Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตคลองสามประเวศ แขวงคลองสามประเวศ กรุงเทพมหานคร

วิศวกรโครงการ (Project Engineer)-

...วิศวกรโครงการ (Project Engineer)- หางาน - บริษัท เอ็นเทค รีฟริกเจอเรชั่น แอนด์ พาร์ท จำกัด วิศวกรโครงการ (Project Engineer) Share บริษัท เอ็นเทค รีฟริกเจอเรชั่น แอนด์ พาร์ท จำกัด วิศวกรโครงการ (Project Engineer) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง -ควบคุมดูแลงานระบบ ไฟฟ้า ประปา ปรับอากาศ ฯลฯ-เขียนแบบ ถอดแบบได้ .เพศชาย อายุไม่เกิน ปี.ปวช. ปวส. ปริญญาตรีสาขาไฟฟ้า เครื่องกล สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์งานระบบไม่น้อยกว่า ปี ขึ้นไป.สามารถไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว.ใช้โปรแกรม AUTOCAD ได้ กรุงเทพมหานคร -ชุดยูนิฟอร์ม-ค่าล่วงเวลา/ค่าเบี้ยเลียง-ประกันอุบัติเหตุกลุ่มฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [แผนกบุคคล - - ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็นเทค รีฟริกเจอเรชั่น แอนด์ พาร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ หมู่ ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร แผนกบุคคล - - ต่อ โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 21 พฤศจิกายน 2560


เจ้าหน้าวิศวกรโครงการ1

...เจ้าหน้าวิศวกรโครงการ หางาน - บริษัท ทูบี ไอโซ่ จำกัด - เจ้าหน้าวิศวกรโครงการ บริษัท ทูบี ไอโซ่ จำกัด เจ้าหน้าวิศวกรโครงการ กันยายน ระดับเงินเดือน .วาดแบบ เช่น Shop drawing.ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแบบงาน.ควบคุมการติดตั้งหน้างาน.อื่นๆ ตามแต่ได้รับมอบหมาย .วุฒิ ปวส. ขึ้นไป.สามารถวาดแบบ Drawing ได้ เช่น Shop drawing.สามารถออกหน้างานในพื้นที่ต่างๆ ได้ นนทบุรี ตามกฏหมายแรงงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-,--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง ฝ่ายบุคคล -- - สอบถาม บริษัท ทูบี ไอโซ่ จำกัด ร่มเกล้า แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร -,-- โทรสาร -- ...


นนทบุรี 12 กันยายน 2560


พนักงานธุรการ

...พนักงานธุรการ หางาน - บริษัท ทูบี ไอโซ่ จำกัด - พนักงานธุรการ บริษัท ทูบี ไอโซ่ จำกัด พนักงานธุรการ กันยายน ระดับเงินเดือน พนักงานธุรการ จัดการเรื่องต่างๆ ภายในสำนักงาน.รับ.จัดพิมพ์เอกสารทางบัญชี เช่น ใบสั่งซื้อ ,ใบสั่งขาย.ดูแลวัสดุสิ้นเปลือง.อื่นๆ ตามแต่ได้รับมอบหมาย .วุฒิ ปวส ขึ้นไป (ถ้าเป็นการเงิน /บัญชี พิจารณาเป็นพิเศษ).สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office ได้ นนทบุรี ตามกฏหมายแรงงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-,--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทร ฝ่ายบุคคล -- - สอบถาม บริษัท ทูบี ไอโซ่ จำกัด ร่มเกล้า แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร -,-- โทรสาร -- ...


นนทบุรี 12 กันยายน 2560


Sales Representative

...Sales Representative หางาน - บริษัท เอ็ม.ที.เอส. อินดัสเทรียล พาร์ท จำกัด - Sales Representative บริษัท เอ็ม.ที.เอส. อินดัสเทรียล พาร์ท จำกัด Sales Representative สิงหาคม ระดับเงินเดือน ,++ หาลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่า เพื่อนำเสนอสินค้า ส่วนใหญ่จะเป็นการทางเป็นหลัก อาจมีออกพบลูกค้าบ้างเป็นบางครั้ง .เพศชาย - เพศหญิง.อายุ - ปี ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร คอมมิชชั่นจากยอดขาย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [+]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงEmail vutikraimts-industrial.com - สอบถาม บริษัท เอ็ม.ที.เอส. อินดัสเทรียล พาร์ท จำกัด ซอยร่มเกล้า / แขวงคลองสามประเวศเขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ + โทรสาร + ...


กรุงเทพมหานคร 29 สิงหาคม 2560


พนักงานส่งสินค้า-เอกสาร

...พนักงานส่งสินค้า-เอกสาร หางาน - บริษัท เอ็ม.ที.เอส. อินดัสเทรียล พาร์ท จำกัด - พนักงานส่งสินค้า-เอกสาร บริษัท เอ็ม.ที.เอส. อินดัสเทรียล พาร์ท จำกัด พนักงานส่งสินค้า-เอกสาร สิงหาคม ระดับเงินเดือน ,-, ส่งสินค้า วางบิล รับเช็ค ของบริษัทฯ .เพศชาย อายุระหว่าง - ปี.สามารถขับรถยนต์มีใบขับขี่ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เวลาทำงาน จันทร์ - เสาร์ .-. น. สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [+]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็ม.ที.เอส. อินดัสเทรียล พาร์ท จำกัด ซอยร่มเกล้า / แขวงคลองสามประเวศเขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ + โทรสาร + ...


กรุงเทพมหานคร 29 สิงหาคม 2560


ผู้ช่วยช่าง ช่างเทคนิค (แอร์) ประจำสำนักงาน สาขา ถ.ร่มเกล้า-

...ผู้ช่วยช่าง ช่างเทคนิค (แอร์) ประจำสำนักงาน สาขา ถ.ร่มเกล้า- หางาน - บริษัท เอ็นเทค รีฟริกเจอเรชั่น แอนด์ พาร์ท จำกัด - ผู้ช่วยช่าง /ช่างเทคนิค (แอร์) ประจำสำนักงาน สาขา ถ.ร่มเกล้า บริษัท เอ็นเทค รีฟริกเจอเรชั่น แอนด์ พาร์ท จำกัด ผู้ช่วยช่าง /ช่างเทคนิค (แอร์) ประจำสำนักงาน สาขา ถ.ร่มเกล้า สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง -มีพื้นฐานความรู้ช่างไฟฟ้า/งานปรับอากาศ .เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา.มีความขยันอดทน ตั้งใจทำงาน มีความรับผิดชอบ.พื้นฐานงานไฟฟ้า/งานช่างทั่วไป.มีความรู้งานปรับอากาศ พิจารณาเป็นพิเศษ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โอที, เบี้ยเลี้ยง, เบี้ยขยัน, ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, เงินช่วยเหลือกรณีบิดา-มารดาเสียชีวิต, ลาพักร้อน, ลากิจ, ลาแต่งงาน, ลาอุปสมบท, ลารับราชการทหาร, ลาประกอบพีธีศพ อื่นฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [แผนกบุคคล - - ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็นเทค รีฟริกเจอเรชั่น แอนด์ พาร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ หมู่ ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาด...


กรุงเทพมหานคร 17 สิงหาคม 2560


ผู้ช่วยผู้จัดการประจำ สาขาฉะเชิงเทรา(อ.แปลงยาว) ระบบปรับอากาศ

...ผู้ช่วยผู้จัดการประจำ สาขาฉะเชิงเทรา(อ.แปลงยาว) ระบบปรับอากาศ หางาน - บริษัท เอ็นเทค รีฟริกเจอเรชั่น แอนด์ พาร์ท จำกัด - ผู้ช่วยผู้จัดการประจำ สาขาฉะเชิงเทรา(อ.แปลงยาว) ระบบปรับอากาศ บริษัท เอ็นเทค รีฟริกเจอเรชั่น แอนด์ พาร์ท จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการประจำ สาขาฉะเชิงเทรา(อ.แปลงยาว) ระบบปรับอากาศ พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง สามารถซ่อมบำรุงงานระบบปรับอากาศ ตามโรงงานอุตสาหกรรม .เพศชาย .อายุ ปี ขึ้นไป.มีประสบการณ์งานระบบปรับอากาศ.ประสานงานบุคคลภายนอกได้ดี.มนุษย์สัมพันธ์ดี.สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ ฉะเชิงเทรา โอที, เบี้ยเลี้ยง, เบี้ยขยัน, ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, เงินช่วยเหลือกรณีบิดา-มารดาเสียชีวิต, ลาพักร้อน, ลากิจ, ลาแต่งงาน, ลาอุปสมบท, ลารับราชการทหาร, ลาประกอบพีธีศพ อื่นฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [แผนกบุคคล - - ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็นเทค รีฟริกเจอเรชั่น แอนด์ พาร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ หมู่ ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร แผนกบุคคล - - ต่อ ...


ฉะเชิงเทรา 24 พฤษภาคม 2560


Engineering Sales

...Engineering Sales หางาน - บริษัท ซีเคียว เพาเวอร์ จำกัด - Engineering Sales บริษัท ซีเคียว เพาเวอร์ จำกัด Engineering Sales พฤษภาคม ระดับเงินเดือน - ดูแลลูกค้าเก่าหาลูกค้าใหม่ / นำเสนองานโครงการ / จัดทำเอกสารเสนองานราชการเอกชน / เก็บข้อมูลลูกค้า .เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา.มีความรู้ด้านเทคนิค.เป็นผู้มีความกระตือรือร้น รักความก้าวหน้า มีใจรักในงานขาย service mind.มีประสบการณ์ด้านการขาย ในลักษณะงานโครงการ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ.มีรถยนต์ส่วนตัว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร - คอมมิชชั่น โบนัสสิ้นปี- ค่าน้ำมันรถยนต์ ค่าบำรุงรักษารถยนต์ - เบี้ยเลี้ยง- Incentive สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม sicholsitaโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ , ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซีเคียว เพาเวอร์ จำกัด ซอยร่มเกล้า ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าลาดกระบัง Airport link) , โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤษภาคม 2560


Sales Support

...Sales Support หางาน - บริษัท ซีเคียว เพาเวอร์ จำกัด - Sales & Support บริษัท ซีเคียว เพาเวอร์ จำกัด Sales & Support พฤษภาคม ระดับเงินเดือน - ให้ข้อมูลด้านเทคนิคกับลูกค้า / ตรวจสอบคุณภาพ / ติดตั้งงานทดสอบอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน / ดูแลงานโครงการ / จัดทำรายงาน .เพศชาย อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป จบช่างอุตสาหกรรม.มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย ปี.Present งานเก่ง.มี Service mind .เข้ากับคนได้ดี.เดินทางต่างจังหวัดได้ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร - เงินโบนัสประจำปี (รับประกันขั้นต่ำ เดือน) มากกว่า เดือนขึ้นไป- เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด- ประกันสังคม- Incentive สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม sicholsitaโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ , ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซีเคียว เพาเวอร์ จำกัด ซอยร่มเกล้า ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าลาดกระบัง Airport link) , โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤษภาคม 2560


ช่างเทคนิค(ประจำ นวนคร จ.ปทุมธานี)-

...ช่างเทคนิค(ประจำ นวนคร จ.ปทุมธานี)- หางาน - บริษัท เอ็นเทค รีฟริกเจอเรชั่น แอนด์ พาร์ท จำกัด - ช่างเทคนิค(ประจำ นวนคร จ.ปทุมธานี) บริษัท เอ็นเทค รีฟริกเจอเรชั่น แอนด์ พาร์ท จำกัด ช่างเทคนิค(ประจำ นวนคร จ.ปทุมธานี) มีนาคม ระดับเงินเดือน , บาทขึ้นไป -ดูแล ซ่อมบำรุง งานระบบปรับอากาศ .เพศชาย อายุ ปีเต็มขึ้นไป.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา.มีความขยันอดทน ตั้งใจทำงาน มีความรับผิดชอบ.มีประสบการณ์งานปรับอากาศจะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีพื้นฐานความรู้ด้านช่างทั่วไป ปทุมธานี -ประกันอุบัติเหตุ /ค่าล่วงเวลา/ค่าเบี้ยเลี้ยง/ประกันสังคม ฯลฯ-โบนัส/ชุดยูนิฟอร์ม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [แผนกบุคคล - - ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็นเทค รีฟริกเจอเรชั่น แอนด์ พาร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ หมู่ ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร แผนกบุคคล - - ต่อ โทรสาร - ...


ปทุมธานี 27 มีนาคม 2560


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 12 หน้า หน้าถัดไป >>