Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตคลองกุ่ม แขวงคลองกุ่ม กรุงเทพมหานคร

ธุรการคีย์ข้อมูล1

...ธุรการคีย์ข้อมูล หางาน - บริษัท ฮีโร่ ดีไซน์ จำกัด ธุรการ,คีย์ข้อมูล Share บริษัท ฮีโร่ ดีไซน์ จำกัด ธุรการ,คีย์ข้อมูล ธันวาคม ระดับเงินเดือน .ประสานงานกับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าเข้ามาตามช่องทางสั่งซื้อของบริษัท.เปิดบิลสั่งซื้อสินค้าคีย์ข้อมูลจัดส่งสินค้าของลูกค้าให้กับฝ่ายจัดส่ง .เพศ หญิง อายุ ปีขึ้นไป.การศึกษา ม. ขึ้นไป.ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน โซเชียลมีเดียได้.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี กระตือรือร้น ขยัน อดทน บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร .ประกันสังคม.เบี้ยขยัน.โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม heroโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ฮีโร่ ดีไซน์ จำกัด / ซอย นวมินทร์ แยก- แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 27 ธันวาคม 2561


Landscape architecture สถาปนิกผังเมือง 1

... บริษัท ไตรพีระ จำกัด Landscape architecture สถาปนิกผังเมือง ธันวาคม ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ .รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จตามเวลา.ศึกษาออกแบบ-เขียนแบบงานภูมิสถปัติยกรรม.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง. งานอื่นๆที่ได้รับตามมอบหมาย .สำเร็จวุฒิการศึกษาปวช / ปวส. /ปริญญาตรี สาขาภุมิสถาปัตยกรรมสาขาที่เกี่ยวข้อง.สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ .สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคมตามกฎหมาย. วันลาป่วย / ลากิจตามกฎหมายกำหนด. วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามกฎหมายกำหนด. วันหยุดตามประเพณี. ปรับเงินเดือนประจำปี. เงินโบนัส . เบี้ยเลี้ยงออกต่างจังหวัด/ค่าที่พัก/ค่าเดินทาง สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม nisarat.th Tripeera-/โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานสามารถส่งประวัติมาได้ที่ E-mail Rassichapachttripeera.com โทร -- -- (คุณพลอย) - สอบถาม บริษัท ไตรพีระ จำกัด / หมู่ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 25 ธันวาคม 2561


พนักงานเขียนแบบ1

... พนักงานเขียนแบบ ธันวาคม ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ . เขียนแบบตามงานที่ได้รับมอบหมาย. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายทำงาน วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา .-.น. .สำเร็จวุฒิการศึกษาปวช / ปวส. /ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมสาขาที่เกี่ยวข้อง.ประสบการณ์เขียนแบบ - ปี ขึ้นไป มีความตั้งใจในการทำงานทางด้านนี้จะพิจาราณาเป็นพิเศษ.ใช้โปรแกรม Auto Cad ได้.สามารถทำงานนอกสถานที่ได้.มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบกับงาน บริหารเวลาในการทำงานได้ดี บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคมตามกฎหมาย. วันลาป่วย / ลากิจตามกฎหมายกำหนด. วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามกฎหมายกำหนด. วันหยุดตามประเพณี. ปรับเงินเดือนประจำปี. เงินโบนัส . เบี้ยเลี้ยงออกต่างจังหวัด/ค่าที่พัก/ค่าเดินทาง สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม nisarat.th Tripeera-/โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสามารถส่งประวัติมาได้ที่ E-mail Rassichapachttripeera.com โทร -- -- (คุณพลอย) - สอบถาม บริษัท ไตรพีระ จำกัด / หมู่ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 03 ธันวาคม 2561


วิศวกรเครื่องกล-

...รเครื่องกล Share บริษัท เจวี พัฒน์ จำกัด วิศวกรเครื่องกล พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง - ประสานงานกับเจ้าของงาน ผู้รับเหมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง- ตรวจสอบแบบเครื่องกล ตรวจสอบ Spec ของอุปกรณ์เครื่องกล ได้เป็นอย่างดี- ควบคุมงานติดตั้งของผู้รับเหมาให้งานสำเร็จ ตามเป้าหมายเวลาที่กำหนด- ถอดแบบประเมินราคา- เขียนแบบ/แก้แบบ โดยใช้ Auto cad Sketch up - ตรวจสอบหน้างาน รายงานให้ผู้บังคับบัญชา- อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา .วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, สาขาที่เกี่ยวข้อง.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เขียนออกแบบ รวมทั้งคำนวณทางวิศวกรรมได้.อายุ - ปี มีประสบการณ์ในการทำงาน ปีขึ้นไป.สามารถทำงานล่วงเวลาได้.มีความรับผิดชอบสูง รับสภาวะกดดันจากการทำงานได้ดี.สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--, -- / jv_pathotmail.com]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เจวี พัฒน์ จำกัด / หมู่บ้านธนะสิน หมู่ที่ ถนนนวมินทร์ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 30 พฤศจิกายน 2561


นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

...นักวิชาการสิ่งแวดล้อม หางาน - บริษัท รักดีหามจั่ว จำกัด นักวิชาการสิ่งแวดล้อม Share บริษัท รักดีหามจั่ว จำกัด นักวิชาการสิ่งแวดล้อม พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ประเมิน เขียนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) ประสานงานผู้ออกแบบ .เพศหญิง.ปริญญาตรี.ขยันอดทน มีความละเอียด.เรียนรู้งานได้เร็ว.สามารถทำงานล่วงเวลาได้.สื่อสารเข้าใจง่าย บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม . ประกันชีวิต . ตรวจสุขภาพประจำปี . โบนัส สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถามเบอร์ -, - - สอบถาม บริษัท รักดีหามจั่ว จำกัด เลขที่ / ซอยเสรีไทย ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 28 พฤศจิกายน 2561


เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน

...เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน หางาน - บริษัท รักดีหามจั่ว จำกัด เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน Share บริษัท รักดีหามจั่ว จำกัด เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ประชาสัมพันธ์โครงการ ประสานงานหน่อยงานราชการ ชุมชน เก็บแบบสอบถาม สรุปผล เขียนรายงาน .เพศหญิง.ปริญญาตรี.มีการสื่อสารมนุษยสัมพันธ์ที่ดี .เรียนรู้งานได้เร็ว.มีความละเอียดรอบคอบ บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม . ประกันชีวิต . ตรวจสุขภาพประจำปี . โบนัส. เบี้ยเลี้ยง สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถามเบอร์ -, - - สอบถาม บริษัท รักดีหามจั่ว จำกัด เลขที่ / ซอยเสรีไทย ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 28 พฤศจิกายน 2561


Mechanical Engineer (Estimate) ประจำสำนักงานใหญ่1

...พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท . สามารถอ่านแบบระบบเครื่องกล-ระบบสุขาภิบาลได้ดี. มีความรู้ความเข้าใจในการถอดแบบประเมินราคาระบบเครื่องกล-ระบบสุขาภิบาล; (ระบบป้องกันอัคคีภัย, ระบบปรับอากาศ, ระบบบำบัดน้ำเสีย) ภายในอาคารได้ดี. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สามารถปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดได้. สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ .เพศชาย / หญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล.มีประสบการณ์ถอดแบบ-ประเมินราคาระบบเครื่องกล-ระบบสุขาภิบาลอย่างน้อย ปีขึ้นไป.มีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม Auto CAD เป็นอย่างดี.มีการพัฒนาตนเองเพิ่มทักษะความรู้ด้านวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร.มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) วิศวกรรมเครื่องกล ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้พอใช้ กรุงเทพมหานคร . ประกันภัยกลุ่ม กรมธรรม์ ประกันสังคม. ตรวจสุขภาพประจำปี. เงินโบนัสประจำปี ตามผลกำไรของบริษัท. เสื้อแบบฟอร์มบริษัทประจำปี. ท่องเที่ยวสัมมนาประจำปี. มีวันหยุดประจำปีตามกฎหมายพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม thakoonvanitโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท นีโอ จำกัด / ซอย นวมินทร์ ถนนนวมินทร์ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 17 พฤศจิกายน 2561


Electrical Engineer (Estimate) ประจำสำนักงานใหญ่1

... พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท . สามารถอ่านแบบระบบไฟฟ้าได้ดี. มีความรู้ความเข้าใจในการถอดแบบประเมินราคาระบบไฟฟ้าภายในอาคารได้ดี. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สามารถปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดได้. สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ .เพศชาย / หญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า.มีประสบการณ์ ปีขึ้นไป.มีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม Auto CAD เป็นอย่างดี.มีการพัฒนาตนเองเพิ่มทักษะความรู้ด้านวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร.มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) วิศวกรรมไฟฟ้า ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้พอใช้ กรุงเทพมหานคร . ประกันภัยกลุ่ม กรมธรรม์ (ชีวิต+อุบัติเหตุ) ประกันสังคม. ตรวจสุขภาพประจำปี. เงินโบนัสประจำปี ตามผลกำไรของบริษัท. เสื้อแบบฟอร์มบริษัทประจำปี. ท่องเที่ยวสัมมนาประจำปี. มีวันหยุดประจำปีตามกฎหมายพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานกำหนด. มีเงินค่าช่วยเหลือการคลอดบุตร งานแต่งงาน งานอุปสมบท งานฌาปนกิจพนักงาน บุตร บิดา มารดา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม thakoonvanitโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท นีโอ จำกัด / ซอย นวมินทร์ ถนนนวมินทร์ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 17 พฤศจิกายน 2561


พนักงานขับรถพนักงานส่งเอกสารMessenger1

...พนักงานขับรถพนักงานส่งเอกสารMessenger หางาน - บริษัท ไตรพีระ จำกัด พนักงานขับรถ/พนักงานส่งเอกสาร/Messenger Share บริษัท ไตรพีระ จำกัด พนักงานขับรถ/พนักงานส่งเอกสาร/Messenger พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , . .สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ รถยนต์ได้.มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ รถยนต์ได้.มีความรู้ด้านเส้นทางในกรุงเทพฯ ปริมณฑลเป็นอย่างดี กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไตรพีระ จำกัด / หมู่ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร -, - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 14 พฤศจิกายน 2561


Landscape architecture สถาปนิกผังเมือง 1

...ตรพีระ จำกัด Landscape architecture สถาปนิกผังเมือง พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ .รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จตามเวลา.ศึกษาออกแบบ-เขียนแบบงานภูมิสถปัติยกรรม.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ทำงาน วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา .-.น. .ปริญญาตรี สาขาภูมิสถาปัตยกรรม .สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD, SketchUp, Photoshop โปรแกรม D อื่นๆ ได้.สามมารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคมตามกฎหมาย. วันลาป่วย / ลากิจตามกฎหมายกำหนด. วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามกฎหมายกำหนด. วันหยุดตามประเพณี. ปรับเงินเดือนประจำปี. เงินโบนัส . เบี้ยเลี้ยงออกต่างจังหวัด/ค่าที่พัก/ค่าเดินทาง สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสามารถส่งประวัติมาได้ที่ E-mail Rassichapachttripeera.com โทร -- -- (คุณพลอย) - สอบถาม บริษัท ไตรพีระ จำกัด / หมู่ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 14 พฤศจิกายน 2561