Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตคลองต้นไทร แขวงคลองต้นไทร กรุงเทพมหานคร

วิศวกรงานเชื่อม

...วิศวกรงานเชื่อม หางาน - บริษัท ซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด วิศวกรงานเชื่อม Share บริษัท ซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด วิศวกรงานเชื่อม พฤษภาคม ระดับเงินเดือน - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าตามแบบงาน ประจำที่โรงงานราชบุรี .ปริญญาตรี.เพศชาย/หญิง.อายุ - ปี.มีความสามารถด้าน welding Piping/Stracture/Vessel Tank ราชบุรี โบนัส ประกันสังคม เสื้อฟอร์มพนักงาน งานเลี้ยงประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด / อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร -- # โทรสาร - ...


ราชบุรี 22 พฤษภาคม 2561


Content Writer1

...tent บน Social Media ต่าง ๆ. ดูแลเนื้อหางานเขียนที่รับผิดชอบ.อัพเดทเนื้อหา สื่อออนไลน์ของบริษัทฯลงพื้นที่สัมภาษณ์แหล่งข่าว เพื่อมาเรียบเรียงนำเสนอในสื่อที่รับผิดชอบ. บริหารจัดการ Social Media ของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย. จัดทำ E-Newsletter. ตรวจสอบความถูกต้องของบทความ เนื้อหา ก่อนนำเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ .ไม่จำกัดเพศ อายุ ปีขึ้นไป.ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสคร์ , วารสารศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีความคิดสร้างสรรค์,ช่างสังเกต, ใส่ใจรายละเอียด ตามเทรนด์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ.มีทักษะการฟัง พูด อ่านภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ได้เป็นอย่างดี.ทำงานเป็นทีม พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ บริหารเวลาได้เป็นอย่างดี.สามารถติดตาม trend สามารถนำสิ่งที่เป็นที่นิยม มาปรับใช้กับการตลาดได้.หากมีประสบการณ์ด้านการเขียนบทความ, copywriting, การเขียนเพื่อ SEO จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความอดทน กระตือรือร้น ขยัน สามารถทำงานตามเป้าที่ตั้งไว้ได้ คลองสาน,ธนบุรี, บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- ปรับเงินประจำปี - โบนัสประจำปี- ส่วนลดสินค้า สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--,-- ต่อ -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ.สมาร์ทเบรนคิดส์เวิลด์ จำกัด อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้นที่ เลขที่ / ถนนกรุงธนบุรี แขวง...


กรุงเทพมหานคร 14 พฤษภาคม 2561


Digital Marketing Content Marketing -

...น- ประเมินผลการดำเนินแต่ละช่องทางการโฆษณา สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี- จัดทำแผนประชาสัมพันธ์สื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ- ออกแบบกำหนดรูปสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ- ติดตามกระแส Social Network อยู่ตลอดเวลา สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างเหมาะสม- สร้างสรรค์ Content เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ .ไม่จำกัดเพศ อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษาระดับป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การตลาด, โฆษณาประชาสัมพันธ์ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง.มีทักษะในการ คิด อ่าน เขียน มีความสร้างสรรค์ในการนำเสนอ Content ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี.มีความเข้าใจสามารถทำงานด้าน Digital Marketing, Website, Social Media, Mobile Communication & Technologies, SEO, SEM, Content Writing, Online Campaign.มีความกระตือรือร้น รักการพัฒนาตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ได้ยิ่งดี.มีทักษะการใช้ภาษาไทย ทั้งภาษาพูดภาษาเขียนได้ในระดับดีมาก / มีความรู้ภาษาอังกฤษดี.มีประสบการณ์ด้าน Digital Marketing / Content Creator จะพิจารณาป็นพิเศษ คลองสาน,ธนบุรี, บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- ปรับเงินเดือนประจำปี- ส่วนลดสินค้า- โบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--,-- ต่อ -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ.สมาร์ทเบรนคิดส์เวิลด์ จำกัด อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้นที่ เลขที่ / ถนนกรุงธนบุรี แขวง...


กรุงเทพมหานคร 11 พฤษภาคม 2561


Support Engineer

...Support Engineer หางาน - บริษัท ท็อปคอน อินสทรูเม้นท์(ไทยแลนด์) จำกัด Support Engineer Share บริษัท ท็อปคอน อินสทรูเม้นท์(ไทยแลนด์) จำกัด Support Engineer พฤษภาคม ระดับเงินเดือน , เรียนรู้เครื่องมือสำรวจของบริษัทเพื่อแนะนำหการใช้แก่ลูกค้า .วิศวกรรมสำรวจ.ปวส สำรวจ.เดินทางต่างจังหวัด ต่างประเทศได้ คลองสาน,ธนบุรี, บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ท็อปคอน อินสทรูเม้นท์(ไทยแลนด์) จำกัด อาคาร สินสาธรทาวเวอร์ ชั้นที่ เลขที่ / ถนน กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 10 พฤษภาคม 2561


พนักงานคีย์ข้อมูลและจัดเก็บเอกสาร

...พนักงานคีย์ข้อมูลและจัดเก็บเอกสาร หางาน - บริษัท เอ็กเซคคิวทีฟ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด พนักงานคีย์ข้อมูลจัดเก็บเอกสาร Share บริษัท เอ็กเซคคิวทีฟ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด พนักงานคีย์ข้อมูลจัดเก็บเอกสาร พฤษภาคม ระดับเงินเดือน , + เบี้ยขยัน คีย์ข้อมูลจัดเก็บเอกสาร .ชาย/หญิง อายุ - ปีขึ้นไป .วุฒิ ม. ปวช. ขึ้นไป.ประจำธนาคารกรุงไทย สาขาสวนมะลิ (ใกล้โบ๊เบ๊, ร.พ.หัวเฉียว) ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม httpsline.meRtipemsoutsourcing emsoutsourceโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงemail joyemsoutsource.comมาสมัครด้วยตนเองฝ่ายบุคคล --, --Line ID (add จากเบอร์) joyjoy - สอบถาม บริษัท เอ็กเซคคิวทีฟ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด อาคารศุภาคาร ชั้น ห้อง เอ ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 08 พฤษภาคม 2561


ผู้จัดการโครงการ

...ผู้จัดการโครงการ หางาน - บริษัท พี.บิลเลียน โฮลดิ้ง จำกัด ผู้จัดการโครงการ Share บริษัท พี.บิลเลียน โฮลดิ้ง จำกัด ผู้จัดการโครงการ เมษายน ระดับเงินเดือน วางแผน บริหาร ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานงานก่อสร้างได้มาตรฐาน .วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทางโยธา ที่เกี่ยวข้องทางด้านก่อสร้าง ประสบการณ์ทำงาน ปี ขึ้นไป.สามารถใช้ computer ได้ทั้ง Auto cad, D, Microsoft, Excel.มีความเป็นผู้นำ เป็นคนรอบคอบ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีบุคลิกภาพที่ดี มนุษย์สัมพันธ์ดี.มีความรู้ ความสามารถ มี จรรยาบรรณในวิชาชีพวิศวกร.มีใบประกอบวิชาชีพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถไปปฎิบัติงานตาม หน่วยงานต่างๆ ขอ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พี.บิลเลียน โฮลดิ้ง จำกัด ซอยเจริญนคร ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 30 เมษายน 2561


พนักงานซ่อมและบำรุงอาคาร

...พนักงานซ่อมและบำรุงอาคาร หางาน - บริษัท พี.บิลเลียน โฮลดิ้ง จำกัด พนักงานซ่อมบำรุงอาคาร Share บริษัท พี.บิลเลียน โฮลดิ้ง จำกัด พนักงานซ่อมบำรุงอาคาร เมษายน ระดับเงินเดือน มีความรู้ด้านช่างซ่อมบำรุงงานทั่วไป .มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พี.บิลเลียน โฮลดิ้ง จำกัด ซอยเจริญนคร ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 28 เมษายน 2561


เจ้าหน้าที่จัดชื้อ

...เจ้าหน้าที่จัดชื้อ หางาน - บริษัท พี.บิลเลียน โฮลดิ้ง จำกัด เจ้าหน้าที่จัดชื้อ Share บริษัท พี.บิลเลียน โฮลดิ้ง จำกัด เจ้าหน้าที่จัดชื้อ เมษายน ระดับเงินเดือน ประสบการณ์ - ปี .มีความรับผิดชอบในหน้าที่ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พี.บิลเลียน โฮลดิ้ง จำกัด ซอยเจริญนคร ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 28 เมษายน 2561


พนักงานบัญชี

...พนักงานบัญชี หางาน - บริษัท พี.บิลเลียน โฮลดิ้ง จำกัด พนักงานบัญชี Share บริษัท พี.บิลเลียน โฮลดิ้ง จำกัด พนักงานบัญชี เมษายน ระดับเงินเดือน .มีความกระตือรือร้นในงาน คล่องแคล่ว .ม่ีใจรักการบริการ นนทบุรี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พี.บิลเลียน โฮลดิ้ง จำกัด ซอยเจริญนคร ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


นนทบุรี 11 เมษายน 2561


วิศวกรเครื่องกล ฝ่ายออกแบบ (Mechanical Design Engineer)1

...nical Design Engineer) Share บริษัท ซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด วิศวกรเครื่องกล ฝ่ายออกแบบ (Mechanical Design Engineer) เมษายน ระดับเงินเดือน - . พัฒนาเครื่องจักรโดยใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล. ออกแบบคำนวณความแข็งแรงของถังรับแรงดัน Pressure Vessel. ออกแบบคำนวณเครื่องจักรหมุน Rotating Equipment. ตรวจสอบการผลิตให้ตรงกับการออกแบบ . ติดตามการผลิตให้ทันกับเวลาในการส่งมอบ. แก้ไขปัญหาการติดตั้งที่หน้างาน . เพศชาย.-.วุฒิปริญญาตรี สาขาเครื่องกล สาขาใกล้เคียง.มีประสบการณ์อย่างน้อย ปี ขึ้นไป.สามารถเดินทางไปนอกสถานที่ได้ (ทั้งไทยต่างประเทศ).สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้.สามารถใช้โปรแกรมในกลุ่ม SolidWorks, Inventor อื่นๆ ได้ คลองสาน,ธนบุรี, บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- ประกันกลุ่ม- โบนัส- เสื้อพนักงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด / อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น ถนนกรุงธนบุรี แขวง...


กรุงเทพมหานคร 09 เมษายน 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 53 หน้า หน้าถัดไป >>