Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตขุมทอง แขวงขุมทอง กรุงเทพมหานคร

ช่างเชื่อม

...ช่างเชื่อม หางาน - บริษัทบี เอ็ม พี ริช จำกัด ช่างเชื่อม Share บริษัทบี เอ็ม พี ริช จำกัด ช่างเชื่อม พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน แล้วแต่ประสบการณ์ เชื่อมประกอบงานเหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม .เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา.หากมีประสบการณ์จะพิจราณาเป็นพิเศษ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เงินเดือน / ประกันสังคม / โอที / โบนัสสิ้นปีท่องเที่ยวประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม bmpโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทบี เอ็ม พี ริช จำกัด / ถนนหลวงแพ่ง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 17 พฤศจิกายน 2560


บัญชี -

...บัญชี - หางาน - บริษัทบี เอ็ม พี ริช จำกัด บัญชี Share บริษัทบี เอ็ม พี ริช จำกัด บัญชี ตุลาคม ระดับเงินเดือน ตามตกตง - บันทึกรายรับ-จ่าย-ภาษีซื้อ-ขาย-ประกันสังคม-สรุปยอดค่าใช้จ่าย ประจำวัน , เดือน-งานที่ได้รับมอบหมาย .เพศหญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขา บัญชี มีประสบการณ์ทางบัญชี.สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี.หากมีประสบการณ์ด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เงินเดือน / ประกันสังคม / โอที / โบนัสสิ้นปีท่องเที่ยวประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม bmpโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทบี เอ็ม พี ริช จำกัด / ถนนหลวงแพ่ง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 27 ตุลาคม 2560


วิศวกรไฟฟ้า ด่วนมาก1

...วิศวกรไฟฟ้า ด่วนมาก หางาน - บริษัทบี เอ็ม พี ริช จำกัด วิศวกรไฟฟ้า **ด่วนมาก** Share บริษัทบี เอ็ม พี ริช จำกัด วิศวกรไฟฟ้า **ด่วนมาก** ตุลาคม ระดับเงินเดือน ตามตกตง .ควบคุมงานก่อสร้างด้านระบบไฟฟ้าของโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน .สำรวจ ประมาณการ ข้อมูลเพื่อเสนอราคางานระบบไฟฟ้ากับภาครัฐเอกชน.ประสานงานกับเจ้าของโครงการ .จัดเตรียมเอกสารประกอบการส่งมอบงานไฟฟ้าที่หน้างาน .. เพศ ชาย อายุ ปี ขึ้นไป .. ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาที่เกี่ยวข้อง.. มีใบ กว... ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์.. สามารถอยู่ประจำหน้างานต่างจังหวัดได้ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เงินเดือน / ประกันสังคม / โอที / โบนัสสิ้นปีท่องเที่ยวประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม bmpโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทบี เอ็ม พี ริช จำกัด / ถนนหลวงแพ่ง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 06 ตุลาคม 2560


ADMIN ประสานงานทั่วไป-

...ADMIN ประสานงานทั่วไป- หางาน - บริษัทบี เอ็ม พี ริช จำกัด ADMIN ประสานงานทั่วไป Share บริษัทบี เอ็ม พี ริช จำกัด ADMIN ประสานงานทั่วไป กันยายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง - งานADMIN งานเอกสารทั่วไป - ประสานงานกับ Supplier ลูกค้า - มีพื้นฐานทางด้านบัญชีจะพิจรณาเป็นพิเศษ .ชาย หญิง.วุฒิการศึกษา ปวส- ป.ตรี ทุกสาขา.ใช้คอมพิวเตอร์ Ms Office.มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น.มีความรับผิดชอบกับงานที่ได้รับมอบหมาย กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม bmpโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทบี เอ็ม พี ริช จำกัด / ถนนหลวงแพ่ง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 29 กันยายน 2560


พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (QC) (ด่วนมาก)-

...พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (QC) (ด่วนมาก)- หางาน - บริษัทบี เอ็ม พี ริช จำกัด พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (QC) (**ด่วนมาก**) Share บริษัทบี เอ็ม พี ริช จำกัด พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (QC) (**ด่วนมาก**) กันยายน ระดับเงินเดือน ตามตกตง -ตรวจสอบความเรียบร้อยของตัวงาน -ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่งมอบให้ลูกค้า ตามมาตรฐานคุณภาพสินค้าก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า-บันทึกผลการตรวจสอบรายงานผลการตรวจกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง .ชาย อายุ ปี ขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ม.-ปวส. ทุกสาขา.ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน.มีความรับผิดชอบสูง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เงินเดือน / ประกันสังคม / โอที / โบนัสสิ้นปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม bmpโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทบี เอ็ม พี ริช จำกัด / ถนนหลวงแพ่ง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 29 กันยายน 2560


Telesale ประจำสาขาพุทธมณฑลสาย3

...Telesale ประจำสาขาพุทธมณฑลสาย หางาน - บจก.บี เอ็ม พี ริช - Telesale ประจำสาขาพุทธมณฑลสาย บจก.บี เอ็ม พี ริช Telesale ประจำสาขาพุทธมณฑลสาย พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง นำเสนอสินค้าทาง เช่น อะคริลิค พลาสวูด HIPS ABS .หญิง อายุ ปีขึ้นไป.ใช้คอมพิวเตอร์ได้.มีประสบการณ์ขายทาง ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียดการสมัครงานได้ที่ บริษัท โกอินเตอร์ริช สาขาพุทธมณฑลสาย โทร -- ,-- www.gointerrich.com สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com - สอบถาม บจก.บี เอ็ม พี ริช / ถนนหลวงแพ่ง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤษภาคม 2560


Online Marketing Officer ประจำสาขาพุทธมณฑลสาย3U

...Online Marketing Officer ประจำสาขาพุทธมณฑลสายU หางาน - บจก.บี เอ็ม พี ริช - Online Marketing Officer ประจำสาขาพุทธมณฑลสาย บจก.บี เอ็ม พี ริช Online Marketing Officer ประจำสาขาพุทธมณฑลสาย พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง Update สินค้า รายการส่งเสริมการขาย ใน เวปไซด์ Social Media ต่างๆขายสินค้าทาง Social Media ต่างๆ เช่น Line Facebook .ชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ วุฒิการศึกษา.ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่ิอง.ใช้ Social Media ได้คล่อง.มีประสบการขายสินค้าผ่านทาง Social Media กรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียดการสมัครได่ที่ บริษัท โกอินเตอร์ริช จำกัดสาขาพุทธมณฑลสาย โทร --,--www.gointerrich.com สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com - สอบถาม บจก.บี เอ็ม พี ริช / ถนนหลวงแพ่ง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤษภาคม 2560


ผู้จัดการโรงงาน-

...ผู้จัดการโรงงาน- หางาน - บจก.บี เอ็ม พี ริช - ผู้จัดการโรงงาน บจก.บี เอ็ม พี ริช ผู้จัดการโรงงาน กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง - บริหารงานตามนโยบายบริษัท- บริหารจัดการโรงงาน สายงานการผลิต เพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย- พัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโต - ฯลฯ .วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาบริหาร,การจัดการ, วิศวกรรมด้านการผลิต เครื่องกล สาขาที่เกี่ยวข้อง.เพศชาย.มีประสบการณ์ ในการบริหารโรงงาน อย่างน้อย ปี .มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบสูง.มีทัศนคติที่ดี ซื้อสตย์ อดทน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บจก.บี เอ็ม พี ริช / ถนนหลวงแพ่ง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 04 กรกฎาคม 2559


Dispatcher

...Dispatcher หางาน - บริษัท หงษ์ทองเอ็นเตอร์ไพรส์ - Dispatcher บริษัท หงษ์ทองเอ็นเตอร์ไพรส์ Dispatcher มีนาคม ระดับเงินเดือน - ให้ข้อมูลบริการรถ Limousine แก่ลูกค้า ประชาสัมพันธ์ .ชาย-หญิง อายุ- ปี.สามารถสื่อสารได้หลายๆภาษา (ไทย / จีน / อังกฤษ).มีความรับผิดชอบ.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี.สามารถทำงานเป็นกะได้ ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ค่าคอม + OT ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-,-,-]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท หงษ์ทองเอ็นเตอร์ไพรส์ / ถนนขุมทอง-ลำต้อยติ่ง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ -,-,- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 03 มีนาคม 2559


พนักงานขับรถลิมมูซิน

...พนักงานขับรถลิมมูซิน หางาน - บริษัท หงษ์ทองเอ็นเตอร์ไพรส์ - พนักงานขับรถลิมมูซิน บริษัท หงษ์ทองเอ็นเตอร์ไพรส์ พนักงานขับรถลิมมูซิน มีนาคม ระดับเงินเดือน - ขับรถส่งลูกค้า ตามสถานที่ต่างๆทั้งในกรุงเทพฯต่างจังหวัด .ชาย-หญิง อายุ- ปี.มีใบขับขี่รถยนต์ ประเภท - ท รถรับจ้างสาธารณะ (ท).สามารถสื่อสารได้หลายๆภาษา (ไทย / จีน / อังกฤษ).มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ค่าเบี้ยเลี้ยง วันละ บาท / ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-,-,-]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท หงษ์ทองเอ็นเตอร์ไพรส์ / ถนนขุมทอง-ลำต้อยติ่ง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ -,-,- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 03 มีนาคม 2559


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 4 หน้า หน้าถัดไป >>