Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตคลองสาน แขวงคลองสาน กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (ปฏิบัติงานที่แพรกษา จ.สมุทรปราการ-

...ฝ่ายขาย- มีทักษะในการสื่อสารกับลูกค้า .เพศหญิง อายุ ปีขึ้นไป.ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป.ประสบการณ์ ปีขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่).มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกตุ.มีทัศนคติที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีวาทศิลป์ในการสื่อสาร.อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ.พร้อมเรียนรู้งานใหม่ ๆ.ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี สมุทรปราการ - โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)- ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลประกอบการ)- ตรวจสุขภาพประจำปี- ค่าสึกหรอรถยนต์ (เฉพาะพนักงานขาย) / ค่าพาหนะ- ค่าน้ำมัน / ค่าทางด่วน (เฉพาะพนักงานขาย)- ค่ามือถือ (เฉพาะพนักงานขาย)- เบี้ยขยัน- เบี้ยขยันพิเศษ- ประกันชีวิตกลุ่ม AIA- เงินรางวัลจูงใจ (ค่าคอมกองกลาง)- ค่าคอมมิชชั่นขาย (เฉพาะพนักงานขาย)- ค่าสวัสดิการต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน, คลอดบุตร, ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน, งานบวช, งานฌาปนกิจ ฯลฯ- ค่ารักษาพยาบาลที่นอกเหนือจากประกันสังคม- สัมมนา / ท่องเที่ยวประจำปี- ฝึกอบรมภายใน ภายนอก- สิทธิพักร้อน วัน สูงสุด วัน / ปี- ข้าวกลางวัน (เฉพาะพนักงานโรงงาน)- มีวันหยุดพิเศษ เสาร์ / ปี (เฉพาะพนักงานโรงงาน) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , , --, --]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัทในเครือท็อปกรุ๊ป - ซอย เจริญนคร ถนน เจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขต ...


สมุทรปราการ 10 กันยายน 2561


พนักงานออกแบบ (ปฏิบัติงานที่แพรกษา จ.สมุทรปราการ)-

...เกี่ยวข้อง- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย, หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.ระดับการศึกษา ม. ขึ้นไป.ประสบการณ์ ปีขึ้นไป.สามารถใช้โปรแกรม AutoCad, Solidwork, NX ได้เป็นอย่างดี.มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเรียนรู้งานใหม่ ๆ.มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกตุ.มีทัศนคติที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อืนได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี.อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ สมุทรปราการ - โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)- ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลประกอบการ)- ตรวจสุขภาพประจำปี- ค่าสึกหรอรถยนต์ (เฉพาะพนักงานขาย) / ค่าพาหนะ- ค่าน้ำมัน / ค่าทางด่วน (เฉพาะพนักงานขาย)- ค่ามือถือ (เฉพาะพนักงานขาย)- เบี้ยขยัน- เบี้ยขยันพิเศษ- ประกันชีวิตกลุ่ม AIA- เงินรางวัลจูงใจ (ค่าคอมกองกลาง)- ค่าคอมมิชชั่นขาย (เฉพาะพนักงานขาย)- ค่าสวัสดิการต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน, คลอดบุตร, ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน, งานบวช, งานฌาปนกิจ ฯลฯ- ค่ารักษาพยาบาลที่นอกเหนือจากประกันสังคม- สัมมนา / ท่องเที่ยวประจำปี- ฝึกอบรมภายใน ภายนอก- สิทธิพักร้อน วัน สูงสุด วัน / ปี- ข้าวกลางวัน (เฉพาะพนักงานโรงงาน)- มีวันหยุดพิเศษ เสาร์ / ปี (เฉพาะพนักงานโรงงาน) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , , --, --]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัทในเครือท็อปกรุ๊ป - ซอย เจริญนคร ถนน เจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขต ...


สมุทรปราการ 10 กันยายน 2561


พนักงานผลิต (ปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถ.แพรกษา จ.สมุทรปราการ-

...พนักงานผลิต (ปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถ.แพรกษา จ.สมุทรปราการ- หางาน - บริษัทในเครือท็อปกรุ๊ป พนักงานผลิต (ปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู / ถ.แพรกษา จ.สมุทรปราการ Share บริษัทในเครือท็อปกรุ๊ป พนักงานผลิต (ปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู / ถ.แพรกษา จ.สมุทรปราการ กันยายน ระดับเงินเดือน - ปฏิบัติงานในไลน์ผลิตแผ่นพลาสติก, บรรจุภัณฑ์พลาสติก- สามารถขับรถโฟล์คลิฟท์ได้- สามารถบำรุงรักษาเครื่องจักรได้ .เพศชาย กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , , --, --]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทในเครือท็อปกรุ๊ป - ซอย เจริญนคร ถนน เจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขต คลองสาน กรุงเทพมหานคร -- ต่อ , , --, -- โทรสาร -, - ...


กรุงเทพมหานคร 10 กันยายน 2561


SALES REPRESENTATIVE FOR PLASTIC FOOD PACKAGING (ปฏิบัติงานที่แพรกษา จ.สมุทรปราการ)-

...SALES REPRESENTATIVE FOR PLASTIC FOOD PACKAGING (ปฏิบัติงานที่แพรกษา จ.สมุทรปราการ)- หางาน - บริษัทในเครือท็อปกรุ๊ป SALES REPRESENTATIVE FOR PLASTIC, FOOD PACKAGING (ปฏิบัติงานที่แพรกษา จ.สมุทรปราการ) Share บริษัทในเครือท็อปกรุ๊ป SALES REPRESENTATIVE FOR PLASTIC, FOOD PACKAGING (ปฏิบัติงานที่แพรกษา จ.สมุทรปราการ) กันยายน ระดับเงินเดือน - นำเสนอสินค้าของบริษัทให้แก่ลูกค้าโรงงาน, ลูกค้าร้านค้า อื่น ๆ- ติดตามการสั่งซื้อของลูกค้าทั้งใหม่ เก่าเพื่อบรรลุเป้ายอดขาย- สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า- สร้างตลาดใหม่สำหรับสินค้าของบริษัท สินค้าซื้อมาขายไป .เพศชาย, หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไปสาขาการขาย, การตลาด สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.ประสบการณ์ ปีขึ้นไปด้านการขาย การตลาด.สามารถพูด สื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทในเครือท็อปกรุ๊ป - ซอย เจริญนคร ถนน เจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขต คลองสาน กรุงเทพมหานคร -- ต่อ , ...


กรุงเทพมหานคร 10 กันยายน 2561


walk-inเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า(BCO)และเจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ(FXO) ทุกวันอังคาร และ วัน

...กัด walk-inเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า(BCO)เจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ(FXO) ทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดี ของทุกเดือน Share บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด walk-inเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า(BCO)เจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ(FXO) ทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดี ของทุกเดือน กันยายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร สถานที่สอบ ธ.กสิกรไทย สาขาสนามเป้า ชั้นรอบเช้า .รอบบ่าย . (แต่ละรอบ จะใช้เวลาสอบ ชั่วโมง)*สามารถ walk-in ตาม วัน เวลา ดังกล่าวได้เลย*ลักษณะงาน เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า(BCO). ให้บริการรับฝาก-ถอนเงินสดทุกประเภทบัญชีของธนาคาร. ให้บริการซื่อฝาก-ขาย/ โอน/ รับฝากเงินตราตราสารต่างประเทศ. ให้บริการโอนเงินระบบ EFT ด้วยเงินสด ให้บริการทำธุรกรรมทางธนาคารต่างๆ. นำเสนอผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ****ประจำ พื้นที่ตามแจ้งเท่านั้น .สยามสแควร์ ปทุมวัน ราชดำริ หลังสวน .ถ. สุขุมวิทตอนต้น ถึง สุขุมวิท อโศก .ถ. สุขุมวิท ถึง พื้นที่กล้วยน้ำไท คลองเตย พระราม .พัฒนาการ ศรีนครินทร์ สวนหลวง ประเวศ.สี่แยกบางนา ถ.สุขุมวิท ถ.บางนา-ตราดตอนต้น.รามคำแหงตอนปลาย มีนบุรี ลาดกระบัง สุวินทวงศ์.เมืองสมุทรปราการ ถ.บางนา-ตราด ตั้งแต่บางพลี บางบ่อ บางเสาธง.เยาวราช เจริญกรุง วรจักร จักรวรรดิ พระนคร สีลม สาทร.บางรัก ยานนาวา บางคอแหลม ถ.จันทร์.ปิ่นเกล้า บางกอกน้อย ถ.จรัญสนิทวงศ์ บางกอกใหญ่.ธนบุรี ...


กรุงเทพมหานคร 10 กันยายน 2561


พนักงานต้อนรับรีเซฟชั่น ประจำ Blanc Eyelash Salon สาขาไอคอนสยาม (ห้างใหม่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา)

... บริษัท บลาน บิวตี้ จำกัด (Blanc Eyelash & Eyebrow Salon Tokyo) พนักงานต้อนรับ/รีเซฟชั่น ประจำ Blanc Eyelash Salon สาขาไอคอนสยาม (ห้างใหม่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา) กันยายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง *** ***. ดูแลต้อนรับลูกค้า ให้คำปรึกษาข้อมูลแก่ลูกค้า. รับผิดชอบดูแลการคิดเงินปิดยอดขายในแต่ละวัน. รับผิดชอบงานเอกสารต่างๆของทางร้าน. รับผิดชอบงานอื่นๆในร้าน ตามที่ทางบริษัทพิจารณาว่าเหมาะสมต่อความรู้ความสามารถ*** เกี่ยวกับบริษัท ***บริษัท Blanc Beauty Co., Ltd. สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการต่อขนตาภายใต้แบรนด์ Blanc Eyelash & Eyebrow Salon Tokyo ซึ่งเป็นแบรนด์ต่อขนตาคุณภาพที่ได้รับความนิยมมีสาขามากที่สุดในญี่ปุ่นกว่า สาขา ยังคงขยายสาขาออกสู่ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งในไทย (กรุงเทพ สาขา เชียงใหม่ สาขา) ฮ่องกง จีน มาเลเซีย มีทีมงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ โรงเรียน Blanc Eyelash Designer School (Japan) ซึ่งดำเนินการสอนเทคนิคต่อขนตา อยู่ที่จังหวัดโตเกียวโอซาก้า .เพศหญิง อายุ ปีขึ้นไป.บุคลิกดี มีน้ำใจ รักสวยรักงาม รักลูกค้า มีหัวใจบริการ.สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี.กระตือรือร้น มองโลกในแง่ดี เข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี.สามารถใช้ภาษาอังกฤษภาษาจีนในการสื่อสารจะพิจารณาเป็นพิเศษ ...


กรุงเทพมหานคร 10 กันยายน 2561


พนักงานขาย (PC) ประจำห้างเดอะมอล์ท่าพระ-

...พนักงานขาย (PC) ประจำห้างเดอะมอล์ท่าพระ- หางาน - บริษัทยูซี อินเตอร์ เวิลด์ จำกัด พนักงานขาย (PC) ประจำห้างเดอะมอล์ท่าพระ Share บริษัทยูซี อินเตอร์ เวิลด์ จำกัด พนักงานขาย (PC) ประจำห้างเดอะมอล์ท่าพระ กันยายน ระดับเงินเดือน + -อธิบายการใช้งานกล้องติดรถยนต์-เชียร์ขายสินค้า-ให้คำแนะนำเรื่องกล้องติดรถยนต์ .อายุ - ปี.เพศหญิง ชาย.วุฒิ ม. ขึ้นไป.รักการขายบริการ มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น บุคลิกดี ตรงต่อเวลา.สามารถทำงานได้ตามเวลาทำการของห้าง ตั้งแต่ . - .น.ทำงาน วันต่อสัปดาห์.มีประสบการณ์การขายในห้างสรรพสินค้ามาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ.สื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐาน / คำนวณเลขเบื้องต้นได้*** คลองสาน,ธนบุรี, บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร -ค่าคอมมิชชั่น-ผ่า่นโปรมีประกันสังคมให้ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ucamthailand/โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทยูซี อินเตอร์ เวิลด์ จำกัด เลขที่ , ถนนปากน้ำเหนือ แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 05 กันยายน 2561


Sales Engineer-

...Sales Engineer- หางาน - บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด Sales Engineer Share บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด Sales Engineer กันยายน ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ -แนะนำสินค้าบริการขายสินค้าเคมีภัณฑ์ก่อสร้างผลิตภัณฑ์ในงานก่อสร้าง-รับผิดชอบเป้าหมายการขาย-ปิดงานขายส่งต่อให้ฝ่ายติดตั้ง-วางสเปคสินค้า-ดูแลประสานงานกับลูกค้าในเรื่องต่างๆ-ดูแลลูกค้าทั้งกลุ่มลูกค้าเก่าเดิมขยายเพิ่มเติมฐานลูกค้าใหม่ๆ .เพศ ชาย.อายุ ปีขึ้นไป.จบวุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวะกรรมโยธา.มีรถยนต์ส่วนตัวเป็นของตนเองสามารถใช้ในการปฎิบัติงานได้.สามารถใช้งานโปรแกรม AUTOCAD ได้.มีประสบการณ์ขายสินค้าให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนรวม ปีขึ้นไป.หากเคยขายวัสดุอุปกรณ์ในงานก่อสร้างมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถปฎิบัติงานแถว BTS ตลาดพลูได้หากสามารถพร้อมเริ่มงานทันทีได้เลยจะพิจารณาพิเศษ คลองสาน,ธนบุรี, บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 04 กันยายน 2561


ผู้บริหารสาขาฝึกหัด ประจำสาขา ICON SIAM (ถ.เจริญนคร คลองสาน)-

...ผู้บริหารสาขาฝึกหัด ประจำสาขา ICON SIAM (ถ.เจริญนคร คลองสาน)- หางาน - บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารสาขาฝึกหัด ประจำสาขา ICON SIAM (ถ.เจริญนคร คลองสาน) Share บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารสาขาฝึกหัด ประจำสาขา ICON SIAM (ถ.เจริญนคร คลองสาน) กันยายน ระดับเงินเดือน , - , - รับผิดชอบงานดูแลลูกค้า เช่น จัดเตรียมอาหารที่ดี มีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการลูกค้า, จัดเตรียมพนักงานให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า, แก้ไขปัญหาในการใช้บริการของลูกค้า เป็นต้น - รับผิดชอบงานบริหารทีมงาน เช่น อบรมพนักงานให้มีความรู้ในการให้บริการลูกค้า, ให้คำปรึกษาตัดสินใจแก้ปัญหา, บริหารงานกิจกรรมต่าง ๆ ภายในร้านสาขา - รับผิดชอบงานจัดการตัวร้าน เช่น ดูแลการทำงานของระบบต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้ดี, จัดวางกำลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า เพียงพอต่อการบริการที่ดี, จัดเตรียม สั่งอุปกรณ์ ของสดได้เพียงพอเหมาะสมกับปริมาณลูกค้า - รับผิดชอบงานบริหารยอดขาย ำกำไร เช่น วางแผนการตลาดเบื้องต้น, ควบคุมการสั่งสินค้าให้เพียงพอต่อการขาย, ควบคุมค่าแรง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้เหมาะสม สอบถามสมัครงาน > -- (คุณกีฟท์) > Line hr .เพศชาย / เพศหญิง .อายุ - ปี.ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ทางบริษัทมีการฝ...


กรุงเทพมหานคร 04 กันยายน 2561


แคชเชียร์ ประจำสาขา ICON SIAM (ถ.เจริญนคร คลองสาน)

...แคชเชียร์ ประจำสาขา ICON SIAM (ถ.เจริญนคร คลองสาน) หางาน - บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) แคชเชียร์ ประจำสาขา ICON SIAM (ถ.เจริญนคร คลองสาน) Share บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) แคชเชียร์ ประจำสาขา ICON SIAM (ถ.เจริญนคร คลองสาน) กันยายน ระดับเงินเดือน , - , แคชเชียร์ . ดูแลรับผิดชอบงานด้าน การบริการลูกค้า ต้อนรับลูกค้า . ดูแลความรับผิดชอบการคิดคำนวณค่าอาหาร . ตรวจสอบบิลค่าอาหารให้ถูกต้อง . งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสาขาสอบถามสมัครงาน > -- (คุณกีฟท์) > Line hr .เพศชาย / เพศหญิง .อายุ - ปี.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา.ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์.หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.หน้าตายิ้มแย้ม, แจ่มใส, มีใจรักในงานบริการ.มีความขยัน, อดทน, ซื่อสัตย์, มีความรับผิดชอบ .สามารถทำงานเป็นกะ ตามเวลาของศูนย์การค้าได้ (ทำงาน ชม.ตัววัน).สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ พร้อมยอมรับความเปลี่ยนแปลงเสมอ คลองสาน,ธนบุรี, บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร - พื้นฐานตามกฎหมายแรงงานกำหนด เช่น กองทุนประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, วันเวลาทำงานวันหยุดต่างๆ- เงินรางวัลพิเศษ ได้แก่ Incentive,...


กรุงเทพมหานคร 04 กันยายน 2561