Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตคลองเตย แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร

รับสมัครพนักงานบริการ (เสิร์ฟ)และครัว ประจำสาขา เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ด่วนที่สุด

...ริษัท ฟู้ด เอ็กซ์ไซท์ จำกัด รับสมัครพนักงานบริการ (เสิร์ฟ)ครัว ประจำสาขา เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ด่วนที่สุด พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , - , ลักษณะงาน- เรียนรู้พัฒนาทักษะจากผู้บังคับบัญชาเพื่อให้สามารถทำงานได้ตามมาตรฐานพร้อมที่จะเติบโตในขั้นต่อไป- มีการสื่อสารในทีมที่เหมาะสมพร้อมที่จะสนับสนุนการทำงานเป็นทีม- รับผิดชอบต่อหน้าที่ตรงต่อเวลา- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายตามมาตรฐานของ บริษัท- รักษามาตรฐานคุณภาพเช่นคุณภาพวัตถุดิบ พื้นที่ทำงานที่สะอาดปรุงอาหารแต่ละจานตามมาตรฐาน- ให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน .เพศหญิง/ชาย อายุ - ปีขึ้นไป.มีประสบการณ์ในการทำงานมา จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความยืดหยุ่นในการทำงาน.สามารถทำงานเป็นทีมได้.ขยัน อดทน มีใจรักงานบริการ.เตรียมพร้อมสำหรับสิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา บางกอกน้อย,บางพลัด กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม PapzHr PapzHrRecruiterโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ฟู้ด เอ็กซ์ไซท์ จำกัด อาคารสิรินรัตน์ ชั้น ห้องเลขที่ / ถนนพระราม แขวงคลองตัน เขต...


กรุงเทพมหานคร 20 พฤศจิกายน 2561


นักรังสีเทคนิค

...นักรังสีเทคนิค หางาน - บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด นักรังสีเทคนิค Share บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด นักรังสีเทคนิค พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง งานด้านเอ็กซเรย์ผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพนักรังสีเทคนิค .เพศชาย , หญิง อายุ - ปี.การศึกษาปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค.มีใบประกอบวิชาชีพ.สามารถเข้างานเป็นกะได้ คลองเตย , วัฒนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม luckchillโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด ซอยแสงจันทร์-รูเบีย ถนนพระราม แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 20 พฤศจิกายน 2561


พนักงานรับโทรศัพท์ (สือสารภาษาอังกฤษได้)-

...พนักงานรับโทรศัพท์ (สือสารภาษาอังกฤษได้)- หางาน - บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด พนักงานรับ (สือสารภาษาอังกฤษได้) Share บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด พนักงานรับ (สือสารภาษาอังกฤษได้) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง - รับทั้งภายในภายนอก- ประสานงานภายในแผนกแผนกอื่นๆ- เป็นตัวแทนในการสร้างภาพลักษณ์โดยการสื่อสารทาง- เก็บรวบรวมหลักฐานการใช้ .เพศชาย , หญิง อายุ - ปี.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี.สามารถเข้างานเป็นกะได้.สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี.มีน้ำเสียงไพเราะน่าฟัง คลองเตย , วัฒนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม luckchillโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด ซอยแสงจันทร์-รูเบีย ถนนพระราม แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 20 พฤศจิกายน 2561


พนักงานเสิร์ฟอาหาร

...พนักงานเสิร์ฟอาหาร หางาน - บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด พนักงานเสิร์ฟอาหาร Share บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด พนักงานเสิร์ฟอาหาร พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , ยังไม่รวม OT บริการอาหารให้ลูกค้า จัดเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหาร .เพศชาย , หญิง อายุ - ปี.เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว.วุฒิ ม..มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ คลองเตย , วัฒนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม luckchillโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด ซอยแสงจันทร์-รูเบีย ถนนพระราม แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 20 พฤศจิกายน 2561


เจ้าหน้าที่ support คอมพิวเตอร์-

...เจ้าหน้าที่ support คอมพิวเตอร์- หางาน - บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด เจ้าหน้าที่ support คอมพิวเตอร์ Share บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด เจ้าหน้าที่ support คอมพิวเตอร์ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง - ให้คำปรึกษา แก้ไข ติดตั้ง บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ซอฟต์แวร์ - จัดซื้อ สรรหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เหมาะกับงาน ของแต่ละหน่ายงาน- ติดตั้งให้คำปรึกษาด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในโรงพยาบาลเครือข่ายของโรงพยาบาล .เพศชาย อายุ - ปี.การศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย ปี.มีบุคลิภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี ทดทน ตรงต่อเวลา คลองเตย , วัฒนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม luckchillโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด ซอยแสงจันทร์-รูเบีย ถนนพระราม แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 20 พฤศจิกายน 2561


Project Co-ordinator-

...Project Co-ordinator- หางาน - บริษัท ดิจิทีฟ จำกัด Project Co-ordinator Share บริษัท ดิจิทีฟ จำกัด Project Co-ordinator พฤศจิกายน - ระดับเงินเดือน - - ประสานงานกับฝ่าย Marketing Production เพื่อรับมอบหมาย ติดตามงาน- วางแผนการดำเนินงาน รับผิดชอบงานให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด- ติดตามความคืบหน้างานจากลูกค้าทีม- ตรวจทานงานงานที่เสร็จเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อผิดพลาด .อายุ - ปี จบปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง.ประสบการณ์ตรง ปีขึ้นไป ถ้าผ่านงานด้าน Website จะพิจารณา เป็นพิเศษ.มีความสามารถในการทำงานที่มีความซับซ้อนได้.มีความรับผิดชอบ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ.มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้.มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังฤษ คลองเตย , วัฒนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ดิจิทีฟ จำกัด เลขที่ อาคารบีบี ชั้น ห้อง ถนนสุขุมวิท (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 20 พฤศจิกายน 2561


รับสมัครจำนวนมาก พนักงานประจำ บริการสาขาเอกมัย รายได้มากกว่า 20000 บาท1

...รับสมัครจำนวนมาก พนักงานประจำ บริการสาขาเอกมัย รายได้มากกว่า บาท หางาน - AHM Entertainment Co.,Ltd. รับสมัครมาก พนักงานประจำ บริการสาขาเอกมัย รายได้มากกว่า , บาท Share AHM Entertainment Co.,Ltd. รับสมัครมาก พนักงานประจำ บริการสาขาเอกมัย รายได้มากกว่า , บาท พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน .เสิร์ฟอาหาร ของหวาน เครื่องดื่ม.ต้อนรับให้บริการลูกค้าด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส.แสดงโชว์ตามรอบการแสดง (มีการอบรมให้โดยคนญี่ปุ่น).ปฏิบัติตามหน้าที่ ตามที่บริษัทฯกำหนด .หญิง / ชาย อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ม. , ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรี.มีใจบริการ ตั้งใจพร้อมเรียนรู้ที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงาน.มีทัศนคติบุคลิกภาพที่ดี.กล้าแสดงออก มีความสามารถในการเต้น ภาษาต่างประเทศ (เช่นภาษาญี่ปุ่น,อังกฤษ).มีความอดทน ทำงานเป็นทีมได้.สามารถทำงานเต็มเวลา ตามกเะวลาที่บริษัทกำหนด จะต้องมีวันเสาร์อาทิตย์ด้วย.ามารถทำงานกันได้ไม่ต่ำกว่า เดือน คลองเตย , วัฒนา กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมค่าเดินทางค่าอาหารโบนัส สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม tnhk weekendbasketโทรสอบถ...


กรุงเทพมหานคร 20 พฤศจิกายน 2561


ช่างเขียนแบบ

...ช่างเขียนแบบ หางาน - บริษัท พี.เจ.โฮม จำกัด ช่างเขียนแบบ Share บริษัท พี.เจ.โฮม จำกัด ช่างเขียนแบบ พฤศจิกายน - ระดับเงินเดือน ตามตกลง .ทำออโตแคดได้.ประสบการณ์ ปี คลองเตย , วัฒนา กรุงเทพมหานคร สอบถามในภายหลัง** ทำงานที่ สุขุมวิท ** สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พี.เจ.โฮม จำกัด /- ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร -, -, - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 20 พฤศจิกายน 2561


Spa Receptionist ประจำสาขา Sukhumvit Soi 13

...Spa Receptionist ประจำสาขา Sukhumvit Soi หางาน - Siam Wellness Group Public Company Limited Spa Receptionist ประจำสาขา Sukhumvit Soi Share Siam Wellness Group Public Company Limited Spa Receptionist ประจำสาขา Sukhumvit Soi พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , - , บาท ๐ ดูแลต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการสปา๐ แนะนำเกี่ยวกับแพ็คเกจสปาแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ๐ ดูแลควบคุมการจองคิวจัดตารางคิวสปา๐ ดูแลความเรียบร้อยภายในร้านสปาให้บริการลูกค้าอย่างดีเลิศ๐ ขายผลิตภัณฑ์สปาของบริษัทแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ๐ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย/หญิง.อายุ - ปี.บุคลิกดี มีใจรักงานบริการ ใจเย็น เรียบร้อย.มีความอดทน ชอบเรียนรู้ รับฟังผู้อื่น.วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง.สื่อสารภาษาอังกฤษจีนกลางได้พิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถทำงานเป็นกะได้.ใช้คอมพิวเตอร์ Word & Excel ได้.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ที่มีความตั้งใจในการทำงาน คลองเตย , วัฒนา กรุงเทพมหานคร ๐ เงินเดือนประจำ๐ หอพักพนักงาน๐ ประกันสังคม๐ ประกันชีวิต ,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ๐ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ๐ ค่าคอมมิชชั่นจากการขายสินค้าสปา๐ ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน๐ วันลาพักร...


กรุงเทพมหานคร 20 พฤศจิกายน 2561


เจ้าหน้าที่ธุรการสโตร์

...เจ้าหน้าที่ธุรการสโตร์ หางาน - บริษัท ซีฮ็อคบิลดิ้งเมนเทนแนนซ์ จำกัด เจ้าหน้าที่ธุรการสโตร์ Share บริษัท ซีฮ็อคบิลดิ้งเมนเทนแนนซ์ จำกัด เจ้าหน้าที่ธุรการสโตร์ พฤศจิกายน หลาย ระดับเงินเดือน - ดูแลควบคุมการเบิก-จ่ายสต๊อกอุปกรณ์ทำความสะอาด ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการทำเอกสารต่างๆภายในแผนก ช่วยงานส่วน HRงานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย .การศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี.ใช้งาน Ms.office ได้อย่างดี.มีประสบการณ์งานจัดซื้อ ควบคุมสโตร์พิจารณาเป็นพิเศษ.มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี .เข้าใจระบบงานธุรการประสานงานทั่วไป.อายุ - ปี คลองเตย , วัฒนา กรุงเทพมหานคร รายได้ประจำ _ ต่อเดือน(พิจารณาตามความสามารถ)ปรับตามเกณฑ์ความสามารถในแต่ละปีทำงาน วัน/วัน หยุด เสาร์ - อาทิตย์. สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม tattywowโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ -- ต่อ ,, ฝ่ายทรัพยากรบุคคลธุรการ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง-- # - - สอบถาม บริษัท ซีฮ็อคบิลดิ้งเมนเทนแน...


กรุงเทพมหานคร 20 พฤศจิกายน 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 571 หน้า หน้าถัดไป >>