Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตคลองสามประเวศ แขวงคลองสามประเวศ กรุงเทพมหานคร

ประสานงานคีย์ข้อมูล >>ติดต่อ คุณ ณัชชา

...ประสานงานคีย์ข้อมูล >>ติดต่อ คุณ ณัชชา หางาน - Siam Group Winner - ประสานงาน/คีย์ข้อมูล >> คุณ ณัชชา Siam Group Winner ประสานงาน/คีย์ข้อมูล >> คุณ ณัชชา สิงหาคม หลาย ระดับเงินเดือน - สนใจกรุณาติด่อ คุณ ณัชชา - / -รับฝ่ายประสานในออฟฟิต การจัดการทั่วไป (หลายฝ่าย) . ฝ่ายรับ. ฝ่ายคอมพิวเตอร์ IT. ฝ่ายเอกสาร. ฝ่ายคัดสรรบุคคลากร. ฝ่ายธุรการ. ฝ่ายสัมภาษณ์. ฝ่าย PR .อายุปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.หญิง/ชาย/ อื่นๆ.สามารถปฏิบัติงาน จันทร์ - เสาร์ วัน/สัปดาห์ได้.สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง.มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก (จะพิจารณาเป็นพิเศษ).สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี กรุงเทพมหานคร สนใจกรุณาติด่อ คุณ พัชชา - / -รับฝ่ายประสานในออฟฟิต การจัดการทั่วไป (หลายฝ่าย) . ฝ่ายรับ. ฝ่ายคอมพิวเตอร์ IT. ฝ่ายเอกสาร. ฝ่ายคัดสรรบุคคลากร. ฝ่ายธุรการ. ฝ่ายสัมภาษณ์. ฝ่าย PR สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ -- / --]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม Siam Group Winner ร่มเกล้า เขตลาดกระบัง แขวงคลองสามป...


กรุงเทพมหานคร 17 สิงหาคม 2559


การจัดการทั่วไป (หลายฝ่าย) ติดต่อคุณ สิริ

...การจัดการทั่วไป (หลายฝ่าย) ติดต่อคุณ สิริ หางาน - Siam Group Winner - การจัดการทั่วไป (หลายฝ่าย) คุณ สิริ Siam Group Winner การจัดการทั่วไป (หลายฝ่าย) คุณ สิริ สิงหาคม หลาย ระดับเงินเดือน ,-, สนใจกรุณาติด่อ คุณ สิริ - / -รับฝ่ายประสานในออฟฟิต การจัดการทั่วไป (หลายฝ่าย) . ฝ่ายรับ. ฝ่ายคอมพิวเตอร์ IT. ฝ่ายเอกสาร. ฝ่ายคัดสรรบุคคลากร. ฝ่ายธุรการ. ฝ่ายสัมภาษณ์. ฝ่าย PR .อายุปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์.สามารถปฏิบัติงาน จันทร์ - เสาร์ วัน/สัปดาห์ได้.สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง.เป็นคนตรงต่อเวลา.สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี.สามารถตัดสินใจได้เอง กรุงเทพมหานคร ********* สวัสดิการ *********. ประกันชีวิตทุนประกัน ,-, . กองทุนสำหรับซื้อ บ้าน-รถ. โบนัสต่อปี. สัมมนาท่องเที่ยวฟรีทุก เดือน. วันหยุดนักขัตฤกษ์ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ -- / --]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม Siam Group Winner ร่มเกล้า เขตลาดกระบัง แขวงคลองสามประเวศ -- / --...


กรุงเทพมหานคร 17 สิงหาคม 2559


เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เเละ ประสานงานทั่วไป

...เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เเละ ประสานงานทั่วไป หางาน - Siam Group Winner - เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เเละ ประสานงานทั่วไป Siam Group Winner เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เเละ ประสานงานทั่วไป กรกฏาคม หลาย ระดับเงินเดือน ,-, คีย์ข้อมูลต่างของลูกค้า / ประสานงานทั่วไป ข้อมูลต่างๆของบริษัท*** สนใจ คุณ นิสา ***Tel. - / -(กรุณาด้วยตนเอง) .อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.หญิง/ชาย/ อื่นๆ.สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์. มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก (จะพิจารณาเป็นพิเศษ).ตรงต่อเวลา.สามารถตัดสินใจได้เอง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ********* สวัสดิการ *********. ประกันชีวิตทุนประกัน ,-, . กองทุนสำหรับซื้อ บ้าน-รถ. โบนัสต่อปี. สัมมนาท่องเที่ยวฟรีทุก เดือน. วันหยุดนักขัตฤกษ์ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ -- / --]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม Siam Group Winner ร่มเกล้า เขตลาดกระบัง แขวงคลองสามประเวศ -- / -- ...


กรุงเทพมหานคร 31 กรกฎาคม 2559


ประสานงานคีย์ข้อมูล >>ติดต่อ คุณนิสา 096-2346775

...ประสานงานคีย์ข้อมูล >>ติดต่อ คุณนิสา - หางาน - Siam Group Winner - ประสานงาน/คีย์ข้อมูล >> คุณนิสา - Siam Group Winner ประสานงาน/คีย์ข้อมูล >> คุณนิสา - กรกฏาคม หลาย ระดับเงินเดือน ,-, คีย์ข้อมูลต่างของลูกค้า / ประสานงานทั่วไป ข้อมูลต่างๆของบริษัท*** สนใจ คุณนิสา ***Tel. - / -(กรุณาด้วยตนเอง) .อายุ - ปี.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์.หญิง/ชาย/ อื่นๆ.สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง.วุฒิ ม.ขึ้นไป.มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก (จะพิจารณาเป็นพิเศษ).ตรงต่อเวลา ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ********* สวัสดิการ *********. ประกันชีวิตทุนประกัน ,-, . กองทุนสำหรับซื้อ บ้าน-รถ. โบนัสต่อปี. สัมมนาท่องเที่ยวฟรีทุก เดือน. วันหยุดนักขัตฤกษ์ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ -- / --]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม Siam Group Winner ร่มเกล้า เขตลาดกระบัง แขวงคลองสามประเวศ -- / -- ...


กรุงเทพมหานคร 31 กรกฎาคม 2559


ประสานงาน จัดการ ทั่วไปในออฟฟิต..สนใจติดต่อได้ด้วยตนเอง คุณ ศักดิ์ดา โทร 0926802563 ID pon_rattpon_p

...กดิ์ดา โทร ID pon_rattpon_pon หางาน - Siam Group Winner - ประสานงาน จัดการ ทั่วไปในออฟฟิต..สนใจได้ด้วยตนเอง คุณ ศักดิ์ดา โทร ID pon_rattpon_pon Siam Group Winner ประสานงาน จัดการ ทั่วไปในออฟฟิต..สนใจได้ด้วยตนเอง คุณ ศักดิ์ดา โทร ID pon_rattpon_pon กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ,-, นำเข้าส่งออกต่างประเทศ ให้ข้อมูล ประสานงานหลายๆฝ่าย .อายุ - ปี.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา.ไม่จำกัดเพศ.สามารถปฏิบัติงาน จันทร์ - เสาร์ วัน/สัปดาห์ได้.สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง.สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี.มีความมุ่งมั่น ขยัน อดทน. มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก (จะพิจารณาเป็นพิเศษ).ตรงต่อเวลา มีนบุรี,คลองสามวา กรุงเทพมหานคร .ได้สิทธิ์ใช้สินค้าที่ทางบริษัทผลิตขึ้น ฟรี. สัมมนาเที่ยวฟรีทุก เดือน. กองทุนสำหรับซื้อ รถ-บ้าน. โบนัส. ประกันชีวิต. ไม่จำกัดวันหยุด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ -- / --]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม Siam Group Winner ร่มเกล้า เขตลาดกระบัง แขวง...


กรุงเทพมหานคร 28 กรกฎาคม 2559


ฝ่ายดูแลจัดการ Booth สินค้า [ติดต่อ คุณนุชนภา 096-1095754]

...ฝ่ายดูแลจัดการ Booth สินค้า [ติดต่อ คุณนุชนภา -] หางาน - Siam Group Winner - ฝ่ายดูแลจัดการ Booth สินค้า [ คุณนุชนภา -] Siam Group Winner ฝ่ายดูแลจัดการ Booth สินค้า [ คุณนุชนภา -] กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ,ขึ้นไป ดูแลสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย*** หากสนใจกรุณาด้วยตนเอง *** คุณ นุชนภา Tel.- .อายุ - ปี.มีความกล้าแสดงออก.ไม่จำกัดเพศ.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์.วุฒิ ม.ขึ้นไป ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร .โบนัสพิเศษ.กองทุนสำรอง.ประกันชีวิต.ค่าคอมมิชชั่นสูง สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ -- / --]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม Siam Group Winner ร่มเกล้า เขตลาดกระบัง แขวงคลองสามประเวศ -- / -- ...


กรุงเทพมหานคร 04 กรกฎาคม 2559


ฝ่ายบัญชีธุรการ ติดต่อ คุณ การ์ตูน

...ฝ่ายบัญชีธุรการ ติดต่อ คุณ การ์ตูน หางาน - Siam Group Winner - ฝ่ายบัญชี/ธุรการ คุณ การ์ตูน Siam Group Winner ฝ่ายบัญชี/ธุรการ คุณ การ์ตูน กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ,-, วิเคราะข้อมูลทางบัญชี/การเงิน >> สนใจ คุณการ์ตูน << - / -- / -- .เพศชาย / หญิง อายุ - ปี ขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช.ขึ้นไป. มีความอดทนพร้อมที่จะเรียนรู้งาน สามารถรับแรงกดดัน รักษาความลับได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี.สามารถปฏิบัติงาน จันทร์ - เสาร์ วัน/สัปดาห์ได้ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ********* สวัสดิการ *********. ประกันชีวิตทุนประกัน ,-, . กองทุนสำหรับซื้อ บ้าน-รถ. โบนัสต่อปี. สัมมนาท่องเที่ยวฟรีทุก เดือน. วันหยุดนักขัตฤกษ์ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ -- / --]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม Siam Group Winner ร่มเกล้า เขตลาดกระบัง แขวงคลองสามประเวศ -- / -- ...


กรุงเทพมหานคร 04 กรกฎาคม 2559


เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสำนักงาน จ.ระยอง

...งาน จ.ระยอง หางาน - บริษัท เอ็นเทค รีฟริกเจอเรชั่น แอนด์ พาร์ท จำกัด - เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสำนักงาน จ.ระยอง บริษัท เอ็นเทค รีฟริกเจอเรชั่น แอนด์ พาร์ท จำกัด เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสำนักงาน จ.ระยอง กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง รับผิดชอบด้านงานเอกสารต่างๆ ประสานงานทั้งภายในภายนอกบริษัท หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกเอกสาร สั่งของ เช็คสต็อก งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา .อายุ - ปี.ปวช. ปวส. ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง.สามารถใช้โปรแกรม Microfoft office อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี.มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน.มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว.สามารถเริ่มงานได้ทันทีที่ผ่านการพิจารณา ระยอง เบี้ยขยัน โบนัสประจำปี ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ชุดยูนิฟอร์มเงินช่วยเหลือกรณีที่บิดา-มารดาเสียชีวิต ลาพักร้อน ของขวัญบุตรพนักงาน อื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [แผนกบุคคล - - ต่อ ]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็นเทค รีฟริกเจอเรชั่น แอนด์ พาร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ หมู่ ถนนร่มเกล้า แขวง...


ระยอง 04 กรกฎาคม 2559


รับสมัครคนทำงานออฟฟิต Part timeFull Time

...รับสมัครคนทำงานออฟฟิต Part timeFull Time หางาน - Siam Group Winner - รับสมัครคนทำงานออฟฟิต Part time/Full Time Siam Group Winner รับสมัครคนทำงานออฟฟิต Part time/Full Time มิถุนายน ระดับเงินเดือน ,-, สนใจที่จะสมัครกรุณา คุณ นิสา - / -ประสานงานทางด้านต่างๆ การจัดการในออฟฟิต .อายุ - ปี.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์.ไม่จำกัดเพศ.สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง.วุฒิ ม.ขึ้นไป.มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก (จะพิจารณาเป็นพิเศษ).วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร .ประกันชีวิตทุนประกัน , - , บาท. โบนัสรายปี. โบนัสรายเดือน. กองทุนบ้าน-รถ. วันหยุดนักขัตฤกษ์. กิจกรรมแจกทอง. สัมมนาท่องเที่ยวฟรีทุก เดือน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ -- / --]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม Siam Group Winner ร่มเกล้า เขตลาดกระบัง แขวงคลองสามประเวศ -- / -- ...


กรุงเทพมหานคร 28 มิถุนายน 2559


วิศวกรจบใหม่

...วิศวกรจบใหม่ หางาน - บริษัท เอ็นเทค รีฟริกเจอเรชั่น แอนด์ พาร์ท จำกัด - วิศวกรจบใหม่ บริษัท เอ็นเทค รีฟริกเจอเรชั่น แอนด์ พาร์ท จำกัด วิศวกรจบใหม่ มิถุนายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง ควบคุม ดูแล ออกแแบ ถอดแบบ งานระบบเครื่องปรับอากาศ/ไฟฟ้า ประปา แอร์ .เพศชาย อายุ ปีเต็มขึ้นไป.วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมเครื่องกล.สามารถใช้งานโปรแกรม Auto Cad ได้.มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน มีความรับผิดชอบสูง.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (พร้อมที่จะเรียนรู้งานได้เร็ว) ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โอที, เบี้ยเลี้ยง, เบี้ยขยัน, ปรับเงินประจำปี,โบนัสตามผลประกอบการ,ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, เงินช่วยเหลือกรณีบิดา-มารดาเสียชีวิต, ลาพักร้อน, ลากิจ, ลาแต่งงาน, ลาอุปสมบท, ลารับราชการทหาร, ลาประกอบพีธีศพ อื่นฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [แผนกบุคคล - - ต่อ ]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็นเทค รีฟริกเจอเรชั่น แอนด์ พาร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ หมู่ ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมห...


กรุงเทพมหานคร 28 มิถุนายน 2559