Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตคลองขวาง แขวงคลองขวาง กรุงเทพมหานคร

ช่างคุมเครื่องกล่องจิวเวลรี่ Jewelry Box

...ช่างคุมเครื่องกล่องจิวเวลรี่ Jewelry Box หางาน - บริษัท เจเนอรัล เรคคอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล อินดัสตรี้ จำกัด ช่างคุมเครื่องกล่องจิวเวลรี่ Jewelry Box Share บริษัท เจเนอรัล เรคคอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล อินดัสตรี้ จำกัด ช่างคุมเครื่องกล่องจิวเวลรี่ Jewelry Box กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ( ช่วงทดลองงา) คุมเครื่อง ดูแลเครื่องจักร อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิ ปวช ขึ้นไป.ดูแล ซ่อมแซม เครื่องจักร ตลอดการทำงานของเครื่องจักรได้.ร่างกายแข็งแรง นนทบุรี รายได้อื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม - CopyCDโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เจเนอรัล เรคคอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล อินดัสตรี้ จำกัด / หมู่ ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี --, - โทรสาร - ...


นนทบุรี 30 กรกฎาคม 2561


แม่บ้าน ประจำสำนักงาน

...แม่บ้าน ประจำสำนักงาน หางาน - บริษัท ซีดี ทรี จำกัด แม่บ้าน ประจำสำนักงาน Share บริษัท ซีดี ทรี จำกัด แม่บ้าน ประจำสำนักงาน มิถุนายน ระดับเงินเดือน , ดูแลทำความสะอาด ภายในสำนักงาน งานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่แม่บ้าน .เพศหญิง.อายุ ปีขึ้นไป.มีประสบการณ์ทำงานเป็นแม่บ้าน.มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร .ประกันสังคม.เสื้อฟอร์มพนักงาน.โบนัสประจำปี.สัมมนาท่องเที่ยวประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [คุณกุ้ง -- # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซีดี ทรี จำกัด / ซอยบางแวก แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร คุณกุ้ง -- # โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 13 มิถุนายน 2561


ล่าม ภาษาจีน

...ล่าม ภาษาจีน หางาน - บริษัท ซีดี ทรี จำกัด ล่าม ภาษาจีน Share บริษัท ซีดี ทรี จำกัด ล่าม ภาษาจีน มิถุนายน ระดับเงินเดือน , - , เป็นล่าม แปลภาษา จีน อังกฤษ สำหรับงานจัดซื้อต่างประเทศสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ .ชาย/หญิง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [คุณกุ้ง -- # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซีดี ทรี จำกัด / ซอยบางแวก แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร คุณกุ้ง -- # โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 06 มิถุนายน 2561


Retail Operation Manager1

...ามความเหมาะสม. จัดทำแผนงานของฝ่าย Operation กำกับดูแล ติดตามการใช้ทรัพยากรงบประมาณค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับแผนปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด. คิดวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน ตลอดจนพฤติกรรมลูกค้า เพื่อนำมาพัฒนาแผนกลยุทธ์ของบริษัท. จัดทำรายงาน ข้อมูล สถิติ ปัญหา อุปสรรค รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน พัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น. กับหน่วยงานภายในภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานการปฏิบัติงาน.แก้ไขปัญหาร้องเรียนจากลูกค้า อย่างรวดเร็ว หาสาเหตุแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในองค์กร สื่อสารให้ผู้ใต้บังคับบัญชา มีความเข้าใจมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเป็นทีม ตามทิศทางที่บริษัทกำหนด .ชาย/หญิง อายุ ปีขึ้นไป.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท.มีประสบการณ์ทำงานในระดับบริหาร อย่างน้อย ปี.สามารถบริหาร ทำแผนการตลาดได้.สามารถทำแผนการปฏิบัติงาน บริหารบุคลากรให้ปฏิบัติตามแผนได้ ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัดค่าน้ำมัน ค่าเดินทางประกันอุบัติเหตุกลุ่มสวัสดิการอื่น ตามกฎหมายกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม aud.cdtโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [คุณกุ้ง -- # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถาม ได้ที่คุณ อู๊ด - - สอบถาม บริษัท ซีดี ทรี จำกัด / ซอยบางแวก แขวง...


กรุงเทพมหานคร 06 มิถุนายน 2561


ผู้จัดการแผนกบุคคล-

...ัท ซีดี ทรี จำกัด ผู้จัดการแผนกบุคคล มิถุนายน ระดับเงินเดือน , ขึ้นไป - ดูงานบริหารบุคคลสรรหา เงินเดือน ค่าตอบแทนผลประโยชน์แรงงานสัมพันธ์ระบบการวัดผลการปฏิบัติงาน- จัดทำคู่มือการออกแบบการทำงานของพนักงานการตั้งค่าขั้นตอนการบริหารบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายกฎหมายแรงงาน- จัดการฝึกอบรมพัฒนาบุคคลากรของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น- สร้างวัฒนธรรมของ บริษัท สร้างความผูกพันของพนักงานผ่านการสื่อสารกิจกรรม .ชาย/หญิง อายุ ปีขึ้นไป.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ในงานบุคคล อย่างน้อย ปี.สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้.สามารถใช้โปรแกรม Office ได้.มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น อดทน รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย.สามารถจัดระบบ พัฒนาองค์กร ให้เป็นระบบสากลได้ ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร เงินเดือน เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด ประกันอุบัติเหตุกลุ่มสวัสดิการอื่น ตามกฏหมายกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม aud.cdtโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถามได้ที่ - - - สอบถาม บริษัท ซีดี ทรี จำกัด / ซอยบางแวก แขวง...


กรุงเทพมหานคร 06 มิถุนายน 2561


ช่างซ่อมอิเลกทรอนิกส์

...ช่างซ่อมอิเลกทรอนิกส์ หางาน - บริษัท ซีดี ทรี จำกัด ช่างซ่อมอิเลกทรอนิกส์ Share บริษัท ซีดี ทรี จำกัด ช่างซ่อมอิเลกทรอนิกส์ มิถุนายน ระดับเงินเดือน ,-, ซ่อมอุปกรณ์ แผงวงจรอิเลกทรอนิกส์ ,เครื่อง Play อุปกรณ์อื่นๆ *****ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่****** .เพศ.ชาย.วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาอิเลกทรอนิกส์ ไฟฟ้า.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความอดทด ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร .ประกันสังคม.เสื้อฟอร์มพนักงาน.สัมมนาท่องเที่ยวประจำปี.โบนัส ประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซีดี ทรี จำกัด / ซอยบางแวก แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร -- # โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 02 มิถุนายน 2561


เจ้าหน้าที่บัญชีสต๊อก

...เจ้าหน้าที่บัญชีสต๊อก หางาน - บริษัท ซีดี ทรี จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชีสต๊อก Share บริษัท ซีดี ทรี จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชีสต๊อก มิถุนายน ระดับเงินเดือน ,-, จัดเตรียมสินค้าเพื่อส่งให้หน้าร้าน, นำใบเบิกสินค้าใบเบิกวัตถุดิบต่างๆ มาคีย์ตัดในระบบ Express , เช็คสต๊อกสินค้าคงเหลือประจำเดือน .เพศ.ชาย หญิง.วุฒิ ปวส.ขึ้นไป.ใช้ระบบ Express ได้ดี.มีความอดทด ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร .ประกันสังคม.เสื้อฟอร์มพนักงาน .สัมมนาท่องเที่ยวประจำปี .โบนัส ประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซีดี ทรี จำกัด / ซอยบางแวก แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร -- # โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 02 มิถุนายน 2561


ช่างพิมพ์กล่องกระดาษลูกฟูก

...ช่างพิมพ์กล่องกระดาษลูกฟูก หางาน - บริษัท เจเนอรัล เรคคอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล อินดัสตรี้ จำกัด ช่างพิมพ์กล่องกระดาษลูกฟูก Share บริษัท เจเนอรัล เรคคอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล อินดัสตรี้ จำกัด ช่างพิมพ์กล่องกระดาษลูกฟูก พฤษภาคม หลาย ระดับเงินเดือน ตามตกลง ควบคุมเครื่องพิมพ์กล่องกระดาษลูกฟูก อื่นๆ .เพศชาย - หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.มีความกระตืนรื้อร้นในการทำงาน/ขยัน/อดทน/ร่างกายแข็งแรง.**ถ้ามีประสบการณ์ด้านการพิมพ์กล่องมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ** นนทบุรี . รายได้ + โอที. ประกันสังคม.เบี้ยขยัน บาท /เดือน.พักร้อน.ชุดแบบฟอร์ม.หอพัก ชาย- หญิง .อื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม - CopyCDโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เจเนอรัล เรคคอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล อินดัสตรี้ จำกัด / หมู่ ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี --, - โทรสาร - ...


นนทบุรี 09 พฤษภาคม 2561


พนักงานฝ่ายผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก1

...พนักงานฝ่ายผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก หางาน - บริษัท เจเนอรัล เรคคอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล อินดัสตรี้ จำกัด พนักงานฝ่ายผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก Share บริษัท เจเนอรัล เรคคอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล อินดัสตรี้ จำกัด พนักงานฝ่ายผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก พฤษภาคม ระดับเงินเดือน . นั่งปะกาวกล่องกระดาษลูกฟูก. สอดกระดาษลูกฟูกเข้าเครื่องทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย - หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.ไม่จำกัดวุฒิ - ปวส. ทุกสาขา.ร่างกายแข็งแรง, มีความอดทนต่องาน.มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระดาษลูกฟูกจะพิจารณาเป็นพิเศษ นนทบุรี .รายได้ + โอที. ประกันสังคม.เบี้ยขยัน บาท /เดือน.พักร้อน.ชุดแบบฟอร์ม.หอพัก ชาย- หญิง .อื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม - CopyCDโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เจเนอรัล เรคคอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล อินดัสตรี้ จำกัด / หมู่ ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี --, - โทรสาร - ...


นนทบุรี 09 พฤษภาคม 2561


พนักงานคุมเครื่องจักรผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก

...พนักงานคุมเครื่องจักรผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก หางาน - บริษัท เจเนอรัล เรคคอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล อินดัสตรี้ จำกัด พนักงานคุมเครื่องจักรผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก Share บริษัท เจเนอรัล เรคคอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล อินดัสตรี้ จำกัด พนักงานคุมเครื่องจักรผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ควบคุมเครื่องจักรในการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก .เพศชาย - หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิไม่จำกัด - ปวส. ทุกสาขา.ร่างกายแข็งแรง , อดทนต่องาน นนทบุรี .รายได้ + โอที. ประกันสังคม.เบี้ยขยัน บาท /เดือน.พักร้อน.ชุดแบบฟอร์ม.หอพัก ชาย- หญิง .อื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม - CopyCDโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เจเนอรัล เรคคอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล อินดัสตรี้ จำกัด / หมู่ ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี --, - โทรสาร - ...


นนทบุรี 09 พฤษภาคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 จาก 6 หน้า หน้าถัดไป >>