Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตคลองเจ้าคุณสิงห์ แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ กรุงเทพมหานคร

ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์-

...ื่อจตุจักรคำที่เกี่ยวข้อง ( ถ้ามี ) (adsbygoogle = window.adsbygoogle []).push({}); บริษัทเคนยากุ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์ กันยายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง - ค้นหา ศึกษา ข้อมูลผลิตภัณฑ์การบริการ พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลวิชาการ- ดูแล การใช้สื่อออนไลน์การใช้ข้อมูลให้เหมาะสม- ให้ข้อมุลสินค้าการบริการ ให้กับลูกค้าภายในประเทศต่างประเทศ- ดูแลจัดการงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตลาดข้อมูลวิชาการต่างๆ- สอนจัดอบรม ให้ความรู้ในรายละเอียดสินค้าเชิงลึกให้กับผู้แทนขายลูกค้า หมวดงาน บุคคล/ฝึกอบรม/Trainingการตลาดออนไลน์ Digital Online marketing .ทุกเพศ อายุ - ปี.วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด/การขาย/บริหารธุรกิจ/เทคโนโลยีการอาหาร.มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร มีบุคลิกภาพดี น่านับถือ.มีประสบการณ์ด้านวิชาการ การขายมาไม่น้อยกว่า ปี ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทเคนยากุ (ประเทศไทย) จำกัด ซอย ลาดพร้าว (เกษร) ถนน ลาดพร้าว แขวง...


กรุงเทพมหานคร 17 กันยายน 2562


ฝ่ายขาย พนักงานขาย-

...พนักงานขาย กันยายน ระดับเงินเดือน ,-, -ให้ความรู้ให้คำแนะนำที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า-ประสานงานการขายกับลูกค้าผ่านทาง ตามฐานข้อมูลของทางบริษัท-ดูแลลูกค้าสร้างฐานข้อมูลใหม่-ทำตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา หมวดงาน ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด .อายุ - ปี ไม่จำกัดเพศ .วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.ต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆๆ เข้ากับเพื่อนรวมงานได้ง่าย.มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื้อสัตว์ อดทน .ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ทางเรามีการเทรนงานให้ .สามารถเริ่มงานได้ทันที พิจารณาพิเศษ .สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พี่เฟิส -- ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร -โบนัส-ค่าคอมมิชชั่น-วันหยุดตามเทศกาลต่างๆ-สวัสดิการณ์อื่นๆตามโครงสร้างของบริษัท-ทริปท่องเทียวต่างประเทศ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม firstziiโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พี่เฟิส เบอร์ --line ไอดี firstzii - สอบถาม U star international ชั้น ถนนลาดพร้าว แขวง...


กรุงเทพมหานคร 17 กันยายน 2562


online แอดมินเพจ-

... U star international online แอดมินเพจ กันยายน ระดับเงินเดือน ,-, -แอดมินเพจช่องทางออนไลน์ -อัฟเดตข้อมูล - เว็ปไชต์ของบริษัท-ให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ตอบคำถามลูกค้า-นัด Confirm ลูกค้าตามฐานข้อมูลบริษัท-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน การตลาดออนไลน์ Digital Online marketing .อายุ - ปี ไม่จำกัดเพศ .วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.มีความรับผิดชอบ ขยัน ตรงต่อเวลา .สุภาพ อัธยาศัยดี คุยเก่ง.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ทางเรามีการเทรนงานให้ .สามารถเริ่มงานได้ทันที พิจารณาพิเศษ .สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พี่เฟิส -- ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร -โบนัส-ค่าคอมมิชชั่น-วันหยุดตามเทศกาลต่างๆ-สวัสดิการณ์อื่นๆตามโครงสร้างของบริษัท-ทริปท่องเทียวต่างประเทศ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม firstziiโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พี่เฟิส เบอร์ --line ไอดี firstzii - สอบถาม U star international ชั้น ถนนลาดพร้าว แขวง...


กรุงเทพมหานคร 17 กันยายน 2562


ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ออนไลน์-

...้อง ( ถ้ามี ) (adsbygoogle = window.adsbygoogle []).push({}); บริษัทเคนยากุ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ออนไลน์ กันยายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง - ประสานงานขายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำสื่อออนไลน์- หาลูกค้าใหม่ เพิ่มช่องทางทางการขายในผลิตภัณฑ์ออนไลน์- เสนอขายสินค้าการบริการ ที่เกี่ยวข้องกับงานสื่อออนไลน์- ทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ การวางแผนการใช้สื่อ- สร้างยอดขายบริการต้นทุน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดการตลาดออนไลน์ Digital Online marketing .ไม่จำกัดเพศ อายุ - ปี.วุฒิปริญญาตรี ด้านการตลาด/การขาย/บริหารธุรกิจ/สารสนเทศ/นิเทศศาสตร์.มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้.มีประสบการณ์ด้านงานออนไลน์อย่างน้อย ปี.มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทเคนยากุ (ประเทศไทย) จำกัด ซอย ลาดพร้าว (เกษร) ถนน ลาดพร้าว แขวง...


กรุงเทพมหานคร 17 กันยายน 2562


ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย-

...); บริษัทเคนยากุ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย กันยายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง - วางแผนกลยุทธ์การขาย วิเคราะห์สภาพการแข่งขัน จัดทำแผนกลยุทธ์สั้นยาวได้- จัดตั้งทีมงานของฝ่ายขาย บริหารทีมงานขายให้สร้างยอดขายตามเป้าที่วางไว้- จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับฝ่ายการตลาด- หาลูกค้าใหม่ จัดการส่งเสริมการขายกับลูกค้าเก่า เพื่อให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมาย- ดูแลจัดการงานเอกสาร รายงานการขาย งานที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด .ไม่จำกัดเพศ .อายุระหว่าง - ปี.วุฒิปริญญาตรี การตลาดการขาย / บริหารธุรกิจ / สาขาวิทยาศาสตร์.มีความรู้ด้านอาหารยา เทคโนโลยีอาหาร มีความเป็นผู้นำ.มีประสบการณ์ด้านการบริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน มาไม่น้อยกว่า ปี.ทำงานด้านการขายมาไม่น้อยกว่า ปี ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทเคนยากุ (ประเทศไทย) จำกัด ซอย ลาดพร้าว (เกษร) ถนน ลาดพร้าว แขวง...


กรุงเทพมหานคร 17 กันยายน 2562


ผู้แทนขายผลิภัณฑ์เสริมอาหาร-

...บางนาดุสิตลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลางปทุมวันพญาไท, ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดงบางรักมีนบุรี, คลองสามวาลาดกระบังหนองจอกคลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่บางกอกน้อย, บางพลัดบางซื่อจตุจักรคำที่เกี่ยวข้อง ( ถ้ามี ) (adsbygoogle = window.adsbygoogle []).push({}); บริษัทเคนยากุ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้แทนขายผลิภัณฑ์เสริมอาหาร กันยายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง - เสนอขายผลิตภัณฑ์บริการกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร(ขายส่ง)- ติดตามผล วิเคราะห์ลูกค้าเพื่อให้ได้ยอดขายตามนโยบายของบริษัท- จัดตารางนัดหมายเยี่ยมลูกค้าตามแผนการตลาด- รวบรวมข้อมูลลูกค้าทีมี Potential ในการเสนอขายสินค้าบริการ หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด .ไม่จำกัดเพศ .อายุระหว่าง - ปี .วุฒิปริญญาตรี.ขับรถได้ มีรถส่วนตัว มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์.มีทักษะการเจรจา.มีประสบการณ์ด้านการขาย ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทเคนยากุ (ประเทศไทย) จำกัด ซอย ลาดพร้าว (เกษร) ถนน ลาดพร้าว แขวง...


กรุงเทพมหานคร 17 กันยายน 2562


หัวหน้าแผนกการตลาดต่างประเทศ-

... จำกัด หัวหน้าแผนกการตลาดต่างประเทศ กันยายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง - ศึกษาข้อมูลตลาด,สำรวจตลาด วิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ- ออกแบบ พัฒนา นำเสนอผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า- เสนอขายสินค้าการบริการของบริษัท รวมทั้งติดตามผลการทำงาน เพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย- สร้างเครือข่ายประสานงาน ประสานงานกับหน่อวยงานภายนอก เพื่อขยายช่องทางการจัดจำหน่าย- ประสานงานเอกสาร จัดเตรียม ส่งมอบเอกสารสำคัญ เพื่อการส่งออกสินค้า- ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้การตลาดการขายในข้อมุลตลาดต่างประเทศ แก่บุคลากรในบริษัท หมวดงาน นำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด .เพศชาย อายุ - ปี .วุฒิปริญญาตรี (สาขาการตลาด/ภาษาอังกฤษ/บริหารธุรกิจ/วิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง.มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ภาษาอื่นได้ดี.มีประสบการณ์ด้านการตลาดการขายด้านยา / อาหารเสริม มาอย่างน้อย ปี ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทเคนยากุ (ประเทศไทย) จำกัด ซอย ลาดพร้าว (เกษร) ถนน ลาดพร้าว แขวง...


กรุงเทพมหานคร 17 กันยายน 2562


ธุรการ 1

... ระดับเงินเดือน , .ให้ข้อมูลตอบคำถามลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook Line .แนะนำโปรโมชั่นโปรโมทสินค้าทาง Social Media ต่าง ๆ.จัดทำ Report ติดตามผลลูกค้า.แก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับลูกค้า ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง.งานอื่นๆ ที่ได้รับมองหมาย หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลเจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด .วุฒิ ม. ปวช. ปวส ขึ้นไป อายุ ไม่เกิน ปี. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่.จำกัดเพศชาย-หญิง มีใจรักในงานบริการ.ทำงาน วันจันทร์-วันเสาร์ หยุด วันอาทิตย์ นักขัตฤกษ์.เวลาทำงาน .-. น..สามารถเริ่มงานได้เลย จะพิจารณาเป็นพิเศษ.การเดินทางรถโดยสารสาย ปอ ปอ ก ฝั่งอโศก อนุสาวรีย์ หมอชิต สาธิตวิทยา บางเขน รามคำแหง บางขุนเทียน แฮปปี้แลนด์สาย ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร .โบนัส.ทริปท่องเที่ยวประจำปีทั้งในประเทศต่างประเทศ.เบี้ยขยัน.สวัสดิการอื่นๆตามโครงสร้างบริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงTellLine - สอบถาม บริษัท สยาม คิวเบเวอเรจ จำกัด ซอยลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว แขวง ...


กรุงเทพมหานคร 17 กันยายน 2562


แอดมิน

... กันยายน ระดับเงินเดือน , ดูแล รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์บนสื่อ Facebook page สื่อ Social Media ของบริษัท-อัพเดท Content เรื่องราวที่น่าสนใจ ลงใน Facebook pageสื่ออื่นๆ เพื่อโปรโมทสินค้า แบรนด์ของบริษัท หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลการตลาดออนไลน์ Digital Online marketing .วุฒิ ม. ปวช. ปวส ขึ้นไป อายุ ไม่เกิน ปี. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่.จำกัดเพศชาย-หญิง มีใจรักในงานบริการ.ทำงาน วันจันทร์-วันเสาร์ หยุด วันอาทิตย์ นักขัตฤกษ์.เวลาทำงาน .-. น..สามารถเริ่มงานได้เลย จะพิจารณาเป็นพิเศษ.การเดินทางรถโดยสารสาย ปอ ปอ ก ฝั่งอโศก อนุสาวรีย์ หมอชิต สาธิตวิทยา บางเขน รามคำแหง บางขุนเทียน แฮปปี้แลนด์สาย บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร .โบนัส.ทริปท่องเที่ยวทั้งต่างประเทศภายในประเทศ.เบี้ยขยัน.สวัสดิการอื่นๆตามโครงสร้างบริษ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงTell. Line - สอบถาม บริษัท สยาม คิวเบเวอเรจ จำกัด ซอยลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว แขวง ...


กรุงเทพมหานคร 17 กันยายน 2562


พนักงานไปรษณีย์ประจำสาขา

...ศ (อ่อนนุช), สวนหลวงพระโขนง, บางนาดุสิตลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลางปทุมวันพญาไท, ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดงบางรักมีนบุรี, คลองสามวาลาดกระบังหนองจอกคลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่บางกอกน้อย, บางพลัดบางซื่อจตุจักรคำที่เกี่ยวข้อง ( ถ้ามี ) (adsbygoogle = window.adsbygoogle []).push({}); Mnsound พนักงานไปรษณีย์ประจำสาขา กันยายน ระดับเงินเดือน ,-, พนักงานรับสมัคร พนักงานไปรษณีย์ ประจำสาขา เซ็นทรัลพระราม - คุณสมบัติ . เพศหญิง อายุ - ปี. มีความรับผิดชอบต่องาน. ถ้ามีความรู้เรื่องงานไปรษณีย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ . การศึกษา ระดับม. ขึ้นไป. เวลาทำงาน อาทิตย์-ศุกร์ เวลา .-. น.. เงินเดือน ,-, บาท มีประกันสังคม โบนัส หากมีประสบการณ์ด้านงานไปรษณีย์จะพิจารณาเป็นพิเศษด่วนที่คุณรุ่ง หมวดงาน งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล .ขยัน.ซื่อสัตย์ กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม Mnsound เลขที่ ซอยลาดพร้าว แยก ตำบล...


กรุงเทพมหานคร 05 กันยายน 2562


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 57 หน้า หน้าถัดไป >>