Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตคลองเตย แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร

พนักงานครัวสจ๊วต -

...พนักงานครัวสจ๊วต - หางาน - บริษัท เอสพีวี ประสานมิตร จำกัด พนักงานครัว/สจ๊วต Share บริษัท เอสพีวี ประสานมิตร จำกัด พนักงานครัว/สจ๊วต พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ,-, - มีหน้าที่ทำความสะอาด ดูแลรักษาอุปกรณ์ภาชนะถ้วยชาม อุปกรณ์ครัวต่าง ๆ- ทำความสะอาดครัว- ช่วยกุ๊กเตรียมอาหารในช่วงที่ว่างจากการทำความสะอาด - ตรวจเช็คสต๊อคของภาชนะอุปกรณ์ เพื่อควบคุมการแตกหักสูญหาย- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา .เพศชาย / หญิง อายุตั้งแต่ ปีขึ้นไป.มีประสบการณ์ในการทำงานในร้านอาหารไม่น้อยกว่า ปี.รักความสะอาด มีวินับ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม seasoursab Sea Sour Sab - Sukhumvit โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอสพีวี ประสานมิตร จำกัด / ซอยสุขุมวิท ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร -, โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 10 พฤศจิกายน 2561


ผู้ช่วยกุ๊ก-

...ผู้ช่วยกุ๊ก- หางาน - บริษัท เอสพีวี ประสานมิตร จำกัด ผู้ช่วยกุ๊ก Share บริษัท เอสพีวี ประสานมิตร จำกัด ผู้ช่วยกุ๊ก พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ,-, - มีหน้าที่จัดเตรียมอาหารให้พร้อมขาย- ดูแลอาหารสด ผัก ผลไม้ โดยจัดเก็บให้สดใหม่อยู่เสมอ- เช็คสต๊อคของ จัดเตรียมให้เพียงพอในการทำงาน- จัดเตรียมวัตถุดิบ เครื่องปรุงให้กุ๊กปรุงอาหารให้ลูกค้า- อ่านออเดอร์ ส่งมอบอาหารที่ปรุงเสร็จแล้ว- จัดเก็บของดูแลความสะอาดบริเวณพื้นที่จัดเตรียมอาหาร,ตู้เย็น อุปกรณ์ในครัว- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา .เพศชาย / หญิง อายุตั้งแต่ ปีขึ้นไป.รักในวิชาชีพการทำอาหารบริการ มีวินัยในการทำงาน.มีความรู้ ทักษะ ความชำนาญ.รักความสะอาด สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์.มีความอดทน .สามารถทำงานได้ภายใต้สภาวะกดดันตามความต้องการลูกค้า.บุคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใส คลองเตย , วัฒนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม seasoursab Sea Sour Sab - Sukhumvit โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอสพีวี ประสานมิตร จำ...


กรุงเทพมหานคร 10 พฤศจิกายน 2561


พ่อครัวแม่ครัว(cook3) -

...พ่อครัวแม่ครัว(cook) - หางาน - บริษัท เอสพีวี ประสานมิตร จำกัด พ่อครัว/แม่ครัว(cook) Share บริษัท เอสพีวี ประสานมิตร จำกัด พ่อครัว/แม่ครัว(cook) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ,-, - ประกอบอาหารได้ทั้งอาหารซีฟู๊ด ไทย จีน อีสาน- ดูแลควบคุมการสั่งของ ตรวจสอบ ควบคุมวัตถุดิบต่าง ๆ- ดูแลการจัดเก็บอาหารให้สดสะอาดอยู่เสมอ- ควบคุมความสะอาด การจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน-มอบหมาย กระจายงาน ควบคุมงานกุ๊กที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบให้ปฏิบัติงานอย่างมี ประสิทธิภาพ - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา .เพศชาย / หญิง อายุตั้งแต่ ปีขึ้นไป.มีประสบการณ์ในการทำอาหารในร้านอาหารไม่น้อยกว่า ปี.รักในวิชาชีพการทำอาหารบริการ มีวินัยในการทำงาน.มีความรู้ ทักษะ ความชำนาญ.รักความสะอาด สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์.อดทน สามารถทำงานได้ภายใต้สภาวะกดดันตามความต้องการลูกค้า.บุคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใส คลองเตย , วัฒนา กรุงเทพมหานคร -ประกันสังคม-สวัสดิการอาหาร-รายได้พิเศษอื่นๆ-วันหยุดนักขัตฤกษ์ปีละ วัน- พักร้อนปีละ วัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com ...


กรุงเทพมหานคร 10 พฤศจิกายน 2561


เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล (FINANCE OFFICER DATA ANALYST)

...เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล (FINANCE OFFICER DATA ANALYST) หางาน - PLG Plus Limited เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน / เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล (FINANCE OFFICER / DATA ANALYST) Share PLG Plus Limited เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน / เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล (FINANCE OFFICER / DATA ANALYST) พฤศจิกายน ด่วน ระดับเงินเดือน - .ปริญญาตรี ปวช ปวส สาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์อื่น ๆ (Bachelor / Diploma in Finance, Accounting, Economics or others).อายุ - ปี (Age - years).ประสบการณ์การทำงาน ปีขึ้นไป (Over years of experience in related field).สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีมาก (Advance skill in computer program(Microsoft, excel, access, etc).มีความรับผิดชอบ รอบคอบ ชอบเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ (Proactive, self-motivation and good responsibility) คลองเตย , วัฒนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--- # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม PLG Plus Limited อาคาร ซี เอส ทาวเวอร์ ชั้นที่ เลขที่ ...


กรุงเทพมหานคร 09 พฤศจิกายน 2561


เจ้าหน้าที่การเงิน จัดซื้อ

...เจ้าหน้าที่การเงิน จัดซื้อ หางาน - บริษัท ทริลเลี่ยนส์ ทรีไลอ้อนส์ จำกัด เจ้าหน้าที่การเงิน / จัดซื้อ Share บริษัท ทริลเลี่ยนส์ ทรีไลอ้อนส์ จำกัด เจ้าหน้าที่การเงิน / จัดซื้อ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ,.- รับวางบิล / การเงิน รับ-จ่าย / ติดตาม-ทวงถาม รับเช็คลูกค้า / ออกใบเสร็จรับเงิน / ดูแลค่าใช้จ่ายบริษัทฯ ให้ตรงตามกำหนดชำระ / จัดเตรียมใบสำคัญรับ-จ่าย ฯลฯ .เพศหญิง.ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง.มีความชำนาญ Micro Office .มีมนุษย์สัมพันธ์.ทำงานอย่างเป็นระบบ / วางแผนการทำงานให้ทันกำหนด.ทำงานในสภาวะกดดันได้ดี คลองเตย , วัฒนา กรุงเทพมหานคร ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ / เงินเดือน / ประกันสังคม / เงินรางวัลพิเศษ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม - krajokhokdanโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ทริลเลี่ยนส์ ทรีไลอ้อนส์ จำกัด ซอยสุขุมวิท ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 09 พฤศจิกายน 2561


ผู้จัดการ แผนกอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้า ประจำคลังสินค้า อ่อนนุช 70-

...ผู้จัดการ แผนกอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้า ประจำคลังสินค้า อ่อนนุช - หางาน - บริษัท สามพี โปรเฟซชันนัล จำกัด ผู้จัดการ แผนกอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้า ประจำคลังสินค้า อ่อนนุช Share บริษัท สามพี โปรเฟซชันนัล จำกัด ผู้จัดการ แผนกอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้า ประจำคลังสินค้า อ่อนนุช พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน - รับผิดชอบดูแล แผนกอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้า- ดูแลช่างประมาณ คน ธุรการ คน .เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี .ทำงานสัปดาห์ละ วัน .ไม่เคยต้องโทษ คดีอาญา ต่างๆ.รักงานบริการ มีความอดทน ตรงต่อเวลา ขยัน ซื่อสัตย์ .สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี.สนใจ คุณจูน -- / คุณพีท -- พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สามพี โปรเฟซชันนัล จำกัด / อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้น ซอยสุขุมวิท ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร - โทรสาร -...


กรุงเทพมหานคร 08 พฤศจิกายน 2561


พนักงานขับรถผู้บริหาร - นายคนไทย-

...พนักงานขับรถผู้บริหาร - นายคนไทย- หางาน - บริษัท สามพี โปรเฟซชันนัล จำกัด พนักงานขับรถผู้บริหาร - นายคนไทย Share บริษัท สามพี โปรเฟซชันนัล จำกัด พนักงานขับรถผู้บริหาร - นายคนไทย พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , up - รับส่งหลานเจ้านาย ไปโรงเรียน - งานทั่วไป เช่น ทำความสะอาดรถ .เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป .วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.มีความรับผิดชอบหน้าที่ รักงานบริการ ขยัน อดทน .ไม่เคยต้องโทษ คดีอาญา ต่างๆๆ.สามารถทำงานได้ วันต่อสัปดาห์ .เงินเดือน ,-, บาท (ไม่รวมเงินพิเศษ).เป็นคนพูดน้อย รักรถ.สนใจ คุณจูน -- / คุณพีท -- พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สามพี โปรเฟซชันนัล จำกัด / อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้น ซอยสุขุมวิท ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 08 พฤศจิกายน 2561


ช่างเทคนิคระบบอาคาร

...ช่างเทคนิคระบบอาคาร หางาน - บริษัท อาร์เอสจี แบง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ช่างเทคนิคระบบอาคาร Share บริษัท อาร์เอสจี แบง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ช่างเทคนิคระบบอาคาร พฤศจิกายน มาก ระดับเงินเดือน ,-, ตรวจสอบดูแลบำรุงรักษาการทำงานของเครื่องจักร ระบบ อุปกรณ์ต่างๆ ภายในอาคาร แก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติได้ ดูแลงานทุกระบบภายในอาคาร .เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ไฟฟ้า อิเล็ทรอนิกส์ ช่างยนต์ .มีประสบการณ์การในงานระบบอาคาร อย่างน้อย ปี.ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว คลองเตย , วัฒนา กรุงเทพมหานคร .ฟอร์มสำหรับพนักงาน.โบนัสประจำปีตามผลประกอบการของกิจการ.ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท อาร์เอสจี แบง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด , ซอย รามอินทรา / แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร --- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 08 พฤศจิกายน 2561


Graphic Design

...Graphic Design หางาน - บริษัท คอย เรสทัวรองท์ จำกัด Graphic Design Share บริษัท คอย เรสทัวรองท์ จำกัด Graphic Design พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ,-, .มีประสบการณ์อย่างน้อย ปี ในสายงาน บางรัก กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม Hr.koirestaurantbkkโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท คอย เรสทัวรองท์ จำกัด ซอย สุขุมวิท ถนน สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 08 พฤศจิกายน 2561


ล่าสุด 081161 เจ้าหน้าที่โอเปอร์เรเตอร์ ประจำบริษัทหลักทรัพย์ หญิงวุฒิป.ตรี แถวสาทร ใกล้ BTS.ช่องน

...ตามที่ได้รับมอบหมาย- ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา .-. น. ( หยุดวันเสาร์-อาทิย์ ) ตามวันหยุดปฏิทิน ) .เพศหญิง อายุไม่เกิน ปี.วุฒิ ปริญญาตรี ( ทุกสาขา-ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ).สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office Word, Excel ได้ดี.ยิ้มแย้มแจ่มใส .มีความรับผิดชอบ ในการทำงาน.สามารถเดินทางทำงานแถวสาทร ( BTS.ช่องนนทรี ได้ ) กรุงเทพมหานคร - สวัสดีการทั่วไป ตามกฏหมายแรงงาน เช่น- ประกันสังคม- ประกันอุบัติเหตุ- เงินช่วยเหลือต่างๆ- วันหยุดพักผ่อนประจำปี- งานเลี้ยงประจำปี ฯลฯ** ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการสมัคร ** สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง++ สนใจสามารถเดินทางมาสมัครได้ทันที ( Walk in เท่านั้น ) ที่สำนักงานใหญ่ .. ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา .-. น. .. พี่สุกัญญา ++ สอบถามได้ที่ เบอร์ตรง.. -- ต่อ พี่สุ ( มือถือ -- พี่สุกัญญา )ไลน์ ID jobdaily (มีด้วยนะ) ทักมาได้ตลอด .-. น. (( รบกวน แคป งานที่ต้องการ มาด้วยนะคะ )) เร็วสุด++ ขอคนที่พร้อมมาสมัคร/พร้อมทำงาน มีผู้สมัครเข้ามาทุกวัน ให้สิทธิผู้ที่พร้อมก่อนนะคะ ++ ++ ( หมายเหตุ งานประจำ งานหยุดวันเสาร์-อาทิตย์ ไม่ใช่งานขาย ไม่ได้หลอกมาขายประกัน % ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการสมัคร ) ++ - สอบถาม บริษัท ดาต้าโปร บิวสิเนส จำกัด ชั้นที่ เลขที่ ถนน สุขุมวิท แขวง...


กรุงเทพมหานคร 08 พฤศจิกายน 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 จาก 571 หน้า หน้าถัดไป >>