Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตคลองสาน แขวงคลองสาน กรุงเทพมหานคร

JAVA programmer

... บริษัท เอ็กเซคคิวทีฟ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด JAVA programmer กรกฏาคม ระดับเงินเดือน NA เขียนโปรแกรมพัฒนาระบบ .วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์, MIS สาขาที่เกี่ยวข้อง.ประสบการณ์ด้าน IT ไม่น้อยกว่า ปี.มีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Web Based Application ด้วย Java, JEE ไม่น้อยกว่า ปี.มีความสามารถในการใช้ Net Beans Eclipse มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ปี.มีความสามารถในการใช้ JBOSS, Glassfish มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ปี.มีความสามารถในการใช้ Struts Framework Spring Framework, Web Services มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ปี.มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีแสดงผลข้อมูลแบบ Rich Client ด้วย AJAX JQuery มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ปี.มีความสามารถในการพัฒนาระบบโดยใช้ DB Oracle มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ปี คลองเตย , วัฒนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็กเซคคิวทีฟ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด อาคารศุภาคาร ชั้น ห้อง เอ ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขต...


กรุงเทพมหานคร 19 กรกฎาคม 2561


พนักงานธุรการ1

...พนักงานธุรการ หางาน - บริษัท เอชเอส แบรนด์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด พนักงานธุรการ Share บริษัท เอชเอส แบรนด์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด พนักงานธุรการ กรกฏาคม ระดับเงินเดือน . จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มให้เป็นระบบ. ดูแลงานเอกสารต่างๆ ของบริษัทให้เรียบร้อย. ทำงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ .สื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องได้ดี.มีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอชเอส แบรนด์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น , ชั้น ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 18 กรกฎาคม 2561


ผู้จัดการฝ่ายขายผู้จัดการทั่วไป

...ผนการขาย แผนการส่งเสริมการขายโดยร่วมกับฝ่ายการตลาด งบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการขายการบริหารงาน การควบคุมตรวจนับสินค้าคงคลัง การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยประสานงานกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการตรวจสอบการทำงานของพนักงาน ให้ถูกต้องตามระเบียบนโยบายของบริษัทฯในทุกเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบ.จัดทำแผนการขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ.จัดทำแผนงบประมาณการส่งเสริมการขายในพื้นที่ที่รับผิดชอบร่วมกับฝ่ายการตลาด.บริหารงานฝ่ายขายส่งเสิรมการขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ.มอบหมายงานกำกับดูแลให้พนักงาน ทำงานได้ตามหน้าที่ความรับผิดชอบมาตรฐานของงาน.สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผู้บริโภคในพื้นที่ให้รับรู้บริโภคสินค้าของบริษัทฯ.ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งสินค้า.รวบรวมข้อมูลการขาย สินค้า คู่แข่ง ผู้บริโภค ในพื้นที่ เพื่อทำการวิเคราะห์.จัดทำรายงานการขายประจำเดือนเสนอต่อผู้จัดการทั่วไป.ประสานงานปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับการขายวิเคราะห์สถิติการขายเพื่อตรวจสอบศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจ.หาเป้าหมายลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มโอกาสทางการขาย.การพัฒนารักษาปรับปรุงความสัมพันธ์ทางกับลูกค้าทั้งหมดของ บริษัท.ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากบริษัทฯ ผู้บังคับบัญชา .เพศชาย - หญิง อายุ ปี.ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้อง.ประสบการณ์อย่างน้อย ปี ประสบการณ์ระดับผู้จัดการอย่างน้อย ปี.มีทักษะการขายส่งเสริมการขาย, ข้อกำหนดในการขายสินค้าอะไหล่รถ.สามารถสนทนา อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษพรีเซนต์ได้เป็นอย่างดี.สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี ...


กรุงเทพมหานคร 18 กรกฎาคม 2561


วิศวกร (แผนกเตรียมงาม)-

...วิศวกร (แผนกเตรียมงาม)- หางาน - บริษัท ซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด วิศวกร (แผนกเตรียมงาม) Share บริษัท ซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด วิศวกร (แผนกเตรียมงาม) กรกฏาคม ระดับเงินเดือน - - รับผิดชอบงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา- มีความรู้ด้านเครื่องจักรกลในโรงงาน- มีความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ .วุฒิปริญญาตรี.เพศชาย.อายุ ปี ขึ้นไป.สามารถทำงานเป็นทีมได้.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย.มีความขยันอดทน.สามารถทำงานประจำอยู่ที่ โรงงาน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ได้ ราชบุรี โบนัส , ประกันสังคม , ประกันกลุ่ม ,เสื้อพนักงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด / อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร -- # โทรสาร - ...


ราชบุรี 17 กรกฎาคม 2561


จป.วิชาชีพ

...จป.วิชาชีพ หางาน - บริษัท ซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จป.วิชาชีพ Share บริษัท ซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จป.วิชาชีพ กรกฏาคม ระดับเงินเดือน - รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ จป. ภายในโรงงาน .วุฒิปริญญาตรี.ผ่านการอบรม จป. วิชาชีพ.เพศชาย.ประสบการณ์ด้านจป.วิชาชีพ ปี (ถ้าผ่านงานด้านอุตสหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย.มีความขยันอดทน ราชบุรี โบนัส , ประกันกลุ่ม, ประกันสังคม,เสื้อพนักงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด / อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร -- # โทรสาร - ...


ราชบุรี 17 กรกฎาคม 2561


พนักงานเก็บเงิน ด่วน

...พนักงานเก็บเงิน ด่วน หางาน - บริษัท ควิกเพย์ กรุ๊ป จำกัด พนักงานเก็บเงิน ด่วน Share บริษัท ควิกเพย์ กรุ๊ป จำกัด พนักงานเก็บเงิน ด่วน กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ออกเก็บเงินค่าผ่อนสินค้ารายวัน .เพศชาย.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา.รู้จักเส้นทางในกรุงเทพเป็นอย่างดี.มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ กรุงเทพมหานคร หากมีประสบการณ์การทวงหนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถาม โทร.สามารถเดินทางเข้ามาสมัครได้ด้วยตนเอง - สอบถาม บริษัท ควิกเพย์ กรุ๊ป จำกัด เลขที่ ซอยเจริญนคร ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 17 กรกฎาคม 2561


พนักงานขาย

...พนักงานขาย หางาน - บริษัท ควิกเพย์ กรุ๊ป จำกัด พนักงานขาย Share บริษัท ควิกเพย์ กรุ๊ป จำกัด พนักงานขาย กรกฏาคม ระดับเงินเดือน - เสนอขายสินค้าของทางบริษัทติดตามหนี้ที่ลูกค้าค้างชำระ .เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา.มีประสบการณ์ด้านงานขายทวงหนี้.มีความรู้เรื่องเส้นทางในกรุงเทพเป็นอย่างดี.มีใบอนุญาติขับขี่รถจักรยานยนต์ กรุงเทพมหานคร เงินเดือนตามตกลงค่าคอมมิชชั่นค่าน้ำมันค่าสึกหรอรถประกันสังคมประกันกลุ่มอุบัติเหตุ AIAโบนัสวันหยุดประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน- - สอบถาม บริษัท ควิกเพย์ กรุ๊ป จำกัด เลขที่ ซอยเจริญนคร ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 13 กรกฎาคม 2561


ช่างเทคนิค ( ประจำเขตจรัญสนิทวงศ์ )

...ช่างเทคนิค ( ประจำเขตจรัญสนิทวงศ์ ) หางาน - บริษัท เว็ทโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ช่างเทคนิค ( ประจำเขตจรัญสนิทวงศ์ ) Share บริษัท เว็ทโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ช่างเทคนิค ( ประจำเขตจรัญสนิทวงศ์ ) กรกฏาคม ระดับเงินเดือน , ซ่อมบำรุงเครื่องจักรเบื้องต้น มีความรู้เรื่องเครื่องจักรกลระบบไฟฟ้า .เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป สาขา ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกล.มีประสบการณ์ด้านบำรุงเครื่องจักรกลจะพิจาราณาเป็นพิเศษ.เข้ากะได้ คลองสาน,ธนบุรี, บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- - # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เว็ทโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด / ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร - - # โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 13 กรกฎาคม 2561


บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงานประจำ The Mall ท่าพระ แนะนำผลิตภัณฑ์บัตร

...ิษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงานประจำ The Mall ท่าพระ แนะนำผลิตภัณฑ์บัตร รุ่นต่างๆ Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงานประจำ The Mall ท่าพระ แนะนำผลิตภัณฑ์บัตร รุ่นต่างๆ กรกฏาคม หลาย ระดับเงินเดือน เงินเดือน,+ค่าคอมฯ บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงานประจำแนะนำขายบัตรของธนาคาร หลาย ด่วนๆๆๆสัญญาจ้าง ปีรายละเอียด- ให้บริการ ข้อมูลบัตร แนะนำผลิตภัณฑ์ต่าง- ช่วยเหลือลูกค้า ในการแก้ปัญหา ที่เกี๋ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ของธนาคาร- นั่งประจำศูนย์คอสซูเมอร์เซอวิส คอยรับ/แจ้งปัญหาข้อมูลบัตรต่างๆเมื่อลูกค้าต้องการทราบเท่านั้น สามารถช่วยทีมขายๆได้จะได้ค่าคอมเพิ่ม- ทำงาน วัน/สัปดาห์ เวลาทำงาน ตามธนาคารที่ประจำนั้นๆ- เวลาทำงาน ห้างเปิด /ปิด ( .-. )รายได้เฉลี่ย ,+- เงินเดือน, + ค่าคอมฯ- ค่าเดินทาง ,- เบี้ยขยัน ,- โอที บังคับทำ ถึง .- มีประกันสังคม .- เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.- วุฒิการศึกษา ปวส.- ป.ตรี.- มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน.- ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ มีใจรักงานบริการ มีทัศนะคติที่ดี.- ไม่เคยต้องคดีใด ๆ (ดูจากผลตรวจประวัติอาชญากรรม) ...


กรุงเทพมหานคร 12 กรกฎาคม 2561


ช่างประจำอาคาร (จรัญสนิทวงศ์)

...ช่างประจำอาคาร (จรัญสนิทวงศ์) หางาน - บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด ช่างประจำอาคาร (จรัญสนิทวงศ์) Share บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด ช่างประจำอาคาร (จรัญสนิทวงศ์) กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ,-, ดำเนินการควบคุมดูแล ตรวจสอบ ซ่อมแซมทั่วไป บำรุงรักษาระบบงานวิศวกรรมต่าง ๆ ของนิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรรฯ ให้อยู่ในภาพเหมาะสมกับการใช้งาน ให้มีอายุการทำงานที่ยาวนานตามมาตรฐาน .สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.ปวส. .ประสบการณ์ - ปี .มีทักษะในด้านงานช่างอาคารสูง/หมู่บ้านจัดสรรฯ.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์.มีใบผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร.บุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง ไม่มีประวัติการเจ็บป่วยเรื้อรัง คลองสาน,ธนบุรี, บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมชุดฟอร์มพนักงานค่าล่วงเวลา (OT) / นอนเวรโบนัส (ตามผลประกอบการบริษัทฯ) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม VILLECONTEAMโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงฝ่ายบุคคล (สำนักงานใหญ่)โทร --- - สอบถาม บริษัท วิลล์ค...


กรุงเทพมหานคร 11 กรกฎาคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 133 หน้า หน้าถัดไป >>