Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตคลองถนน แขวงคลองถนน กรุงเทพมหานคร

พนักงานบัญชี1

...พนักงานบัญชี หางาน - บริษัทโรโต เทค จำกัด พนักงานบัญชี Share บริษัทโรโต เทค จำกัด พนักงานบัญชี ตุลาคม ระดับเงินเดือน ,-, .จัดทำรายงายภาษีซื้อ-ภาษีขาย / ภพ..จัดทำ ภงด..จัดทำประกันสังคม แจ้งเข้าออกพนักงาน.ปิดงบการเงินประจำเดือน / ประจำปี .บันทึกบัญชีลงระบบ EXPRESS.หน่วยงานราชการ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .เพศ หญิง อายุ - ปี.จบการศึกษาปริญญาตรี เทียบเท่าขึ้นไป.มีประสบการณ์ บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร .มีเบี้ยขยัน.โบนัส.มีรถบริษัทให้ใช้งาน (ต้องมีใบขับขี่).สวัสดิการประกันสังคม.มีฟิตเน็ตสระว่ายน้ำให้ใช้ฟรี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม un_tttโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทโรโต เทค จำกัด เลขที่ / หมู่ที่ แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 26 ตุลาคม 2560


เด็กฝึกงาน

...เด็กฝึกงาน หางาน - บริษัท โอเชี่ยนแอร์ ซัพพลาย จำกัด เด็กฝึกงาน Share บริษัท โอเชี่ยนแอร์ ซัพพลาย จำกัด เด็กฝึกงาน ตุลาคม หลาย ระดับเงินเดือน วันละ .เพศชาย.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ม. - ม. บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร สอบถามภายหลัง สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โอเชี่ยนแอร์ ซัพพลาย จำกัด /- หมู่ที่ ถนนเพิ่มสิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 04 ตุลาคม 2560


เลขานุการ

...เลขานุการ หางาน - บริษัทโรโต เทค จำกัด - เลขานุการ บริษัทโรโต เทค จำกัด เลขานุการ กันยายน ระดับเงินเดือน ,-, รับคำสั่งงานจากผู้บริหาร ,จัดตารางนัดหมาย , นัดลูกค้า ติดตามงานสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาจีนได้ดี ทั้งพูดเขียน , สามารถทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ เช่น Word , Excel , Photoshop เป็นต้น .เพศ หญิง อายุ - ปี.จบการศึกษาปริญญาตรี เทียบเท่าขึ้นไป.ไม่ต้องมีประสบการณ์ .สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาจีนได้ดี ทั้งพูดเขียน.สามารถทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ เช่น Word , Excel , Photoshop เป็นต้น บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร - ค่าเบี้ยขยัน- ค่าเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ ( ในกรณีพักค้างคืน )- โบนัส สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม un_tttโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทโรโต เทค จำกัด เลขที่ / หมู่ที่ แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 19 กันยายน 2560


ช่างแอร์

...ช่างแอร์ หางาน - บริษัท โอเชี่ยนแอร์ ซัพพลาย จำกัด - ช่างแอร์ บริษัท โอเชี่ยนแอร์ ซัพพลาย จำกัด ช่างแอร์ กันยายน หลาย ระดับเงินเดือน - .วุฒิ ม. - ปวส. บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โอเชี่ยนแอร์ ซัพพลาย จำกัด /- หมู่ที่ ถนนเพิ่มสิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 04 กันยายน 2560


พนักงานบัญชี

...พนักงานบัญชี หางาน - บริษัทโรโต เทค จำกัด - พนักงานบัญชี บริษัทโรโต เทค จำกัด พนักงานบัญชี สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ ทำบัญชี ภาษีทั้งระบบ .อายุ ปีขึ้นไป.ชาย หญิง.ปริญาตรี บัญชี.มีคุณสมบัติในการเซ็นต์เป็นผู้ทำบัญชี.ใชโปรแกรม EXPRESS ได้ดี.ใช้ Microsoff Office ได้.มีความอดทนในการทำงาน.ประสบการณ์การทำงาน ปีขึ้นไป บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทโรโต เทค จำกัด เลขที่ / หมู่ที่ แขวงคลองถนน เขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 28 สิงหาคม 2560


ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน สาขาคลองถนน นนทบุรี ด่วน

...ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน สาขาคลองถนน นนทบุรี ด่วน หางาน - บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด - ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน สาขาคลองถนน นนทบุรี ด่วน บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน สาขาคลองถนน นนทบุรี ด่วน พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ส่งเสริมการขาย ควบคุมต้นทุนดูยอดขาย บริหารงานขายจัดทำสรุปประจำร้าน งานเอกสารภายในร้านการสั่งซื้อสินค้าทำงานเป็นรอบกะดูแลพนักงานภายในร้าน .อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.สามารถทำงานเป็นกะได้.มีความเป็นผู้นำ กล้าคิด ตัดใจ.มีความอดทนสูง.เข้าใจงานร้านสะดวกซื้อ.สนใจ คุณมล นนทบุรี โบนัส ปรับเงินเดือนประกันชีวิต ประอุบัติเหตุ ประสังคมยูนิฟอร์มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหยุด วัน/ เดือน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม monlyโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ - แผนกสรรหา] - สอบถาม บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัดเลขที่ / อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น - หมู่ที่ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี - ต่อ - แผนกสรรหา โทรสาร -...


นนทบุรี 24 พฤษภาคม 2560


พนักงานประจำร้านTops Daily สาขาคลองถนน นนทบุรี

...พนักงานประจำร้านTops Daily สาขาคลองถนน นนทบุรี หางาน - บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด - พนักงานประจำร้านTops Daily สาขาคลองถนน นนทบุรี บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด พนักงานประจำร้านTops Daily สาขาคลองถนน นนทบุรี พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ให้บริการลูกค้าที่เข้าร้านแนะนำสินค้าจัดเรียงสินค้า เช๊คสต๊อกสินค้าภายในร้านทำงานเป็นกะคิดเงินชำระสินค้า .อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.สามารถทำงานเป็นกะได้.ชอบงานบริการ จัดเรียงสินค้า.มีความอดทนสูง.สนใจ คุณมล นนทบุรี โบนัส ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคมยูนิฟอร์มปรับเงินเดือนกองทุนสำรองชีพชีวิตสหกรณ์ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม monlyโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ - แผนกสรรหา] - สอบถาม บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัดเลขที่ / อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น - หมู่ที่ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี - ต่อ - แผนกสรรหา โทรสาร - ...


นนทบุรี 24 พฤษภาคม 2560


หัวหน้าสโตร์1

...หัวหน้าสโตร์ หางาน - ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มทูเอ็ม อินเตอร์เทรด - หัวหน้าสโตร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มทูเอ็ม อินเตอร์เทรด หัวหน้าสโตร์ กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ตามตกลง .ดูแลสต๊อกสินค้า .ควบคุมการผลิต .ชาย-หญิง อายุ ขึ้นไป.วุฒิ ป.ตรี สาขาโลจิสติกส์.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ได้เป็นอย่างดี.สามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี.พื้นที่สายไหม-บางเขน จะพิจารณาเป็นพิเศษ บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร เงินเดือน+เบี้ยเลี้ยง+ค่าดูแลสโตร์+โบนัส สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -, -]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มทูเอ็ม อินเตอร์เทรด / ซอยพหลโยธิน แยก - ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร -, -, - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 20 กุมภาพันธ์ 2560


ฝ่ายต่างประเทศ

...ฝ่ายต่างประเทศ หางาน - ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มทูเอ็ม อินเตอร์เทรด - ฝ่ายต่างประเทศ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มทูเอ็ม อินเตอร์เทรด ฝ่ายต่างประเทศ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน แล้วแต่ตกลง ประสานงานต่างประเทศ ทำ PO ติดตามระบบเอกสาร .ชาย/หญิง อายุ ปี ขึ้นไป.วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป เอก ภาษาจีน .พูด เขียน ได้ดี บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร เงินเดือน + คอมมิชชั่น + โบนัสปลายปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -, -]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มทูเอ็ม อินเตอร์เทรด / ซอยพหลโยธิน แยก - ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร -, -, - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 03 พฤศจิกายน 2559


พนักงานขับรถและพนักงานดูแลสวน

...พนักงานขับรถและพนักงานดูแลสวน หางาน - บริษัท เอเดนแลนด์สเคป จำกัด - พนักงานขับรถพนักงานดูแลสวน บริษัท เอเดนแลนด์สเคป จำกัด พนักงานขับรถพนักงานดูแลสวน ตุลาคม ระดับเงินเดือน , -, .ขับรถรับส่ง คนงาน, จัดเตรียมของ,รับส่งของดูแลรถ .ขับรถรับส่งคนงาน ทำงานด้วย ,จัดเตรียมของ รับส่งของ ดูแลรถ หมายเหตุ ค่าจ้างระหว่างแบบที่ แบบที่ จะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความสามารถ .ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา.มีใบขับขี่รถยนต์ กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม อื่นๆ ตามอายุการทำงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถามที่เบอร์ - ,- - สอบถาม บริษัท เอเดนแลนด์สเคป จำกัด / หมู่ ซอยพหลโยธิน / ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 31 ตุลาคม 2559


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 13 หน้า หน้าถัดไป >>