Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตคลองกุ่ม แขวงคลองกุ่ม กรุงเทพมหานคร

Project Manager (Mechanical)-

...ะดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท - อ่านแบบถอดแบบระบบเครื่องกล- ควบคุมงานติดตั้งระบบเครื่องกลภายในอาคาร- มีความรู้ความถนัดหน้างานติดตั้งระบบเครื่องกลในอาคารได้ดี- จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของโครงการได้เป็นอย่างดี- สอนงานให้กับทีมงานได้ .เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล.มีประสบการณ์ควบคุมการจัดการงานติดตั้งระบบวิศวกรรมเครื่องกลในอาคาร ปีขึ้นไป.มีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม Auto CAD ได้ดี.มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกลระดับสามัญ.สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหางานติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารได้.มีการพัฒนาตนเองเพิ่มทักษะความรู้ด้านวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร.สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้.สามารถปฏิบัติงานได้ตามที่บริษัทมอบหมาย กรุงเทพฯ/ปริมณฑล . ประกันภัยกลุ่ม กรมธรรม์ (ชีวิต+อุบัติเหตุ) ประกันสังคม. ตรวจสุขภาพประจำปี. มีเงินโบนัสประจำปี ตามผลกำไรของบริษัท. มีเสื้อแบบฟอร์มบริษัทประจำปี. มีท่องเที่ยวสัมมนาประจำปี. มีวันหยุดประจำปีตามกฎหมายพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานกำหนด. มีเงินค่าช่วยเหลือการคลอดบุตร งานแต่งงาน งานอุปสมบท งานฌาปนกิจพนักงาน บุตร บิดา มารดา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม thakoonvanitโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท นีโอ จำกัด / ซอย นวมินทร์ ถนนนวมินทร์ แขวง...


กรุงเทพฯ/ปริมณฑล 18 กรกฎาคม 2561


Draftsman (ME) ด้วย AutoCAD Revit BIM 1

...Draftsman (ME) ด้วย AutoCAD Revit BIM หางาน - บริษัท นีโอ จำกัด Draftsman (M&E) ด้วย AutoCAD / Revit / BIM Share บริษัท นีโอ จำกัด Draftsman (M&E) ด้วย AutoCAD / Revit / BIM กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท . สามารถเขียนแบบงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ไฟฟ้า/เครื่องกล ด้วยโปรแกรม AutoCAD/ Revit / BIM ได้ดี. เขียนแบบติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารได้เป็นอย่างดี. สามารถถอดแบบได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) .เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษาปวส. สาขาไฟฟ้า / สาขาเครื่องกล.มีประสบการณ์ ปีขึ้นไป.มีประสบการณ์เขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD/ Revit / BIM มาก่อน.สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้พอใช้.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย.สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะความกดดันได้.สามารถปฏิบัติงานตามที่บริษัทมอบหมาย กรุงเทพฯ/ปริมณฑล สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม thakoonvanitโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท นีโอ จำกัด / ซอย นวมินทร์ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร -- ต่อ โทรสาร -...


กรุงเทพฯ/ปริมณฑล 17 กรกฎาคม 2561


สโตร์สนาม (ประจำหน่วยงานก่อสร้าง)1

... บริษัท นีโอ จำกัด สโตร์สนาม (ประจำหน่วยงานก่อสร้าง) กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท . ใช้งานโปรแกรม Microsoft Offices ได้คล่อง. จัดทำระบบการเบิก-จ่ายของเข้า-ออก สโตร์ได้ดี. ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย. ปฏิบัติงานภายใต้ภาวะความกดดันได้. มีประสบการณ์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปการจัดการงานสโตร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ .เพศ หญิง / ชาย อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. สาขาการจัดการ ฯลฯ .มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ปีขึ้นไป.สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้พอใช้ กรุงเทพมหานคร ประกันภัยกลุ่ม กรมธรรม์ (ประกันชีวิตกลุ่ม+ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม) ประกันสังคม. ตรวจสุขภาพประจำปี. เงินโบนัสประจำปี ตามผลกำไรของบริษัท. เสื้อแบบฟอร์มบริษัทประจำปี. ท่องเที่ยวสัมมนาประจำปี. มีวันหยุดประจำปีตามกฎหมายพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานกำหนด. มีเงินช่วยค่าคลอดบุตร งานแต่งงาน งานอุปสมบท งานฌาปนกิจของพนักงาน บุตร บิดา มารดา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม thakoonvanitโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท นีโอ จำกัด / ซอย นวมินทร์ ถนนนวมินทร์ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 10 กรกฎาคม 2561


นักวิชาการสิ่แวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

...นักวิชาการสิ่แวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน หางาน - บริษัท รักดีหามจั่ว จำกัด นักวิชาการสิ่แวดล้อมการมีส่วนร่วมของประชาชน Share บริษัท รักดีหามจั่ว จำกัด นักวิชาการสิ่แวดล้อมการมีส่วนร่วมของประชาชน มิถุนายน ระดับเงินเดือน .เพศหญิง.ปริญญาตรีทุกสาขา.มีการสื่อสารมนุษยสัมพันธ์ที่ดี .เรียนรู้งานได้เร็ว.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์.มีความละเอียดใส่ใจในงาน.อดทน เนื่องจากงานต้องลงพื้นที่ เป็นงานภาคสนาม บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม. ประกันชีวิต.โบนัส .เบี้ยเลี้ยง .ตรวจสุขภาพประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทร - , - - สอบถาม บริษัท รักดีหามจั่ว จำกัด เลขที่ / ซอยเสรีไทย ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 30 มิถุนายน 2561


พนักงานแพค และจัดส่งสินค้า

...พนักงานแพค และจัดส่งสินค้า หางาน - บริษัท ฮีโร่ ดีไซน์ จำกัด พนักงานแพค จัดส่งสินค้า Share บริษัท ฮีโร่ ดีไซน์ จำกัด พนักงานแพค จัดส่งสินค้า มิถุนายน ระดับเงินเดือน มีหน้าที่รับผิดชอบแพคสินค้าบรรจุลงในซองตามออเดอร์ที่เปิดบิลในแต่ละวัน นำไปส่งที่ kerry express ตามรอบการจัดส่งในแต่วัน (ส่งวันละรอบ) ต้องจัดเรียงสินค้าให้เข้าตามหมวดหมู่ เพื่อให้ค้นหาหยิบได้ง่าย .เพศชาย.อายุ ปี ขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ม. เทียบเท่า ขึ้นไป.ขับมอเตอร์ไซต์ได้ มีใบขับขี่.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานได้.มีความรับผิดชอบต่องาน ขยัน อดทน มีมนุษย์สัมพันธุ์.สามารถยกของหนักพอประมาณได้.มีประสบการ์ด้านการจัดเรียงสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร .ประกันสังคม.วันหยุดประจำปี.โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม heroโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ฮีโร่ ดีไซน์ จำกัด / ซอย นวมินทร์ แยก- แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ...


กรุงเทพมหานคร 29 มิถุนายน 2561


สถาปนิก-

...สถาปนิก- หางาน - บริษัท วี. แคปปิตอล เอเจนท์ จำกัด สถาปนิก Share บริษัท วี. แคปปิตอล เอเจนท์ จำกัด สถาปนิก มิถุนายน หลาย ระดับเงินเดือน ตามตกลง -วางแผนออกแบบ-ประสานงานกับแผนก/ฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง .การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม.ประสบการณ์ทำงาน - ปี.มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น AutoCAD,SKETUP,Photoshop,EXCEL,WORD ฯลฯ.มีความเข้าใจในเรื่องวัสดุการเขียนแบบก่อสร้างได้.มีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบอาคารขนาดใหญ่พิเศษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความกระตือรือร้นมีความสามารถประสานงานกับงานระบบทางวิศวกรรมได้.ต้องมี Portfolio ด้วย บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร -ประกันสังคม-ประกันชีวิต-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ-ส่วนลดค่าห้องพัก สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท วี. แคปปิตอล เอเจนท์ จำกัด / หมู่ ซอยนวมินทร์ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร - ต่อ ...


กรุงเทพมหานคร 28 มิถุนายน 2561


พนักงานธุรการ 1

...พนักงานธุรการ หางาน - บริษัท ไดเดีย จำกัด พนักงานธุรการ Share บริษัท ไดเดีย จำกัด พนักงานธุรการ มิถุนายน ระดับเงินเดือน , - , .งานด้านเอกสาร.จัดพิมพ์เอกสารจัดเตียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง.ดูแลประสานงานประสานงานภายในองค์กร.เรียงจัดเก็บเอกสารให้เข้าที่เรียบร้อย..งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย .เพศหญิง.อายุ - ปี.ระดับการศึกษา ปวช ขึ้นไป.พร้อมทำงาน ตั้งใจทำงาน อดทน .สามารถพิมพ์ดีด ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ Microsoft office word,excel ได้.สามารถทำงานวันเสาร์ได้ บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร * ประกันสังคม* ค่าตอบแทนพิเศษ เบี้ยขยัน* โบนัสตามผลงาน* ชุดฟอร์ม * ท่องเที่ยวประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไดเดีย จำกัด / หมู่บ้านเดอะไพรมารี แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 26 มิถุนายน 2561


พนักงานขับรถผู้บริหาร

... บริษัท เอฟพี อะโกรเคมิคอล จำกัด พนักงานขับรถผู้บริหาร มิถุนายน ระดับเงินเดือน ,++ *รับผิดชอบดูแลขับรถให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล ต่างจังหวัด*ดูแลบำรุงรักษารถให้สะอาดอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน*สัญญาจ้างครั้งละ เดือนถึง ปี จะได้รับพิจารณาเป็นพนักงานประจำเมื่อมีผลการทำงานผ่านตามเกณฑ์ของบริษัทฯ .ชาย อายุ - ปี อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตหนองจอกพื้นที่ใกล้เคียง.มีประสบการณ์ขับรถให้ผู้บริหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ขึ้นไป.รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯปริมณฑลเป็นอย่างดี สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้.บุคลิกสุภาพ เรียบร้อย ไม่สูบหรี่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์.มีบุคคลค้ำประกัน.มีใจรักงานบริการ หนองจอก กรุงเทพมหานคร มีสวัสดิการ ชุดฟอร์มประจำปี โบนัส กองทุนเงินทดแทน กองทุนประกันสังคมตรวจสุขภาพประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม biggleโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอฟพี อะโกรเคมิคอล จำกัด สำนักงานใหญ่ / ซอยเสรีไทย ถนนเสรีไทย แขวง...


กรุงเทพมหานคร 19 มิถุนายน 2561


เจ้าหน้าที่บัญชี1

...เจ้าหน้าที่บัญชี หางาน - บริษัท ไตรพีระ จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชี Share บริษัท ไตรพีระ จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชี มิถุนายน ระดับเงินเดือน , - ตามประสบการณ .จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย .จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินบัญชีของบริษัท .ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารทางการเงิน-บัญชี การเบิก-จ่าย .สามารถปิดงบ นำส่งกรมสรรพากร .วุฒิ ปวส.ขึ้นไป จบสาขา บัญชีการสาขาการเงิน.มีความรับผิดชอบละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์.มีประสบการณ์การทำงาน มีความรู้ด้านภาษี อย่างน้อย ปี หากมีประสบการณืทำงานบัญี จะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไตรพีระ จำกัด / หมู่ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร -, - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 14 มิถุนายน 2561


พนักงานบัญชี

...พนักงานบัญชี หางาน - บริษัท รักดีหามจั่ว จำกัด พนักงานบัญชี Share บริษัท รักดีหามจั่ว จำกัด พนักงานบัญชี มิถุนายน ระดับเงินเดือน - ทำบัญชี ปิดงบ ใช้โปรแกรมบัญชีได้ .เพศหญิง.อายุ - ปี.ขยันอดทน มีความละเอียด.ปริญญาตรี สาขาบัญชี.สามารถทำงานล่วงเวลาได้.ปฏิบัติงานที่แยกนิด้า ใกล้เดอะมอลล์บางกะปิ.สนใจสมัคร โทร - , - บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม . ประกันชีวิต .โบนัส . ตรวจสุขภาพประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสนใจ สมัคร โทร - - - สอบถาม บริษัท รักดีหามจั่ว จำกัด เลขที่ / ซอยเสรีไทย ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 12 มิถุนายน 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 43 หน้า หน้าถัดไป >>