Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตคลองเจ้าคุณสิงห์ แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ประสานงานลูกเพจ

...ี่ประสานงานลูกเพจ มกราคม ระดับเงินเดือน , . ให้บริการลูกค้าทาง (Inbound)ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางบริษัทรับเรื่องร้องเรียน ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้า. ดูแฟนเพจโปรโมทสื่อออนไลน์ตอบกลับข้อมูลทางเพจ. จัดกิจกรรมโปรโมทข้อมูลดูงานให้เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้น. ประสานงานภายใน ภายนอก เกี่ยวกับเอกสารการขาย การบริการ ฯลฯ ของลูกค้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด .ชาย / หญิง อายุไม่เกิน ปี.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน. มีไหวพริบ ปฏิภาณ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี. มีความรับผิดชอบ.. มีมนุษยสัมพันธ์ดี.มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน. มีการสอนงานทำความเข้าใจเนื้องาน ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร -เบี้ยขยัน-โบนัสรายปี-กองทุนช่วยเหลือ-ทริปท่องเที่ยวทั้งในต่างประเทศ-ประกันสุขภาพ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม BD. innovation co,.ltd ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว แขวง...


13 มกราคม 2563


เงินเดือน : 15000องค์กร : BD.9 innovation co.ltd

...ี่ประสานงานลูกเพจ มกราคม ระดับเงินเดือน , . ให้บริการลูกค้าทาง (Inbound)ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางบริษัทรับเรื่องร้องเรียน ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้า. ดูแฟนเพจโปรโมทสื่อออนไลน์ตอบกลับข้อมูลทางเพจ. จัดกิจกรรมโปรโมทข้อมูลดูงานให้เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้น. ประสานงานภายใน ภายนอก เกี่ยวกับเอกสารการขาย การบริการ ฯลฯ ของลูกค้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด .ชาย / หญิง อายุไม่เกิน ปี.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน. มีไหวพริบ ปฏิภาณ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี. มีความรับผิดชอบ.. มีมนุษยสัมพันธ์ดี.มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน. มีการสอนงานทำความเข้าใจเนื้องาน ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร -เบี้ยขยัน-โบนัสรายปี-กองทุนช่วยเหลือ-ทริปท่องเที่ยวทั้งในต่างประเทศ-ประกันสุขภาพ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม BD. innovation co,.ltd ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว แขวง...


กรุงเทพมหานคร 13 มกราคม 2563


เงินเดือน : 20000องค์กร : M CorporationTH

...ไลน์ มกราคม ระดับเงินเดือน ทำการตลาดสินค้าของทางบริษัทโดยใช้สื่อ Online เช่น Page , Line โปรโมทผ่านสื่อต่างๆอีกหลายช่องทาง โดยทางบริษัทจะมีการสอนงานขั้นเบื้องต้นให้ จึงไม่จำเป็นที่จะต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดการตลาดออนไลน์ Digital Online marketing .เพศชาย หญิง อายุไม่เกิน ปี.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน.มีไหวพริบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.มีความรับผิดชอบสูงต่อหน้าที่การทำงาน.อัธยาศัยดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้.เชี่ยวชาญในการทำงานระบบ Online.สามารถทำงานวันจันทร์ - เสาร์ เวลา .-. น. ได้.สามารถเริ่มงานได้เลยจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร - เบี้ยขยัน- โบนัส- วันหยุดประจำเทศกาล - วัน- เบี้ยรายปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงLine โทร - สอบถาม M CorporationTH ลาดพร้าวซอย อาคาร B-Tower โซนด้านหลังศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิร์ดลาดพร้าวชั้น A (ไม่ใช่ BigC ลาดพร้าว ) แขวง...


กรุงเทพมหานคร 13 มกราคม 2563


ฝ่ายการตลาดออนไลน์

...ไลน์ มกราคม ระดับเงินเดือน ทำการตลาดสินค้าของทางบริษัทโดยใช้สื่อ Online เช่น Page , Line โปรโมทผ่านสื่อต่างๆอีกหลายช่องทาง โดยทางบริษัทจะมีการสอนงานขั้นเบื้องต้นให้ จึงไม่จำเป็นที่จะต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดการตลาดออนไลน์ Digital Online marketing .เพศชาย หญิง อายุไม่เกิน ปี.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน.มีไหวพริบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.มีความรับผิดชอบสูงต่อหน้าที่การทำงาน.อัธยาศัยดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้.เชี่ยวชาญในการทำงานระบบ Online.สามารถทำงานวันจันทร์ - เสาร์ เวลา .-. น. ได้.สามารถเริ่มงานได้เลยจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร - เบี้ยขยัน- โบนัส- วันหยุดประจำเทศกาล - วัน- เบี้ยรายปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงLine โทร - สอบถาม M CorporationTH ลาดพร้าวซอย อาคาร B-Tower โซนด้านหลังศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิร์ดลาดพร้าวชั้น A (ไม่ใช่ BigC ลาดพร้าว ) แขวง...


13 มกราคม 2563


ธุรการประสานงาน

...oogle []).push({}); Agenda Systems ธุรการประสานงาน มกราคม ระดับเงินเดือน ,-, -ประสานงานกับหน่วยงาน-อำนวยความสะดวกให้กับพนักงานดูแลความต้องการภายในฝ่าย-จัดการระบบงานเอกสารต่างๆ-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล .ไม่จำกัดเพศ อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.มีความรับผิดชอบ ขยัน ตรงต่อเวลา .มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื้อสัตว์ อดทน .ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ทางเรามีการเทรนงานให้ .สามารถเริ่มงานได้ทันที พิจารณาพิเศษ .สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พี่เฟิส -- ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร -วันหยุดพิเศษ,วันหยุดนักขัตฤกษ์-โบนัสตามไดรมาส (รายปี,รายเดือน)-ค่าคอมมิชชั่น+เบี้ยขยัน-ทริปท่องเที่ยวตามเทศกาลต่างๆ-สวัสดิการณ์อื่นๆตามโครงสร้างของบริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม agdโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร เบอร์ -- (เฟิส)Line agd - สอบถาม Agenda Systems ซอย ลาดพร้าว อาคาร B-Tower แขวง ...


13 มกราคม 2563


เงินเดือน : 15000-20000องค์กร : Agenda Systems

...oogle []).push({}); Agenda Systems ธุรการประสานงาน มกราคม ระดับเงินเดือน ,-, -ประสานงานกับหน่วยงาน-อำนวยความสะดวกให้กับพนักงานดูแลความต้องการภายในฝ่าย-จัดการระบบงานเอกสารต่างๆ-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล .ไม่จำกัดเพศ อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.มีความรับผิดชอบ ขยัน ตรงต่อเวลา .มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื้อสัตว์ อดทน .ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ทางเรามีการเทรนงานให้ .สามารถเริ่มงานได้ทันที พิจารณาพิเศษ .สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พี่เฟิส -- ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร -วันหยุดพิเศษ,วันหยุดนักขัตฤกษ์-โบนัสตามไดรมาส (รายปี,รายเดือน)-ค่าคอมมิชชั่น+เบี้ยขยัน-ทริปท่องเที่ยวตามเทศกาลต่างๆ-สวัสดิการณ์อื่นๆตามโครงสร้างของบริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม agdโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร เบอร์ -- (เฟิส)Line agd - สอบถาม Agenda Systems ซอย ลาดพร้าว อาคาร B-Tower แขวง ...


กรุงเทพมหานคร 13 มกราคม 2563


เงินเดือน : 15000-20000องค์กร : Agenda Systems

...( ถ้ามี ) (adsbygoogle = window.adsbygoogle []).push({}); Agenda Systems แอดมินเพจ online มกราคม ระดับเงินเดือน ,-, -แอดมินเพจประสานงานช่องทาง online-อัฟเดตข้อมูล - เว็ปไซต์ของทางบริษัท-ให้ข้อมูลตอบคำถามลูกค้า-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล .อายุ - ปี ไม่จำกัดเพศ .วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.มีความรับผิดชอบ ขยัน ตรงต่อเวลา .ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ทางเรามีการเทรนงานให้ .สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พี่เฟิส -- ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร -วันหยุดพิเศษ,วันหยุดนักขัตฤกษ์-โบนัสตามไดรมาส (รายปี,รายเดือน)-ค่าคอมมิชชั่น+เบี้ยขยัน-ทริปท่องเที่ยวตามเทศกาลต่างๆ-สวัสดิการณ์อื่นๆตามโครงสร้างของบริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthai