Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตคันนายาว แขวงคันนายาว กรุงเทพมหานคร

จป.วิชาชีพ (ด่วน)-

...บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด จป.วิชาชีพ (ด่วน) Share บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด จป.วิชาชีพ (ด่วน) ตุลาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง - ตรวจสอบเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมาย - วิเคราะห์การประสบอันตรายจัดทำรายงานการประสบอันตรายของพนักงาน รวมถึงวิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย วิเคราะห์แผนงานโครงการมาตรการ ประเมินความเสี่ยงในการทำงาน- แนะนำ ฝึกฝน อบรม ลูกจ้างให้ได้รับความรู้ในการทำงาน กำหนดมาตรการป้องกันขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย ตรวจวัดประเมินสภาพแวดล้อม .เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัย.มีประสบการณ์ในการทำงาน ปีขึ้นไป .สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี .สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี.สุขภาพแข็งแรง ขยัน อดทน.สามารถเริ่มงานได้ทันที บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---,-- Ext. (คุณอัญชลี)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสามารถโทรนัดสัมภาษณ์งานได้ที่คุณอัญชลี - สอบถาม บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด ซอยรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขต...


กรุงเทพมหานคร 29 ตุลาคม 2561


วิศวกร

...วิศวกร หางาน - บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด วิศวกร Share บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด วิศวกร ตุลาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง บริหารจัดการงานโครงการโปรเจคต่างๆ ควบคุมก่อสร้าง บริหารคน จัดทำแผนการทำงาน จัดทำรายงาน งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านวิศกรรมโยธา เครื่องกล.ประสบการณ์การทำงานตามมาแล้วอย่างน้อย ปี.สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่่.สามารถเดินทางต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้.มีความทุ่มเท เสียสละ ซื่อสัตย์.มีใบรับรอง กว..สามารถเขียนแบบ Auto Cad ได้ บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---,-- Ext. (คุณอัญชลี)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงนัดสัมภาษณ์งานได้ที่ คุณอัญชลี --- # ต่อ - สอบถาม บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด ซอยรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ---,-- Ext. (คุณอัญชลี) โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 29 ตุลาคม 2561


ผู้ช่วยช่างเทคนิค (ประจำมาบตาพุด)

...ผู้ช่วยช่างเทคนิค (ประจำมาบตาพุด) หางาน - บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยช่างเทคนิค (ประจำมาบตาพุด) Share บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยช่างเทคนิค (ประจำมาบตาพุด) ตุลาคม , ระดับเงินเดือน ตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร ดูแลระบบหล่อลื่นเครื่่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม .เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.วุฒการศึกษา ม. -ปวช. เทียบเท่า .มีความรู้พิเศษเกี่ยวกับงานช่าง เครื่องมือช่าง อะไหล่สินค้า.มีความอดทน ขยันสู้งาน มีความตรงต่อเวลาสูง.ปฏิบัติงานมาบตาพุด จ.ระยอง.เดินทางสะดวก.สามารถเริ่มงานได้ทันที กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---,-- Ext. (คุณอัญชลี)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด ซอยรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ---,-- Ext. (คุณอัญชลี) โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 12 ตุลาคม 2561


ช่างเทคนิค

...ช่างเทคนิค หางาน - บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด ช่างเทคนิค Share บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด ช่างเทคนิค ตุลาคม ระดับเงินเดือน , ตรวจซ่อมบำรุงรักษา ดูแลระบบหล่อลื่นโรงงานอุตสาหกรรม .เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์.วุฒิการศึกษา ปวช. สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ อุตสาหกรรม.มีความอดทน ขยันสู้งาน มีความตรงต่อเวลาสูง.ปฏิบัติงานมาบตาพุด จ.ระยอง.รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี.มีความรู้พิเศษเกี่ยวกับงานช่าง เครื่องมือช่าง อะไหล่สินค้า.สามารถเริ่มงานได้ทันที.เดินทางสะดวก กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---,-- Ext. (คุณอัญชลี)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด ซอยรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ---,-- Ext. (คุณอัญชลี) โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 12 ตุลาคม 2561


ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

...ผู้จัดการฝ่ายบัญชี หางาน - บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด ผู้จัดการฝ่ายบัญชี Share บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ตุลาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง รับผิดชอบควบคุมบริหารจัดการแผนกบัญชี-การเงิน ให้เป็นไปตามกระบวนการลงบัญชี ตลอดจนปิดงบประจำปี .เพศชาย อายุ ปี ขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี.มีประสบการณ์การทำงานบัญชี ปิดงบประจำปี อย่างน้อย ปี.สามารถเซ็นต์ผู้ทำบัญชีได้.สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี.สามารถทำบัญชีต้นทุนต่างประเทศได้.สถานที่่ปฏิบัติงาน บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด (ซอยรามอินทรา ) .สามารถอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี.สามารถเริ่มงานได้ทันที คันนายาว กรุงเทพมหานคร สวัสดิการประกันสังคม, โบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---,-- Ext. (คุณอัญชลี)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงนัดสัมภาษณ์งานได้ที่คุณอัญชลี โทร.-- - สอบถาม บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด ซอยรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 12 ตุลาคม 2561


พนักงานขายทีวีเครื่องเสียงพานาโซนิค(ประจำBig C รามอินทรา)

...พนักงานขายทีวีเครื่องเสียงพานาโซนิค(ประจำBig C รามอินทรา) หางาน - บริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว จำกัด พนักงานขายทีวีเครื่องเสียงพานาโซนิค(ประจำBig C รามอินทรา) Share บริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว จำกัด พนักงานขายทีวีเครื่องเสียงพานาโซนิค(ประจำBig C รามอินทรา) ตุลาคม ระดับเงินเดือน ขายทีวีพานาโซนิค .เพศชาย / หญิง.อายุไม่เกิน ปี.วุฒิม.ขึ้นไป.มีความรู้ตัวสินค้า.มีประสบการณ์ขาย.มีความรับผิดชอบ คันนายาว กรุงเทพมหานคร .ประกันสังคม.ประกันชีวิตอุบัติเหตุหมู่.ค่าคอมมิชชั่น สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว จำกัด / ซอยลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 11 ตุลาคม 2561


แม่บ้าน1

...แม่บ้าน หางาน - บริษัท เอ็นเอชแอล เทคนิค จำกัด แม่บ้าน Share บริษัท เอ็นเอชแอล เทคนิค จำกัด แม่บ้าน ตุลาคม ระดับเงินเดือน , .ดูแลรักษาความสะอาดภายในบริษัท.ช่วยดูแลลูกค้าที่เข้ามาภายในบริษัท .เพศหญิง .อายุ - ปี.ขยัน อดทน มีความกระตือรือร้นในการทำงาน.มีใจรักบริการ.มีระเบียบ วินัย อัธยาศัยดี.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ คันนายาว กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ideame iDeaMeโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็นเอชแอล เทคนิค จำกัด ซอยนวมินทร์ แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ต่อ ...


กรุงเทพมหานคร 11 ตุลาคม 2561


รับสมัครพนักงาน PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp Thai ประจำห้าง Makroรามอินทรา ( รายได้เฉลี่ย 1500

...ทรา ( รายได้เฉลี่ย , ++ ) Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp Thai ประจำห้าง Makroรามอินทรา ( รายได้เฉลี่ย , ++ ) ตุลาคม ระดับเงินเดือน รายได้เฉลี่ย ,++ ขึ้นไป รายละเอียดรายได้ ฐานเงินเดือน , - , บาท - รายได้ รายวัน / วัน - ค่าคอมมิชชั่นดี-Incentive รายตัวสูง- ค่าเป้าลักษณะงาน- นำเสนอขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp Thai - ประเภทสินค้า AV =ทีวี / HE=ตู้เย็น,เเอร์,เครื่องซัก- ดูแลความเรียบร้อย บูธขายที่ได้รับมอบหมายตามสาขา- เช็คสต็อกสินค้า รายงานยอดขายเวลาทำงาน - ทำงาน ชม./วัน พัก ชม. (ตามเวลาห้างกำหนด)- ทำงาน วัน/สัปดาห์ หยุดวัน (ไม่ได้หยุดวัน ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)สวัสดิการ ต่าง ๆ- ประกันสังคม- กองทุนเงินทดแทน - ประกันชีวิตอุบัติเหตุกลุ่ม ( วงเงิน ,-, บาท )- วันลาต่าง ๆ (ตามเงื่อนไขบริษัทฯกำหนด) - เงินกู้ยืมที่อยู่อาศัย เมื่ออายุงานครบ ปี - เงินช่วยเหลือ ค่าฌาปนกิจศพ (ตามเงื่อนไขบริษัทฯกำหนด) - ชุดยูนิฟอร์ม .- เพศชาย อายุ - ปี.- วุฒิ ม. ขึ้นไป.- มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน.- มีประสบการณ์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า มาโดยตรง ใกล้เคียง.- พูดจาคล่องแคล่ว มีไหวพริบดี บุคลิกภาพดี ...


กรุงเทพมหานคร 11 ตุลาคม 2561


รับสมัครพนักงาน PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp Thai ประจำห้าง Big Cแฟชั่น ไอซ์แลนด์ ( รายได้เ

... Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp Thai ประจำห้าง Big Cแฟชั่น ไอซ์แลนด์ ( รายได้เฉลี่ย , ++ ) ตุลาคม ระดับเงินเดือน รายได้เฉลี่ย ,++ ขึ้นไป รายละเอียดรายได้ ฐานเงินเดือน , - , บาท - รายได้ รายวัน / วัน - ค่าคอมมิชชั่นดี-Incentive รายตัวสูง- ค่าเป้าลักษณะงาน- นำเสนอขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp Thai - ประเภทสินค้า AV =ทีวี / HE=ตู้เย็น,เเอร์,เครื่องซัก- ดูแลความเรียบร้อย บูธขายที่ได้รับมอบหมายตามสาขา- เช็คสต็อกสินค้า รายงานยอดขายเวลาทำงาน - ทำงาน ชม./วัน พัก ชม. (ตามเวลาห้างกำหนด)- ทำงาน วัน/สัปดาห์ หยุดวัน (ไม่ได้หยุดวัน ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)สวัสดิการ ต่าง ๆ- ประกันสังคม- กองทุนเงินทดแทน - ประกันชีวิตอุบัติเหตุกลุ่ม ( วงเงิน ,-, บาท )- วันลาต่าง ๆ (ตามเงื่อนไขบริษัทฯกำหนด) - เงินกู้ยืมที่อยู่อาศัย เมื่ออายุงานครบ ปี - เงินช่วยเหลือ ค่าฌาปนกิจศพ (ตามเงื่อนไขบริษัทฯกำหนด) - ชุดยูนิฟอร์ม .- เพศชาย อายุ - ปี.- วุฒิ ม. ขึ้นไป.- มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน.- มีประสบการณ์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า มาโดยตรง ใกล้เคียง.- พูดจาคล่องแคล่ว มีไหวพริบดี บุคลิกภาพดี ...


กรุงเทพมหานคร 10 ตุลาคม 2561


พนักงานรักษาความปลอดภัยด่วน ( เขตพื้นที่กรุงเทพฯ ) สนใจสมัครโทร 02-945-0626

...พนักงานรักษาความปลอดภัยด่วน ( เขตพื้นที่กรุงเทพฯ ) สนใจสมัครโทร -- หางาน - บริษัท รักษาความปลอดภัย สยาม-บางกอก อินเตอร์เซอร์วิส จำกัด พนักงานรักษาความปลอดภัยด่วน ( เขตพื้นที่กรุงเทพฯ ) สนใจสมัครโทร -- Share บริษัท รักษาความปลอดภัย สยาม-บางกอก อินเตอร์เซอร์วิส จำกัด พนักงานรักษาความปลอดภัยด่วน ( เขตพื้นที่กรุงเทพฯ ) สนใจสมัครโทร -- ตุลาคม ไม่จำกัด ระดับเงินเดือน ,++ ดูแลรักษาความปลอดภัย อาคาร สถานที่- สาทร- ปทุมวัน- ลาดพร้าว- คันนายาว- ฯลฯ .ต้องมีการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป..มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาแน่นอน.มีอายุไม่ต่ำกว่า ปี ไม่เกิน ปี (เพศหญิง เพศชาย) กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม, เงินเบิก, รถรับส่ง (เฉพาะบางพื้นที่), ที่พัก (เฉพาะบางพื้นที่) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง -- (K.มินตรา) - สอบถาม บริษัท รักษาความปลอดภัย สยาม-บางกอก อินเตอร์เซอร์วิส จำกัด หมู่บ้าน พัชรัฐ เลขที่ / หมู่ที่ ซอย คุ้บอน แยก แขวง ท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 08 ตุลาคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 จาก 67 หน้า หน้าถัดไป >>