Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตคลองเตย แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ร้านอาหารญี่ปุ่นโยชิโนยะ สาขาเทอมินอล 21 (ติดBTSอโศกMRTสุขุมวิท)1

...ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ร้านอาหารญี่ปุ่นโยชิโนยะ สาขาเทอมินอล (ติดBTSอโศกMRTสุขุมวิท) หางาน - บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ร้านอาหารญี่ปุ่นโยชิโนยะ สาขาเทอมินอล (ติดBTSอโศก/MRTสุขุมวิท) Share บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ร้านอาหารญี่ปุ่นโยชิโนยะ สาขาเทอมินอล (ติดBTSอโศก/MRTสุขุมวิท) สิงหาคม ระดับเงินเดือน , - , . ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการสาขา. ควบคุมต้นทุนสาขา. ดูแลบริหารสต๊อก .อายุ - ปี.เพศชาย - หญิง.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา.มีความรับผิดชอบ คลองเตย , วัฒนา กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม. ค่ารักษาพยาบาล. ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะบาง). การปรับเงินประจำปี. Incentive. พักร้อน. เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ. เงินช่วยเหลือการสมรส. เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานถึงเเก่กรรม. เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน. การจัดของเยี่ยมเมื่อพนักงานป่วย. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน. โครงการสวัสดิการกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ...


กรุงเทพมหานคร 17 สิงหาคม 2561


ธุรการ Operation (ชั่วคราว 6 เดือน) รับสมัครและสัมภาษณ์ทันที

...ธุรการ Operation (ชั่วคราว เดือน) รับสมัครและสัมภาษณ์ทันที หางาน - Chubb Samaggi Insurance Public Company Limited ธุรการ Operation (ชั่วคราว เดือน) รับสมัครสัมภาษณ์ทันที Share Chubb Samaggi Insurance Public Company Limited ธุรการ Operation (ชั่วคราว เดือน) รับสมัครสัมภาษณ์ทันที สิงหาคม ระดับเงินเดือน กระทบยอดตัวเลขเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง จัดทำรายงานสรุป .วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช ขึั้นไป.มีความสามารถทางด้านการใช้ Microsoft Officer .สามารถใช้สูตรคำนวณบน Excel ได้ เช่น Vlookup.มีประสบการณ์ด้านการทำงาน Report อย่างน้อย เดือนขึ้นไป คลองเตย , วัฒนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ --]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงรับสมัครสัมภาษณ์ทันที - สอบถาม Chubb Samaggi Insurance Public Company Limited อาคารอินเตอร์เชนจ ชั้น - ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 17 สิงหาคม 2561


รับด่วน เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี (สัญญาจ้าง 4 เดือน) ประจำ สุขุมวิท 33 คุณแจ็ค 081-35819001

...รับด่วน เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี (สัญญาจ้าง เดือน) ประจำ สุขุมวิท คุณแจ็ค - หางาน - บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด รับด่วน เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี (สัญญาจ้าง เดือน) ประจำ สุขุมวิท คุณแจ็ค - Share บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด รับด่วน เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี (สัญญาจ้าง เดือน) ประจำ สุขุมวิท คุณแจ็ค - สิงหาคม ระดับเงินเดือน .จัดเตรียมเอกสารเพื่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ.วางบิล ออกใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.ทำงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย.จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม .เพศชาย-หญิง คลองเตย , วัฒนา กรุงเทพมหานคร . อายุอายุ - ปี. การศึกษาปวช. - ปวส. ระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี. ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office Word , Excel ได้ดี. ประสบการณ์- ปีขึ้นไปเกี่ยวกับการทำงาน. วันทำงานจันทร์ ถึง ศุกร์ หยุด เสาร์ อาทิตย์ นักขัตฤกษ์. เวลาทำงาน. -. น.. สถานที่ปฎิบัติงาน อาคารยูบีซี ชั้น ถนนสุขุมวิท ซอย แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ . เงินเดือน, บาทหมายเหตุ.ถ้ามีประสบการณ์ในการใช้โป...


กรุงเทพมหานคร 17 สิงหาคม 2561


พนักงานธุรการ ทำงานที่ตึก KPN พระราม 9

...พนักงานธุรการ ทำงานที่ตึก KPN พระราม หางาน - บริษัท สามพี โปรเฟซชันนัล จำกัด พนักงานธุรการ ทำงานที่ตึก KPN พระราม Share บริษัท สามพี โปรเฟซชันนัล จำกัด พนักงานธุรการ ทำงานที่ตึก KPN พระราม สิงหาคม ระดับเงินเดือน - รับผิดชอบงานด้านการด้านเอกสารต่างๆ - ประสานงานภายในภายนอก - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย/หญิงอายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ป.ตรีทุกสาขา.ขยันอดทนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี.ตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบ.สามารถอ่านเข้าใจภาษาอังกฤษได้ กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม , ประกันอุบัติเหตุ , กองทุนเงินทดแทน , เงินช่วยเหลืออื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทร.สอบถาม -- คุณพร้อมวุฒิ - สอบถาม บริษัท สามพี โปรเฟซชันนัล จำกัด / อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้น ซอยสุขุมวิท ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 16 สิงหาคม 2561


พนักงานบริการ ศูนย์อาหาร บาร์น้ำ

...ค เรสเตอร์รองท์ กรุ๊ป จำกัด พนักงานบริการ ศูนย์อาหาร บาร์น้ำ สิงหาคม ระดับเงินเดือน n/a พนักงานบริการมีหน้าที่ดูแลให้บริการลูกค้าภายในร้าน *** ทุกมีสิทธิเติบโตเป็นระดับหัวหน้างาน *** .เพศ ชาย / หญิง.อายุ ปี ขึ้นไป.วุฒิ ม. ขึ้นไป.ความขยันอดทน .มีจรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์สุจริต.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีจิตบริการ กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- ประกันสุขภาพ- ประกันชีวิต- โบนัส (ตามผลประกอลการ)- ปรับประจำปี- ค่าทำงานล่วงเวลา- ส่วนแบ่งยอดขาย - Service charge- ค่าเดินทางทุกวันทำงาน- Tip Box- ค่ารักษาพยาบาล- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสูงสุด %- สหกรณ์ออมทรัพย์- เครื่องแบบพนักงาน- ฝึกอบรมพัฒนาตลอดอายุงาน- เบี้ยเลี้ยงกรณีเดินทางต่างจังหวัด- เงินช่วยเหลือต่างๆ**** สนใจสมัครงาน ****คุณตอง - (Line) hr.mbk.food.hr สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hr.mbk.food.hr Recruit Food Solutionโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--,-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสนใจ คุณตอง - Line hr.mbk.food.hr - สอบถาม บริษัท เอ็ม บี เค เรสเตอร์รองท์ กรุ๊ป จำกัด อาคารกลาสเฮ้าส์ ชั้นที่ เลขที่ ซอยสุขุมวิท (แดงประเสริฐ) ถนนสุขุมวิท แขวง...


กรุงเทพมหานคร 15 สิงหาคม 2561


พนักงานบริการ ฮินะ ร้านอาหารญี่ปุ่น

...์รองท์ กรุ๊ป จำกัด พนักงานบริการ ฮินะ ร้านอาหารญี่ปุ่น สิงหาคม ระดับเงินเดือน n/a พนักงานบริการมีหน้าที่ดูแลให้บริการลูกค้าภายในร้าน *** ทุกมีสิทธิเติบโตเป็นระดับหัวหน้างาน *** .เพศ ชาย / หญิง.อายุ ปี ขึ้นไป.วุฒิ ม. ขึ้นไป.มีความละเอียดรอบคอบ.มีจรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์สุจริต.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีจิตบริการ กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- ประกันสุขภาพ- ประกันชีวิต- โบนัส (ตามผลประกอลการ)- ปรับประจำปี- ค่าทำงานล่วงเวลา- ส่วนแบ่งยอดขาย - Service charge- ค่าเดินทางทุกวันทำงาน- Tip Box- ค่ารักษาพยาบาล- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสูงสุด %- สหกรณ์ออมทรัพย์- เครื่องแบบพนักงาน- ฝึกอบรมพัฒนาตลอดอายุงาน- เบี้ยเลี้ยงกรณีเดินทางต่างจังหวัด- เงินช่วยเหลือต่างๆ**** สนใจสมัครงาน ****คุณตอง - (Line) hr.mbk.food.hr สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hr.mbk.food.hr Recruit Food Solutionโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--,-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสนใจ คุณตอง - Line hr.mbk.food.hr - สอบถาม บริษัท เอ็ม บี เค เรสเตอร์รองท์ กรุ๊ป จำกัด อาคารกลาสเฮ้าส์ ชั้นที่ เลขที่ ซอยสุขุมวิท (แดงประเสริฐ) ถนนสุขุมวิท แขวง...


กรุงเทพมหานคร 15 สิงหาคม 2561


รับพนักงานบริการสาขาเทอมินอล21อโศกด่วน1

...รับพนักงานบริการสาขาเทอมินอลอโศกด่วน หางาน - บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด รับพนักงานบริการสาขาเทอมินอลอโศกด่วน Share บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด รับพนักงานบริการสาขาเทอมินอลอโศกด่วน สิงหาคม ระดับเงินเดือน , .ตำเเหน่งพนักงานบริการ.ตำเเหน่งพนักงานในครัว .อายุปีขึ้นไป.เพศ.สามารถทำงานเป็นกะได้ คลองเตย , วัฒนา กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ พนักงานประจำ- ค่าเดินทางทุกวันทำงาน- เงินรางวัลจากการขาย, เงินทิป- ชุดยูนิฟอร์ม- การปรับฐานเงินเดือนประจำปี- โบนัส- วันหยุดประจำปี- พักร้อน- ค่ารักษาพยาบาลของบริษัท , บาท ต่อปี (ค่าทำฟัน บาทต่อปี)- ประกันสังคม- เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ- เงินช่วยเหลือการสมรส- เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานถึงเเก่กรรม- เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน- การจัดของเยี่ยมเมื่อพนักงานป่วย- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร / ทุนพนักงาน- โครงการสวัสดิการกู้ยืมเพื่อซื้อบ้านที่อยู่อาศัย- กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม kcuv Recruitcrg/?ref=aymt_homepage_panelโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [...


กรุงเทพมหานคร 15 สิงหาคม 2561


รับสมัครพนักงานเสริฟ หลายอัตรา สามารถทำงานภายในโซนBTSMrtได้ สนใจติดต่อคุณ โบ 090-9700936

...TS,Mrtได้ สนใจคุณ โบ - สิงหาคม ระดับเงินเดือน /ชม. รับสมัครพนักงานเสริฟทำหน้าที่แนะนำรายการอาหารเครื่องดื่ม โปรโมชั่นต่างๆบริการลูกค้า รับรายการอาหารเสิร์ฟให้แก่ลูกค้าจัดเตรียมโต๊ะอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตามรูปแบบที่กำหนดดูแลความสะอาดเรียบร้อยเวลาทำงาน .-. / .-. / .-. (เวลาอื่นๆตามตกลง)ยินดีรับนักศึกษาฝึกงาน หารายได้พิเศษเพื่อการศึกษา .วุฒิ ม. ขึ้นไปเทียบเท่า.อายุปีขึ้นไป.มีใจรักงานบริการ.รักการเสริฟ กรุงเทพมหานคร เงินเดือนประจำค่าคอมมิชชั่นจากยอดขายค่าล่วงเวลา (OT)เบี้ยขยันทิปรวมประกันสังคมวันหยุดประจำสัปดาห์วันหยุดเพื่อลาป่วย ลากิจ ลาคลอดส่วนลดค่าอาหารร้านในเครือ %งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีเงินช่วยเหลือการสมรสเงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานถึงแก่กรรมเงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงานการจัดของเยี่ยมเมื่อพนักงานป่วยปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลการทำงาน)ปรับตามโครงสร้างบริษัท (ตามผลการทำงาน)โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม Boโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท Recruitment (ประเทศไทย) จำกัด อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น G ถนนสุขุมวิท แขวง...


กรุงเทพมหานคร 15 สิงหาคม 2561


ผู้จัดการร้าน ต้องสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้

...ผู้จัดการร้าน ต้องสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้ หางาน - Harvest Japan Co., Ltd. ผู้จัดการร้าน **ต้องสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้** Share Harvest Japan Co., Ltd. ผู้จัดการร้าน **ต้องสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้** สิงหาคม ระดับเงินเดือน , - , ร้านโอโคโนมิยากิ Okonomiyaki รางวัล TV Champion หลายสมัยได้รับการยกย่องว่าดีที่สุด ใน ของญี่ปุ่นต้องการเปิดสาขาที่ประเทศไทย ที่ทองหล่อ ซ. ผู้จัดการที่สามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้นั้น เป็นผู้รับคำสั่งจากเจ้าของโดยตรง เพื่อประสานงานเรื่องต่างๆในประเทศไทย รวมถึงควบคุมดูแลร้านให้ได้ตามมาตรฐานร้านที่ญี่ปุ่น .สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ดี (หากมีสอบวัดระดับที่ N ขึ้นไป มีประสยการณ์การทำงานที่ญี่ปุ่น).อายุ - ปี .ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย ปี.รักงานบริการ.มีความรับผิดชอบ.ชอบวัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่น.เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี คลองเตย , วัฒนา กรุงเทพมหานคร สมัครงานผ่านทางบริษัท THAI-NIPPON Restaurant คุณหลิน คุณวุฒิ----อีเมล nagasixhotmail.com สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม u.g.f. หางานร้านอาหารโทรสอบ...


กรุงเทพมหานคร 15 สิงหาคม 2561


พนักงานขายข้าวผัด ประจำฟูดคอร์ทใน Big C

...พนักงานขายข้าวผัด ประจำฟูดคอร์ทใน Big C หางาน - บริษัท Recruitment (ประเทศไทย) จำกัด พนักงานขายข้าวผัด ประจำฟูดคอร์ทใน Big C Share บริษัท Recruitment (ประเทศไทย) จำกัด พนักงานขายข้าวผัด ประจำฟูดคอร์ทใน Big C สิงหาคม ระดับเงินเดือน , พนักงานขายข้าวผัด ประจำฟูดคอร์ทใน Big C .>เงินเดือน , บาท ++ (มีเงินพิเศษให้หากยอดขายถึงเกณฑ์).>มีที่พัก มีอาหารให้.>อายุไม่เกิน ปี.>ไม่จำกัดเพศ นครปฐม ~ทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่ขอคนที่ทำกับข้าวเป็นบ้างนิดหน่อย แบบพอฝึกได้ เพราะมีฝึกงานให้ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ntjuโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทร - - สอบถาม บริษัท Recruitment (ประเทศไทย) จำกัด อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น G ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร -- ...


นครปฐม 14 สิงหาคม 2561