Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตคลองสาน แขวงคลองสาน กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร (ภาษาอังกฤษ)1

...เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร (ภาษาอังกฤษ) หางาน - บริษัท เอชเอส แบรนด์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร (ภาษาอังกฤษ) หมวด ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล / นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา Share บริษัท เอชเอส แบรนด์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร (ภาษาอังกฤษ) มกราคม ระดับเงินเดือน - .ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามที่ได้รับมอบหมาย ส่งงานตามเวลาที่กำหนด.ตรวจสอบไวยากรณ์ ตรวจทานแบบสอบถามให้ได้คุณภาพ.ตรวจสอบคุณภาพไฟล์เสียง คุณภาพไฟล์รูปภาพที่ได้รับจากส่วนของภาคสนาม หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลนักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา .ใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษา.เป็นคนช่างสังเกต มีไหวพริบดีในการทำงาน.มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้.สามารถทำงานเป็นทีมได้.วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา.ถ้ามีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ.ถ้ามี TOEIC คะแนนอื่นๆ ที่เทียบเท่าจะพิจารณาเป็นพิเศษ คลองสาน,ธนบุรี, บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร .ประกันสังคม.วันหยุดตามกฏหมาย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiwe...


กรุงเทพมหานคร 29 มกราคม 2562


ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ1

...ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ หางาน - บริษัท เอชเอส แบรนด์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ หมวด ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด Share บริษัท เอชเอส แบรนด์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ มกราคม ระดับเงินเดือน - .ดูแลให้โครงการทั้งหมดดำเนินการอย่างถูกต้อง คุ้มค่า ทันเวลา สอดคล้องกับข้อกำหนดของโปรเจคมาตรฐานด้านคุณภาพ.ปรับปรุงระบบการจัดการ กระบวนการ แนวปฏิบัติที่ดี .วางแผนกำกับประสานงานการดำเนินงานของฝ่ายปฏิบัติการ.รับผิดชอบในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ประสิทธิผล ผลกำไรผ่านการใช้วิธีการกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ.จัดการทีม ผู้จัดการโครงการผู้บังคับบัญชาสายตรง.ปรับปรุงกระบวนการนโยบายเพื่อสนับสนุนเป้าหมายขององค์กร.ประสานงานกับผู้บริหารระดับสูงช่วยในการพัฒนาแผนกลยุทธ์สำหรับกิจกรรมการดำเนินงาน หมวดงาน ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด .มีทัศนะคติที่ดี.สามารถใช้โปรแกรมไลน์ได้ดี.มีความตั้งใจที่จะทำงานให้เสร็จตามแผน.มีวาทศิลป์ที่ดี สามารถใช้คำพูดได้เหมาะสมกับบุคคล.รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น.แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.ทำงานภายใต้แรงกดดันได้.วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา.มีประสบการณ์การวิจัยตลาดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ คลองสาน,ธนบุ...


กรุงเทพมหานคร 29 มกราคม 2562


เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล (ด่วน)-

...เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล (ด่วน)- หางาน - บริษัท ซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล (ด่วน) หมวด ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล Share บริษัท ซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล (ด่วน) มกราคม ระดับเงินเดือน - - ดูแลงานเอกสาร เกี่ยวกับ Visa and work permit ของชาวต่างชาติ - ดูแลเอกสารด้านศุลกากร (คืนเงินค่าชดเชย)- กรมสรรพากร เพื่อคัดเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการทำธุรกรรมของบริษัท- พาชาวต่างชาติ ไปแสดงตัวตรวจสุขภาพเพื่อทำเอกสารต่อ Visa and work permit- รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล .เพศชาย/หญิง.อายุ - ปี.วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป.สามารถสื่อสาร พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ พอใช้ได้ .มีความละเอียด แม่นยำเรื่องงานเอกสารต่างๆ มีบุคคลิกดี เป็นคนใจเย็น.มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถร่วมงานเป็นทีมได้.สามารถเดินทางไปกับหน่วยงานราชการได้ คลองสาน,ธนบุรี, บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โบนัส , เบี้ยงขยัน ,เสื้อพนักงาน ,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ...


กรุงเทพมหานคร 29 มกราคม 2562


แม่บ้าน

...แม่บ้าน หางาน - LIGHTHOUSE LOGISTICS SOLUTIONS CO.,LTD. แม่บ้าน หมวด แม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด / อื่นๆ Share LIGHTHOUSE LOGISTICS SOLUTIONS CO.,LTD. แม่บ้าน มกราคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ ทำความสะอาดภายในบริษัท หมวดงาน แม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาดอื่นๆ .เพศหญิง.อายุ ปีขึ้นไป.ไม่จำกัดวุฒิ.ประสบการณ์ ปีขึ้นไป.มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน.มีระเบียบวินัยในการทำงาน.มีใจรักงานบริการ คลองสาน,ธนบุรี, บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมอื่น ๆ ตามกฎหมายกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม LIGHTHOUSE LOGISTICS SOLUTIONS CO.,LTD. อาคาร ไทยศรี ชั้นที่ เลขที่ /, ถนน กรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ต่อ โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 26 มกราคม 2562


รับสมัครน้อง Part Time SHARP THAI ประจำ สาขา The Mall ท่าพระ งานเริ่ม (30012019 - 03022019)

...รับสมัครน้อง Part Time SHARP THAI ประจำ สาขา The Mall ท่าพระ งานเริ่ม ( - ) หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครน้อง Part Time SHARP THAI ประจำ สาขา The Mall ท่าพระ งานเริ่ม (// - //) หมวด งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงาน Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครน้อง Part Time SHARP THAI ประจำ สาขา The Mall ท่าพระ งานเริ่ม (// - //) มกราคม ระดับเงินเดือน /วัน ลักษณะงาน ช่วยพนักงาน ประจำ ขาย,เดินบิล,ยกของ,จัดของ ของสิ้นค้ายี่ห้อSHARP THAI ประเภท เเอร์,ตู้เย็น,เครื่องซัก (เครื่องฟอกอากาศ)(ทำงาน ชม พัก ชม./วัน) หมวดงาน งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงาน .- เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.- วุฒิ ม. ขึ้นไป.- มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน คลองสาน,ธนบุรี, บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ -, -, - (เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ .-. น.)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดย...


กรุงเทพมหานคร 24 มกราคม 2562


ครูเอกภาษาอังกฤษ

...ครูเอกภาษาอังกฤษ หางาน - โรงเรียนจันทรวิทยา ครูเอกภาษาอังกฤษ หมวด งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์ / นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา Share โรงเรียนจันทรวิทยา ครูเอกภาษาอังกฤษ มกราคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง หมวดงาน งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา .วุฒิปริญญาตรี เอกภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวข้อง.มีใบประกอบวิชาชีพครู คลองสาน,ธนบุรี, บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม โรงเรียนจันทรวิทยา ซอยสมเด็จเจ้าพระยา ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 22 มกราคม 2562


ช่างไม้

...ช่างไม้ หางาน - บริษัท เอพีพี.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ช่างไม้ หมวด โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้/ช่างประปา Share บริษัท เอพีพี.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ช่างไม้ มกราคม ระดับเงินเดือน ช่างไม้ ตัดไม้ ตีคิ้ว จับไม้ ต่อไม้ ทำหน้าโต๊ะ ติดโฟเมก้า ส่งผลิตภัณฑ์ หมวดงาน โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้/ช่างประปา .เพศ ช.อายุไม่เกิน .วุฒิ ม..มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม,โบนัส,ชุดฟอร์ม,เบี้ยขยัน,ท่องเที่ยวประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---, -- คุณประภัสสร (บุคคล)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอพีพี.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด , ,, /, ซอยลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ---, -- คุณประภัสสร (บุคคล) โทรสาร --- ต่อ ...


กรุงเทพมหานคร 21 มกราคม 2562


พนักงานบัญชี

...พนักงานบัญชี หางาน - ร้าน รุ่งวัฒนา (กรุ๊ป) จำกัด พนักงานบัญชี หมวด บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ / Share ร้าน รุ่งวัฒนา (กรุ๊ป) จำกัด พนักงานบัญชี มกราคม ระดับเงินเดือน ,-, ทำบัญชี รับ-จ่าย รายวันทำใบวางบิลจัดเก็บเอกสารเตรียมเอกสารกำกับภาษีส่งฝ่ายบัญชีสั่งซื้อสินค้าตามที่ฝ่ายผลิตต้องการทำงาน จ-ส - หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ .มีความรับผิดชอบ.มีความซื่อสัตย์.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้.ตรงต่อเวลา.มีความรู้พื้นฐานด้านบัญชี คลองสาน,ธนบุรี, บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ร้าน รุ่งวัฒนา (กรุ๊ป) จำกัด ถนน จรัญสนิทวงศ์ ซอย พานิชยการธนบุรี แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ...


กรุงเทพมหานคร 15 มกราคม 2562


พนักงานกราฟฟิค ดีไซน์-

...พนักงานกราฟฟิค ดีไซน์- หางาน - บริษัท แอสต้า โฟมแอนด์รับเบอร์ จำกัด พนักงานกราฟฟิค ดีไซน์ หมวด Web Design/Graphic Design Share บริษัท แอสต้า โฟมแอนด์รับเบอร์ จำกัด พนักงานกราฟฟิค ดีไซน์ มกราคม ระดับเงินเดือน - - ออกแบบ ตัดต่อ ตกแต่งภาพประกอบ Content คิดวิธีการนำเสนอ Content ทาง Social media ในแต่ละช่องทาง- ออกแบบการจัดร้านตามงาน Event ที่ไป เดือนละ ครั้งโดยประมาณ (ไม่ถึง)- ทำงานสนับสนุนฝ่ายการตลาด- ถ่ายภาพสินค้า เพื่อเอามาใช้ประกอบ Content บ้าง- ทำงานที่อาคารสินสาธร ทาวเวอร์ (ฺBTS กรุงธนบุรี จันทร์-ศุกร์) หมวดงาน Web Design/Graphic Design .ไม่จำกัดเพศ.อายุ ปีขึ้นไป.มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ ปี ขึ้นไป.สามารถปรับสไตล์การออกแบบเข้ากับสินค้าได้.เดินทางไปทำงานที่ อาคารสินสาธร (BTS สถานี กรุงธนบุรี).มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ตามกำหนดเวลา.มีความคิดสร้างสรรค์แนวคิดแปลกใหม่.เป็นมิตรกับทุกคน รวมถึงเจ้านายด้วย.สามารถใช้โปรแกรม Ai,Ps,Id (ตัดต่อ VDO ได้จะพิจราณาเป็นพิเศษ) คลองสาน,ธนบุรี, บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม. สังสรรค์แล้วแต่โอกาส. ค่าผ่านโปร. โบนัสประจำปี (อย...


กรุงเทพมหานคร 09 มกราคม 2562


IT

...IT หางาน - LIGHTHOUSE LOGISTICS SOLUTIONS CO.,LTD. IT หมวด System Admin/IT/Network / Admin / Social Network /Facebook / Line Share LIGHTHOUSE LOGISTICS SOLUTIONS CO.,LTD. IT มกราคม ระดับเงินเดือน แก้ไขปัญหา Software / Hardware ให้กับ Userดูแลอุปกรณ์ Computer & Printer ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอเป็น Web Admin หลังบ้านในการสร้าง ลบ แก้ไข ข้อมูล Web บริษัทฯ หมวดงาน System Admin/IT/NetworkAdmin / Social Network /Facebook / Line .ชาย/หญิง.อายุ - ปี.วุฒิ ปวช.ขึ้นไป.ประสบการณ์ ปีขึ้นไป.มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน.มีระเบียบวินัยในการทำงาน.มีใจรักงานบริการ คลองสาน,ธนบุรี, บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา . - . น.วันหยุดพักผ่อนประจำปีปรับเงินเดือนโบนัสตามผลประกอบการณ์ประกันสังคมอื่น ๆ ตามกฎหมายกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม LIGHTHOUSE LOGISTICS SOLUTIONS CO.,LTD. อาคา...


กรุงเทพมหานคร 03 มกราคม 2562


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 จาก 133 หน้า หน้าถัดไป >>