Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตคลองตันเหนือ แขวงคลองตันเหนือ กรุงเทพมหานคร

1. ควบคุมการผสมเครื่องดื่ม รสชาติ สีสันและการตกแต่งให้เป็นไปตามมาตรฐาน ... ดูรายละเอียดองค์กร : บริษ

...น ,-, . ควบคุมการผสมเครื่องดื่ม รสชาติ สีสันการตกแต่งให้เป็นไปตามมาตรฐานของร้าน. ควบคุม ดูแลพนักงานบาร์งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนกบาร์ทั้งหมด. กระตุ้นเพิ่มยอดขายในแผนกให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด. ประมาณการยอดขายเบิกสินค้าให้มีเพียงพอขายเสมอ. ควบคุมสต๊อกต้นทุนเครื่องดื่มให้อยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด. คิดสูตรเครื่องดื่มใหม่ๆ ฝึกอบรมพัฒนาทีมงานแผนกบาร์ให้มีประสิทธิภาพ. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยการบริการ. รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการร้าน หมวดงาน งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์ .อายุ - ปี เพศชาย.วุฒิการศึกษาม. ขึ้นไป ผ่านการอบรมหลักสูตร Bartender จากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือได้มาตรฐาน.มีความรู้เชี่ยวชาญในการทำเครื่องดื่มเป็นอย่างดี.บุคลิกดี มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้.มีทัศนคติดีรักในงานด้านบริการ.สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้.สามารถทำงานเป็นกะได้ วันต่อสัปดาห์.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีสามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี.มีประสบการณ์ในงานบาร์ ปีขึ้นไป กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอเชียคูซีน่า จำกัด ซอย สุขุมวิท (ทองหล่อ) ถนน สุขุมวิท แขวง...


กรุงเทพมหานคร 11 ธันวาคม 2562


หัวหน้าแผนกบาร์ (Head Bar)

...น ,-, . ควบคุมการผสมเครื่องดื่ม รสชาติ สีสันการตกแต่งให้เป็นไปตามมาตรฐานของร้าน. ควบคุม ดูแลพนักงานบาร์งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนกบาร์ทั้งหมด. กระตุ้นเพิ่มยอดขายในแผนกให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด. ประมาณการยอดขายเบิกสินค้าให้มีเพียงพอขายเสมอ. ควบคุมสต๊อกต้นทุนเครื่องดื่มให้อยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด. คิดสูตรเครื่องดื่มใหม่ๆ ฝึกอบรมพัฒนาทีมงานแผนกบาร์ให้มีประสิทธิภาพ. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยการบริการ. รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการร้าน หมวดงาน งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์ .อายุ - ปี เพศชาย.วุฒิการศึกษาม. ขึ้นไป ผ่านการอบรมหลัก