟม แมเนจเม้นท์ จำกัดเคหะสุขาภิบาล เลขที่่ / ซอยนวมินทร์ ถนนนวมินทร์แขวง...


ปทุมธานี 17 สิงหาคม 2561


ผู้จัดการโครงการบริหารนิติบุคคลอาคารชุด โครงการบ้านเอื้ออาทรตลาดไท1

...่มเติม. ดูแลรักษาความสะอาดของอาคารสภาพแวดล้อม. ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน . ควบคุมรักษาทรัพย์สินส่วนกลางรวมทั้งซ่อมบำรุง . ควบคุมดูแลให้ผู้อยู่อาศัยปฏิบัติตามข้อบังคับ. จัดระเบียบการอยู่อาศัยในชุมชน. เสริมสร้างความสัมพันธ์-ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน . จัดหาลูกค้าเพื่อให้เช่าเช่าซื้ออาคารคงเหลือ. ปฏิบัติการเรื่องอื่นๆ ตามที่กำหนดได้รับมอบหมาย .เพศ ชาย-หญิง อายุไม่เกิน ปี .ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา.มีประสบการณ์การทำงานด้านโครงการที่พักอาศัย จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ.ชอบทำงานเป็นทีม.มีวินัยในการทำงาน.มีความโปร่งใสในการทำงาน.มีจิตสำนึกในการบริการ.มีมนุษยสัมพันธ์.มีทักษะการบริหารคน กรุงเทพมหานคร ที่พักเงินค่าบริหารโครงการโบนัส ตามผลประกอบการกองทุนประกันสังคมกองทุนเงินทดแทนกองทุนพนักงานกองทุนการศึกษาบุตรเครื่องแบบพนักงานของเยี่ยมพนักงานรักษาตัวในโรงพยาบาลเงินช่วยเหลือในการประกอบพิธีศพพนักงานครอบครัวกิจกรรมสังสรรค์ของบริษัทเงินค่าอาหารการประชุมประจำเดือนเงินค่าอาหารเลี้ยงปีใหม่วันหยุดพักผ่อนประจำปีวันลากิจ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม tom.sopapan royalfamegroupโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ -, , ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท รอยัล เฟม แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท รอยัล เฟม แมเนจเม้นท์ จำกัดเคหะสุขาภิบาล เลขที่่ / ซอยนวมินทร์ ถนนนวมินทร์แขวง...


กรุงเทพมหานคร 17 สิงหาคม 2561


นักศึกษาฝึกงานด้านบัญชี1

...นักศึกษาฝึกงานด้านบัญชี หางาน - บริษัท รอยัล เฟม แมเนจเม้นท์ จำกัด นักศึกษาฝึกงานด้านบัญชี Share บริษัท รอยัล เฟม แมเนจเม้นท์ จำกัด นักศึกษาฝึกงานด้านบัญชี สิงหาคม ระดับเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง . คีย์ข้อมูลบัญชี. จัดเก็บเอกสารทางบัญชี. จัดส่งประสานงานกับฝ่ายต่างๆภายในบริษัท .กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดเพศ.ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงาน.มีความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร - เบี้ยเลี้ยงในวันทำงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม tom.sopapan royalfamegroupโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ -, , ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท รอยัล เฟม แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท รอยัล เฟม แมเนจเม้นท์ จำกัดเคหะสุขาภิบาล เลขที่่ / ซอยนวมินทร์ ถนนนวมินทร์แขวงคันนายาว เขตคันนายาว, กรุงเทพมหานคร -, , ...


กรุงเทพมหานคร 15 สิงหาคม 2561


รับสมัครพนักงาน จัดรายการขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ Homepro Expo แฟชั่น ( เริ่มงาน 16 ส.ค. - 10 ก.ย.

...รับสมัครพนักงาน จัดรายการขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ Homepro Expo แฟชั่น ( เริ่มงาน ส.ค. - ก.ย. วันละ บาท ) หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน จัดรายการขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ Homepro Expo แฟชั่น ( เริ่มงาน ส.ค. - ก.ย. วันละ บาท ) Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน จัดรายการขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ Homepro Expo แฟชั่น ( เริ่มงาน ส.ค. - ก.ย. วันละ บาท ) สิงหาคม ระดับเงินเดือน บาท /วัน ลักษณะงาน - แนะนำ เชียร์ขาย เครื่องใช้ไฟฟ้า- จัดเรียงสินค้า เดินบิล - ทำงาน ชั่วโมง รวมพัก ชั่วโมง - เริ่มงาน ส.ค. - ก.ย. - รายได้ วันละ บาท- เข้างาน .-.น.(ชม./พักชม.) .- เพศชาย-หญิง อายุ - ปี .- วุฒิ ม. ขึ้นไป.- มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน.- พูดจาคล่องแคล่ว มีไหวพริบดี บุคลิกภาพดี คันนายาว กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ -, -, - (เวลาทำการ วันจันทร์-ศ...


กรุงเทพมหานคร 02 สิงหาคม 2561


ช่างก่อสร้าง ประจำสำนักงานใหญ่1

...มเนจเม้นท์ จำกัด ช่างก่อสร้าง ประจำสำนักงานใหญ่ สิงหาคม ระดับเงินเดือน , . เขียนแบบคอมพิวเตอร์. ประมาณราคางานก่อสร้าง. ควบคุมงานก่อสร้าง .เพศ ชาย อายุ ปีขึ้นไป.จบ ปวส.สาขาก่อสร้าง สามารถเขียนแบบคอมพิวเตอร์ได้.มีวินัยในการทำงาน.มีการทำงานเป็นทีม.มีมนุษยสัมพันธ์.หากมีประสบการณ์ทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร . ส่วนลดค่าเช่าห้องของโครงการสูงสุด % (บางโครงการ). การปรับเงินเดือนประจำปีโบนัสตามผลประกอบการ. กองทุนประกันสังคม. กองทุนเงินทดแทน. กองทุนพนักงาน. กองทุนการศึกษาบุตร. เครื่องแบบพนักงาน. ของเยี่ยมพนักงานรักษาตัวในโรงพยาบาล วันขึ้นไป. เงินช่วยเหลือในการประกอบพิธีศพพนักงานครอบครัว. กิจกรรมสังสรรค์ของบริษัท. เงินค่าอาหารเลี้ยงปีใหม่. วันลากิจ. วันหยุดพักผ่อนประจำปี. วันหยุดตามประเพณีขั้นต่ำ วัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม tom.sopapan royalfamegroupโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ -, , ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท รอยัล เฟม แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท รอยัล เฟม แมเนจเม้นท์ จำกัดเคหะสุขาภิบาล เลขที่่ / ซอยนวมินทร์ ถนนนวมินทร์แขวง...


กรุงเทพมหานคร 01 สิงหาคม 2561


ธุรการเวอร์วิส(ประจำ พานาโซนิค ซิวเซลล์ จำกัด)1

...ธุรการเวอร์วิส(ประจำ พานาโซนิค ซิวเซลล์ จำกัด) หางาน - บริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว จำกัด ธุรการเวอร์วิส(ประจำ พานาโซนิค ซิวเซลล์ จำกัด) Share บริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว จำกัด ธุรการเวอร์วิส(ประจำ พานาโซนิค ซิวเซลล์ จำกัด) กรกฏาคม ระดับเงินเดือน .-. .รับสินค้าส่งซ่อมจากลูกค้า.ประสานงานกับช่างเรื่องส่งซ่อม.ประสานงานกับลูกค้าทางอีเมล โทณศัพท์ SMS.ออกใบซ่อมสินค้าให้แก่ลูกค้า.เช็คสต๊อกสินค้าประจำเดือน .เพศชาย/หญิง.อายุไม่เกินปี.วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา.มีความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี.มีความอดทน.บุคลิกภาพดี /มีความมั่นใจในตัวเอง.ตรงต่อเวลา.สามารถใช้ MS.Office ได้ดี คันนายาว กรุงเทพมหานคร .ประกันสังคม.ประกันชีวิต.ประกันอุบัติเหตุ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว จำกัด / ซอยลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 24 กรกฎาคม 2561


ด่วน BA เคาน์เตอร์แบรนด์ LANCOME สาขาแฟชั่นไอซ์แลนด์ รายได้รวม 20000-40000-

...ด่วน BA เคาน์เตอร์แบรนด์ LANCOME สาขาแฟชั่นไอซ์แลนด์ รายได้รวม -- หางาน - บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ พระราม จำกัด ด่วน BA เคาน์เตอร์แบรนด์ LANCOME สาขาแฟชั่นไอซ์แลนด์ รายได้รวม ,-,++ Share บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ พระราม จำกัด ด่วน BA เคาน์เตอร์แบรนด์ LANCOME สาขาแฟชั่นไอซ์แลนด์ รายได้รวม ,-,++ กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ์N/A -เป็นตัวแทนสะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์-นำเสนอการขายให้บริการแต่งหน้าลูกค้า-ทำยอดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด-ดูแลสต็อคสินค้าให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย .เพศชาย/เพศหญิง.อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ม. - ป.ตรี.มีประสบการณ์ด้านเครื่องสำอาง / สกินแคร์ เคาน์เตอร์แบรนด์ในห้างสรรพสินค้า มาก่อน.บุคลิกภาพดี ผิวพรรณดี รูปร่างสมส่วน .ทำงาน วันต่อสัปดาห์ สามารถทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ได้ คันนายาว กรุงเทพมหานคร รายได้ & สวัสดิการเงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น + ประกันสังคม + ประกันสุขภาพ + คอมมิสชั่นจากผลการปฏิบัติงาน + สัมมนาประจำปี + เบิกใช้สินค้าแบรนด์ในเครือบริษัท + โบนัส สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ...


กรุงเทพมหานคร 17 กรกฎาคม 2561


ธุรการจัดซื้อต่างประเทศ

...ธุรการจัดซื้อต่างประเทศ หางาน - บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด ธุรการจัดซื้อต่างประเทศ Share บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด ธุรการจัดซื้อต่างประเทศ กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง จัดทำเอกสารด้าน Export-Import ประสานกับทาง Shipping ประสานกับต่างประเทศ .เพศหญิง /ชาย อายุ ปีขึ้นไป.มีประสบการณ์ด้าน Export-Import อย่างน้อย ปี.สามารถใช้ MS. Office พื้นฐานได้.สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี.สามารปฏิบัติงานได้ที่สำนักงานรามอินทรา คันนายาว กรุงเทพมหานคร มีประกันสังคม มีโบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด ซอยรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 16 กรกฎาคม 2561


พนักงานรับ - ส่งเอกสาร1

...พนักงานรับ - ส่งเอกสาร Share บริษัท รอยัล เฟม แมเนจเม้นท์ จำกัด พนักงานรับ - ส่งเอกสาร กรกฏาคม ระดับเงินเดือน , . รับ - ส่งเอกสารโครงการ. นำส่งเช็คธนาคาร. นำส่งเอกสารที่ได้รับมอบหมาย .เพศ ชาย อายุ - ปี.ระดับการศึกษา ม. ขึ้นไป.มีวินัยในการทำงาน.มีความละเอียด รอบคอบ.มีมนุษยสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร - การปรับเงินเดือนประจำปีโบนัสตามผลประกอบ- กองทุนประกันสังคม- กองทุนเงินทดแทน- กองทุนพนักงาน- กองทุนการศึกษาบุตร- เครื่องแบบพนักงาน (เมื่อทำงานครบปี) - ของเยี่ยมพนักงานที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล วัน ขึ้นไป- เงินช่วยเหลือในการประกอบพิธีศพพนักงานครอบครัว- กิจกรรมสังสรรค์ของบริษัท- เงินค่าอาหารเลี้ยงปีใหม่- วันลากิจ- วันหยุดพักผ่อนประจำปี- วันหยุดตามประเพณีขั้นต่ำ วัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม tom.sopapan royalfamegroupโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ -, , ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท รอยัล เฟม แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท รอยัล เฟม แมเนจเม้นท์ จำกัดเคหะสุขาภิบาล เลขที่่ / ซอยนวมินทร์ ถนนนวมินทร์แขวง...


กรุงเทพมหานคร 15 กรกฎาคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 จาก 67 หน้า หน้าถัดไป >>