Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตคลองจั่น แขวงคลองจั่น กรุงเทพมหานคร

พนักงานขับรถ (สแปร์) ประจำหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ช่องทางการสมัคร ทางโทรศัพท์VDO Call E-Mail

... 064-634-4043 คุณนิชกานต์ 09-6941-7402 คุณชีวานันท์ 06-2245-3207 (หากไม่รับสายทันที จะโทรกลับคะ) ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการสมัครงาน ห้ามพลาด สมัครด้วยตัวเองทางไปรษณีย์ สนใจติดต่อสอบถามสมัครงานได้ที่บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพฯ 88 ซ.โยธินพัฒนา แขวง...


กรุงเทพมหานคร 27 มีนาคม 2563


ผู้ช่วยช่าง ปฏิบัติงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ( จ.ชัยภูมิ)ช่องทางการสมัคร ทางโทรศัพท์VDO Call E-Mail

...ร์-อาทิตย์ สนใจสมัครงานโปรดลงทะเบียนทาง คุณกีรติ โทร.0875652015 (หากไม่รับสายทันที จะโทรกลับครับ) ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการสมัครงาน ห้ามพลาด สมัครด้วยตัวเองทางไปรษณีย์ สนใจติดต่อสอบถามสมัครงานได้ที่บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพฯ 88 ซ.โยธินพัฒนา แขวง...


ชัยภูมิ 27 มีนาคม 2563


เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำหน่วยงานกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว(สุวรรณภูมิ)(ช่องทางการสมัคร ทางโทรศัพท์VD

...ปรดลงทะเบียนทาง คุณชีวานันท์ 062-245-3207 คุณมัณฑนา 064-634-4043 (หากไม่รับสายทันที จะโทรกลับคะ) ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการสมัครงาน ห้ามพลาด สมัครด้วยตัวเองทางไปรษณีย์ สนใจติดต่อสอบถามสมัครงานได้ที่บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพฯ 88 ซ.โยธินพัฒนา แขวง...


กรุงเทพมหานคร 27 มีนาคม 2563


ธุรการ ประจำหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถ.งามวงค์วาน (กองหม้อแปลง)(ช่องทางการสมัคร ทางโทรศัพท์VDO C

...ันท์ 06-2245-3207 คุณนิชกานต์ 096-941-7402 คุณมัณฑนา 064-634-4043 (หากไม่รับสายทันที จะโทรกลับคะ) ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการสมัครงาน ห้ามพลาด สมัครด้วยตัวเองทางไปรษณีย์ สนใจติดต่อสอบถามสมัครงานได้ที่บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพฯ 88 ซ.โยธินพัฒนา แขวง...


กรุงเทพมหานคร 27 มีนาคม 2563


พนักงานตรวจเอกสารเดินทางให้แก่ผู้โดยสาร ณ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ช่องทางการสมัคร ทางโทรศัพท์VDO Call

...นท์ 06-2245-3207 คุณมัณฑนา 064-634-4043 คุณนิชกานต์ 09-6941-7402 (หากไม่รับสายทันที จะโทรกลับคะ) ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการสมัครงาน ห้ามพลาด สมัครด้วยตัวเองทางไปรษณีย์ สนใจติดต่อสอบถามสมัครงานได้ที่บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพฯ 88 ซ.โยธินพัฒนา แขวง...


กรุงเทพมหานคร 27 มีนาคม 2563


ผู้ช่วยช่าง ประจำหน่วยงานกองหม้อแปลง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (บางเขน)(ช่องทางการสมัคร ทางโทรศัพท์VDO Ca

...ันท์ 06-2245-3207 คุณมัณฑนา 09-7140-1118 คุณนิชกานต์ 09-6941-7402 (หากไม่รับสายทันที จะโทรกลับคะ) ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการสมัครงาน ห้ามพลาด สมัครด้วยตัวเองทางไปรษณีย์ สนใจติดต่อสอบถามสมัครงานได้ที่บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพฯ 88 ซ.โยธินพัฒนา แขวง...


กรุงเทพมหานคร 27 มีนาคม 2563


พนักงานส่งเอกสาร ประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สาขาราชดำเนิน)(ช่องทางการสมัคร ทางโทรศัพท์VDO Call E-M

...ันท์ 06-2245-3207 คุณมัณฑนา 064-634-4043 คุณนิชกานต์ 09-6941-7402 (หากไม่รับสายทันที จะโทรกลับคะ) ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการสมัครงาน ห้ามพลาด สมัครด้วยตัวเองทางไปรษณีย์ สนใจติดต่อสอบถามสมัครงานได้ที่บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพฯ 88 ซ.โยธินพัฒนา แขวง...


กรุงเทพมหานคร 26 มีนาคม 2563


พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำหน่วยงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (บางกรวย)(ช่องทางการสมัคร ทางโทรศัพท์ VDO C

...ันท์ 06-2245-3207 คุณมัณฑนา 09-7140-1118 คุณนิชกานต์ 09-6941-7402 (หากไม่รับสายทันที จะโทรกลับคะ) ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการสมัครงาน ห้ามพลาด สมัครด้วยตัวเองทางไปรษณีย์ สนใจติดต่อสอบถามสมัครงานได้ที่บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพฯ 88 ซ.โยธินพัฒนา แขวง...


นนทบุรี 26 มีนาคม 2563


พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำหน่วยงานราชการ (เขตพญาไท)

...นท์ 06-2245-3206 คุณมัณฑนา 064-634-4043 คุณนิชกานต์ 096 941-7402 (หากไม่รับสายทันที จะโทรกลับคะ) ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการสมัครงาน ห้ามพลาด สมัครด้วยตัวเองทางไปรษณีย์ สนใจติดต่อสอบถามสมัครงานได้ที่บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพฯ 88 ซ.โยธินพัฒนา แขวง...


กรุงเทพมหานคร 23 มีนาคม 2563


พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำหน่วยงานราชการ (ถ.พระราม 1 เขตปทุมวัน)

...นท์ 06-2245-3206 คุณมัณฑนา 064-634-4043 คุณนิชกานต์ 096 941-7402 (หากไม่รับสายทันที จะโทรกลับคะ) ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการสมัครงาน ห้ามพลาด สมัครด้วยตัวเองทางไปรษณีย์ สนใจติดต่อสอบถามสมัครงานได้ที่บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพฯ 88 ซ.โยธินพัฒนา แขวง...


กรุงเทพมหานคร 23 มีนาคม 2563


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5 จาก 5 หน้า