Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตคันนายาว แขวงคันนายาว กรุงเทพมหานคร

พนักงานบัญชี1

...พนักงานบัญชี หางาน - บริษัท รอยัล เฟม แมเนจเม้นท์ จำกัด พนักงานบัญชี หมวด บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ Share บริษัท รอยัล เฟม แมเนจเม้นท์ จำกัด พนักงานบัญชี มกราคม ระดับเงินเดือน , ขึ้นไป . ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ .เพศ หญิง อายุ ปีขึ้นไป บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร - โบนัสการปรับเงินเดือนประจำปี ตามผลประกอบการ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม tom.sopapan royalfamegroupโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ -, , ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท รอยัล เฟม แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท รอยัล เฟม แมเนจเม้นท์ จำกัดเคหะสุขาภิบาล เลขที่่ / ซอยนวมินทร์ ถนนนวมินทร์แขวงคันนายาว เขตคันนายาว, กรุงเทพมหานคร -, , ...


กรุงเทพมหานคร 16 มกราคม 2562


พนักงานพับผ้า (ลำลูกกา คลอง 7)

...พนักงานพับผ้า (ลำลูกกา คลอง ) หางาน - บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด พนักงานพับผ้า (ลำลูกกา คลอง ) หมวด คนงาน/แรงงาน/กรรมกร / อื่นๆ Share บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด พนักงานพับผ้า (ลำลูกกา คลอง ) มกราคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง ทำงานโรงงานซักผ้า ทำงานเป็นกะ มีหน้าที่่พับผ้าต่างๆใส่ถุง หมวดงาน คนงาน/แรงงาน/กรรมกรอื่นๆ .เพศชาย / หญิง ไม่จำกัดวุฒิ สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้.มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่พิการ.สามารถทำงานเป็นกะได้.ที่่พักอยู่ใกล้คลอง สาามารถอยู่หอพักของโรงงานได้.สามารถเริ่มงานได้ทันที ปทุมธานี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--, - Ext. (คุณอัญชลี)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด ซอยรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร --, - Ext. (คุณอัญชลี) โทรสาร - ...


ปทุมธานี 16 มกราคม 2562


หัวหน้าบัญชี (ลำลูกกา คลอง 7) ด่วน

...หัวหน้าบัญชี (ลำลูกกา คลอง ) ด่วน หางาน - บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด หัวหน้าบัญชี (ลำลูกกา คลอง ) ด่วน หมวด ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร / บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ Share บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด หัวหน้าบัญชี (ลำลูกกา คลอง ) ด่วน มกราคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง หมวดงาน ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหารบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ .เพศชาย / หญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี สาขาบัญชี-การเงิน สาขาที่่เกี่ยวข้อง.มีประสบกาณ์ทำงานอย่างน้อย ปี.มีความอดทนสูง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง.สามารถเริ่มงานได้ทันที ปทุมธานี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--, - Ext. (คุณอัญชลี)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด ซอยรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร --, - Ext. (คุณอัญชลี) โทรสาร - ...


ปทุมธานี 16 มกราคม 2562


พนักงานซัก-อบผ้า (ลำลูกกา คลอง 7)

...พนักงานซัก-อบผ้า (ลำลูกกา คลอง ) หางาน - บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด พนักงานซัก-อบผ้า (ลำลูกกา คลอง ) หมวด โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ / คนงาน/แรงงาน/กรรมกร Share บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด พนักงานซัก-อบผ้า (ลำลูกกา คลอง ) มกราคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง หมวดงาน โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพคนงาน/แรงงาน/กรรมกร .เพศชาย / หญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.มีประสบการณ์เคยยู่ร้านซัก-อบรีด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถทำงานเป็นกะได้.สามารถเริ่มงานได้ทันที แพร่ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--, - Ext. (คุณอัญชลี)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด ซอยรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร --, - Ext. (คุณอัญชลี) โทรสาร - ...


แพร่ 16 มกราคม 2562


Supervisor แผนกซักอบรีด (ลำลูกกา คลอง 7) ด่วน

...Supervisor แผนกซักอบรีด (ลำลูกกา คลอง ) ด่วน หางาน - บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด Supervisor แผนกซักอบรีด (ลำลูกกา คลอง ) ด่วน หมวด โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ / อื่นๆ Share บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด Supervisor แผนกซักอบรีด (ลำลูกกา คลอง ) ด่วน มกราคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง หมวดงาน โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพอื่นๆ .เพศชาย / หญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขา.มีประสบกาณ์ซักผ้าอยู่ร้านซัก-รีดมา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถทำงานเป็นกะได้.สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี.สามารถใช้ MS Office ได้.สามารถเร่ิมงานได้ทันที ปทุมธานี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--, - Ext. (คุณอัญชลี)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด ซอยรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร --, - Ext. (คุณอัญชลี) โทรสาร - ...


ปทุมธานี 16 มกราคม 2562


ผู้จัดการโรงงาน

...ผู้จัดการโรงงาน หางาน - บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด ผู้จัดการโรงงาน หมวด วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม / วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์ Share บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด ผู้จัดการโรงงาน มกราคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง บริหารจัดการบุคลากร ทรัพย์สิน กระบวนการทำงานวางแผนงานให้บรรลุเป้าหมาย หมวดงาน วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรมวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์ .เพศชาย / หญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล สาขาอื่นๆที่่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ในการทำงาน ปีขึ้นไป.สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี.สามารถเริ่มงานได้ทันที ปทุมธานี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--, - Ext. (คุณอัญชลี)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด ซอยรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร --, - Ext. (คุณอัญชลี) โทรสาร - ...


ปทุมธานี 16 มกราคม 2562


หัวหน้าบัญชี (ด่วน)

...หัวหน้าบัญชี (ด่วน) หางาน - บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด หัวหน้าบัญชี (ด่วน) หมวด ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร / บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ Share บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด หัวหน้าบัญชี (ด่วน) มกราคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง ควบคุมดูแลบัญชีทั้งระบบ หมวดงาน ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหารบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ .เพศชาย / หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี.มีประสบการณ์การทำบัญชีอย่างน้อย ปี .มีภาวะผู้นำ บริหารจัดการระบบบัญชี-การเงินได้.มีความอดทนสูง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง.สามารถใช้ MS Office Program บัญชี Express ได้.สามารถเริ่มงานได้ทันที บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--, - Ext. (คุณอัญชลี)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด ซอยรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร --, - Ext. (คุณอัญชลี) โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 16 มกราคม 2562


หัวหน้าฝ่ายบุคคล (ด่วน)

...หัวหน้าฝ่ายบุคคล (ด่วน) หางาน - บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด หัวหน้าฝ่ายบุคคล (ด่วน) หมวด ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร / บุคคล/ฝึกอบรม/Training Share บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด หัวหน้าฝ่ายบุคคล (ด่วน) มกราคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง ดูแลงานบุคคล ระเบียบบริษัท จัดทำเงินเดือน ค่าล่วงเวลา การขาดลามาสายดูแลงานทรัพย์สินของบริษัทฯ นิติกรรมต่างๆ หมวดงาน ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหารบุคคล/ฝึกอบรม/Training .เพศชาย / หญิง อายุ ปีขึ้นไป.ปริญญาตรี สาขาบริหาร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ นิตศาสตร์ รัฐศาสตร์ สาขาอื่นที่ใกล้เคียง.มีประสบการณ์งานบุคคลอย่างน้อย ปี.มีความอดทนสูง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง.มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สุขุมรอบคอบ รักความก้าวหน้า.สามารถเริ่มงานได้ทันที บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--, - Ext. (คุณอัญชลี)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด ซอยรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหา...


กรุงเทพมหานคร 16 มกราคม 2562


ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ (ด่วน)

... พีโอกรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ (ด่วน) หมวด จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics / นำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ Share บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ (ด่วน) มกราคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง จัดทำใบสั่งซื่้อ จัดทำใบโอนเงิน เปิด L/C ตรวจเช็คเอกสารนำเข้าส่งออกประสานงานกับ Shipping หมวดงาน จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsนำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ .เพศชาย / หญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, บัญชี-การเงิน, Export-Import.มีประสบการณ์ทำงานด้าน Export -Import อย่างน้อย ปี.สามารถโต้ตอบ Email ได้เป็นอย่างดี.ภาษาอังกฤษได้ TOIEC SCORE POINT ขึ้นไป.สามารถใช้ MS Office ได้ดี.สามารถเร่ิมงานได้ทันที พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--, - Ext. (คุณอัญชลี)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด ซอยรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขต...


กรุงเทพมหานคร 16 มกราคม 2562


เจ้าหน้าที ไอ ที (ด่วน)

...วด System Admin/IT/Network / ช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support Share บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด เจ้าหน้าที ไอ ที (ด่วน) มกราคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง ดูแลระบบ IT ของบริษัทฯ ทั้งหมด ระบบ Lan อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน System Admin/IT/Networkช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support .เพศชาย / หญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาที่่เกี่ยวข้อง.สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี.มีความอดทนสูง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง เรียนรู้ได้เร็ว.มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รักความก้าวหน้า.มีความรู้ความชำนาญเรื่อง IT มีประสบการณ์งานแก้ไขปัญหา Computer ด้าน Hardware Software.กรณีไม่มีประสบการณ์ตรงด้านความพิวเตอร์ (เรียนรู้ได้ หากขยันตั้งใจจริง).สามารถเริ่มงานได้ทันที จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--, - Ext. (คุณอัญชลี)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด ซอยรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขต...


กรุงเทพมหานคร 16 มกราคม 2562


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 82 หน้า หน้าถัดไป >>