Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตคลองต้นไทร แขวงคลองต้นไทร กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล ธุรการ

...เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล ธุรการ หางาน - บริษัท นิวเวสท์ รีคัฟเวอรี่ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล, ธุรการ Share บริษัท นิวเวสท์ รีคัฟเวอรี่ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล, ธุรการ ตุลาคม ระดับเงินเดือน N/A หน้าที่ความรับผิดชอบ .ทำงานประจำในสำนักงาน พิมพ์ข้อมูล .ประสานงานภายในภายนอก .งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา .ชาย/หญิง อายุไม่เกิน ปี การศึกษาปวช.-ปริญญาตรี.ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า ปี.มีความรู้ทางภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความถนัดในการใช้ Microsoft Word Microsoft Excel คลองสาน,ธนบุรี, บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร Commissionเบี้ยขยันการฝึกอบรมกิจกรรมสันทนาการประกันสังคมประกันชีวิตแบบกลุ่มงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท นิวเวสท์ รีคัฟเวอรี่ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด / อาคารเอส.พี.ดี ชั้นที่ ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตค...


กรุงเทพมหานคร 18 ตุลาคม 2560


หัวหน้างานติดตามเร่งรัดหนี้สิน

...หัวหน้างานติดตามเร่งรัดหนี้สิน หางาน - บริษัท นิวเวสท์ รีคัฟเวอรี่ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด หัวหน้างานติดตามเร่งรัดหนี้สิน Share บริษัท นิวเวสท์ รีคัฟเวอรี่ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด หัวหน้างานติดตามเร่งรัดหนี้สิน ตุลาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท วางแผนการทำงานบริหารจัดการทีมติดตามเร่งรัดหนี้สิน เพื่อได้มาซึ่งยอดจัดเก็บตามเป้าที่กำหนดไว้ .ชาย/หญิง อายุ - ปี.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา.มีประสบการณ์งานติดตามเร่งรัดหนี้สินไม่ต่ำกว่า ปีขึ้นไปในเดียวกัน คลองสาน,ธนบุรี, บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร Commissionเบี้ยขยันการฝึกอบรมกิจกรรมสันทนาการประกันสังคมประกันชีวิตแบบกลุ่มงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--] - สอบถาม บริษัท นิวเวสท์ รีคัฟเวอรี่ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด / อาคารเอส.พี.ดี ชั้นที่ ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ( ติดกับ BTS กรุงธนบุรี ใช้ทางออก ที่ ) -- ...


กรุงเทพมหานคร 17 ตุลาคม 2560


Sales Executive1

... Sales Executive ตุลาคม ระดับเงินเดือน . เพิ่มยอดการขายในกลุ่มลูกค้าเดิม รายใหม่. สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง. เป็นที่ปรึกษาในด้านผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าเพื่อสร้างโอกาสการขาย. ออกงานEvent เพื่อส่งเสริมการขายการตลาด. วิเคราะห์ข้อมูลกาขาย สรุปรายงานประจำเดือน. สร้างภาพลักษณ์ของ brand ให้ลูกค้าจดจำ .ปริญญาตรี สาขา การตลาด , บริหารธุรกิจ , นิเทศศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง.อายุ ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มนุษย์สัมพันธ์ดี .มีทักษะในการนำเสนอ ประสานงานกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี .สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันมีทักษะในการแก้ไขปัญหาได้ดี .สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป้นพิเศษ.พัฒนาตนเองให้สามารถเป็น Smart Sale Thailand. คลองสาน,ธนบุรี, บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม. ปรับเงินเดือนประจำปี. ส่วนลดสินค้า. โบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- , -- ต่อ -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ.สมาร์ทเบรนคิดส์เวิลด์ จำกัด / อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น ถนนกรุงธนบุรีแขวง...


กรุงเทพมหานคร 12 ตุลาคม 2560


Online marketing1

... ระดับเงินเดือน ,-, .วางแผน พัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาด .จัดกิจกรรมด้านการตลาดสำหรับช่องทางออนไลน์. พัฒนาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์. ประชาสัมพันธ์สินค้าบริการผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ .ดูแลรับผิดชอบเนื้อหาสื่อออนไลน์ทั้งหมดของบริษัทฯ .ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสาขาสนเทศ, Marketing, PR, Digital Media สาขาที่เกี่ยวข้อง.อายุ ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ.มีประสบการณ์ ปีขึ้นไปทางด้าน Digital Marketing Digital Media .มีความเข้าใจสามารถทำงานด้าน Digital Marketing, Website, Social Media, Mobile Communication & Technologies, SEO, SEM, Content Writing, Online Campaign.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถคิดธีมงาน .มีทักษะในการนำเสนอ ประสานงานกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี .สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันมีทักษะในการแก้ไขปัญหาได้ดี .สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ พิจารณาเป็นพิเศษ คลองสาน,ธนบุรี, บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม. ปรับเงินเดือนประจำปี. ส่วนลดสินค้า. โบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- , -- ต่อ -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ.สมาร์ทเบรนคิดส์เวิลด์ จำกัด / อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น ถนนกรุงธนบุรีแขวง...


กรุงเทพมหานคร 02 ตุลาคม 2560


IT

...IT หางาน - บริษัท ซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด IT Share บริษัท ซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด IT กันยายน ระดับเงินเดือน ดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ งานด้านIT .เพศชาย -หญิง.อายุ -.ปริญญาตรี สาขา เกี่ยวกับด้านไอที กรุงเทพมหานคร โบนัส ประกันสังคม เบี้ยขยัน บัตรประกันสุขภาพ เสื้อพนักงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด / อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร -- # โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 29 กันยายน 2560


พนักงานช่างยนต์-

...พนักงานช่างยนต์- หางาน - บริษัท พรีซิชั่น พาร์ท จำกัด พนักงานช่างยนต์ Share บริษัท พรีซิชั่น พาร์ท จำกัด พนักงานช่างยนต์ กันยายน ระดับเงินเดือน ตามวุฒิประสบการณ์ -เปลี่ยนอะไหล่ทำช่วงล่างรถยนต์ รถกระบะ .เพศชาย.อายุ - ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว.วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาช่างยนต์.หากมีประสบการณ์การซ่อมรถยนต์ ระบบช่วงล่างจะพิจารณาเป็นพิเศษ ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร -ประกันสังคม-โบนัสประจำปี-ประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุ AIA สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงตืดต่อคุณราณี , คุฯแบมบริษัท พรีซิชั่น พาร์ท จำกัด ซ.เจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เชตคลองสาน กทม. โทร. -- , -- - สอบถาม บริษัท พรีซิชั่น พาร์ท จำกัด ซอยเจริญนคร ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 28 กันยายน 2560


เจ้าหน้าที่ งานสแกนและจัดเก็บเอกสาร

...เจ้าหน้าที่ งานสแกนและจัดเก็บเอกสาร หางาน - บริษัท เอ็กเซคคิวทีฟ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด - เจ้าหน้าที่ งานสแกนจัดเก็บเอกสาร บริษัท เอ็กเซคคิวทีฟ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด เจ้าหน้าที่ งานสแกนจัดเก็บเอกสาร กันยายน ระดับเงินเดือน /วัน สแกนจัดเก็บเอกสารทำงานจันทร์-ศุกร์ .-. น. .เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ ปีขึ้นไป .วุฒิม. ขึ้นไป ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม boatthemaxโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงพี่โบ้ตLine ID boatthemaxพี่จอย Line ID (เมมเบอร์ไลน์ขึ้นเลย)สอบถามเพิ่มเติม -- - สอบถาม บริษัท เอ็กเซคคิวทีฟ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด อาคารศุภาคาร ชั้น ห้อง เอ ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 01 กันยายน 2560


ช่างเทคนิคเครื่องมือวัด

...ช่างเทคนิคเครื่องมือวัด หางาน - บริษัท ซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด - ช่างเทคนิคเครื่องมือวัด บริษัท ซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ช่างเทคนิคเครื่องมือวัด สิงหาคม ระดับเงินเดือน ดำเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับเครื่องมือวัดดำเนินการเกี่ยวกับระบบคุณภาพสามารถถ่ายทอด อบรม ติดตามเกี่ยวกับเครื่องมือวัดหากมีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบคุณภาพการสอบเทียบเครื่องมือวัดจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ .เพศชาย/เพศหญิง .อายุ ปีขึ้นไป.มีประสบการณ์ ขึ้นไป.วุฒการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี.สามารถทำงานเป็นทีมได้.มีความกระตือรือร้น คิดสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ดี.มีความรับผิดชอบ.มีมนุษยสัมพันธ์ดี คลองสาน,ธนบุรี, บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โบนัส , ประกันสังคม, ประกันสุขภาพ, เบี้ยขยัน, ค่าล่วงเวลา, เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด / อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร -- # โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 30 สิงหาคม 2560


วิศวกรเครื่องมือวัด

...วิศวกรเครื่องมือวัด หางาน - บริษัท ซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด - วิศวกรเครื่องมือวัด บริษัท ซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด วิศวกรเครื่องมือวัด สิงหาคม ระดับเงินเดือน - ดำเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับเครื่องมือวัดดำเนินการเกี่ยวกับระบบคุณภาพสามารถถ่ายทอด อบรม ติดตามเกี่ยวกับเครื่องมือวัดหากมีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบคุณภาพการสอบเทียบเครื่องมือวัดจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ .เพศหญิง/เพศชาย.อายุ ปีขึ้นไป.มีประสบการณ์ ขึ้นไป.วุฒการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี.สามารถทำงานเป็นทีมได้.มีความกระตือรือร้น คิดสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ดี.มีความรับผิดชอบ.มีมนุษยสัมพันธ์ดี คลองสาน,ธนบุรี, บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โบนัส, ประกันสุขคม, ประกันสุขภาพ, เบี้ยขยัน ,ค่าล่วงเวลา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด / อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร -- # โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 30 สิงหาคม 2560


พนักงานขายSales (Modern Trade)-

...พนักงานขายSales (Modern Trade)- หางาน - บริษัท ปาล์ม ออยล์ เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรี จำกัด - พนักงานขาย/Sales (Modern Trade) บริษัท ปาล์ม ออยล์ เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรี จำกัด พนักงานขาย/Sales (Modern Trade) สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง - เสนอโปรโมชั่น- รับผิดชอบยอดขายห้าง- ประมาณการยอดขาย- สรุปรายงานส่งผู้บังคับบัญชา .เพศชาย / หญิง .อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป.มีประสบการณ์ด้านการขาย อย่างน้อย ปี กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- ยูนิฟอร์ม-เบี้ยเลี้ยง-คอมมิชชั่น- (ใช้ลูกค้า)-ค่าสึกหรอรถยนต์- ค่าน้ำมันรถ- โบนัส(ตามผลประกอบการ) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ปาล์ม ออยล์ เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรี จำกัด / อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้นที่ ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 30 สิงหาคม 2560


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 50 หน้า หน้าถัดไป >>