Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตขุมทอง แขวงขุมทอง กรุงเทพมหานคร

ธุรการขาย

...ธุรการขาย หางาน - บริษัท บี เอ็ม พี ริช จำกัด ธุรการขาย Share บริษัท บี เอ็ม พี ริช จำกัด ธุรการขาย กันยายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง ประสานงาน ลูกค้า เสนอราคา รายงาน อื่นๆ ตามมอบหมาย .ชาย-หญิง.ปวส.-ป.ตรี.มีความรับผิดสอบสูง อดทน.ทัศนคติบวก.มีประสบการณ์ตามสายงาน ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ตามกฏหมายแรงงานกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม bmpโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--,]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง-- - สอบถาม บริษัท บี เอ็ม พี ริช จำกัด / ถนนหลวงแพ่ง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร --, โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 10 กันยายน 2561


ธุรการจัดซื้อ

...ธุรการจัดซื้อ หางาน - บริษัท บี เอ็ม พี ริช จำกัด ธุรการจัดซื้อ Share บริษัท บี เอ็ม พี ริช จำกัด ธุรการจัดซื้อ กันยายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง .ชาย-หญิง.วุฒิ ปวส-ป.ตรี.รักใจบริการ.ทัศนคติบวก.มีความอดทน รับผิดชอบสูง.มีประสบการณ์ในสายงาน กรุงเทพมหานคร ตามกฏหมายแรงงานกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม bmpโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--,]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท บี เอ็ม พี ริช จำกัด / ถนนหลวงแพ่ง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร --, โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 10 กันยายน 2561


ผู้จัดการโรงงาน

...ผู้จัดการโรงงาน หางาน - บริษัท บี เอ็ม พี ริช จำกัด ผู้จัดการโรงงาน Share บริษัท บี เอ็ม พี ริช จำกัด ผู้จัดการโรงงาน สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง บริหารโรงงาน .วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาบริหาร,การจัดการ, วิศวกรรมด้านการผลิต เครื่องกล สาขาที่เกี่ยวข้อง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม nimenjoy bmpโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--,]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท บี เอ็ม พี ริช จำกัด / ถนนหลวงแพ่ง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร --, โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 06 สิงหาคม 2561


พนักงานบัญชี

...พนักงานบัญชี หางาน - บริษัทบี เอ็ม พี ริช จำกัด พนักงานบัญชี Share บริษัทบี เอ็ม พี ริช จำกัด พนักงานบัญชี สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง จ่ายเงินเดือน ภาษีซื้อขาย ประกันสังคมสรุป รายงานต่างๆ .วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาบริหาร,การจัดการ, วิศวกรรมด้านการผลิต เครื่องกล สาขาที่เกี่ยวข้อง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม nimenjoy bmpโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--,]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทบี เอ็ม พี ริช จำกัด / ถนนหลวงแพ่ง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร --, โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 01 สิงหาคม 2561


เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย-

... Share บริษัทบี เอ็ม พี ริช จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย มิถุนายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง -ประสานงานขาย ช่วยแนะนำการแก้ปัญหาให้ลูกค้าเดิม-นำเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าใหม่-วางแผนการขายทำรายการเข้าพบลูกค้า-ทำงานประจำออฟฟิต** ปฏิบัติงาน วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ หยุดสัปดาห์ละ วัน นักขัตฤกษ์ เวลาทำงาน . น.-.น. ** .เพศชาย/หญิง อายุปีขึ้นไป.วุฒิ ปวช - ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงาน Machine .หากสามารถใช้ AutoCad Photoshop ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี .มีประสบการณ์ในงานเขียนแบบจะพิจารณาเป็นพิเศษ .สามารถเขียนโปรแกรม CNC ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ .สามารถควบคุมดูแลงานให้เป็นไปตามกำหนด.สามารถอ่านแบบสั่งผลิตได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ.ขับรถได้มีใบขับขี่ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ตามโครงสร้างบริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม bmpโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัทบี เอ็ม พี ริช จำกัด / ถนนหลวงแพ่ง แขวง...


กรุงเทพมหานคร 22 มิถุนายน 2561


เจ้าหน้าที่เขียนแบบออกแบบ

...็ม พี ริช จำกัด เจ้าหน้าที่เขียนแบบ/ออกแบบ Share บริษัทบี เอ็ม พี ริช จำกัด เจ้าหน้าที่เขียนแบบ/ออกแบบ เมษายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง ดูแลสั่งการพนักงานที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาให้ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย, รับแบบตรวจเช็คแบบให้พร้อมแจกจ่ายงาน จัดหาวัสดุชิ้นงานในการทำงานให้ถูกต้องกับแบบ ขนาดที่เหมาะสม, จัดเตรียมเครื่องมือที่จะใช้ในการทำงานให้ครบ พร้อมเพรียงให้ทันเวลากับการทำงานของชิ้นงานที่จะทำ, ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการทำงาน ขั้นตอนการทำงาน . เพศชาย/หญิง อายุ ปีขึ้นไป .วุฒิ ปวช - ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงาน Machine . สามารถใช้ AutoCad Photoshop ได้เป็นอย่างดี .มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี .มีประสบการณ์ในงานเขียนแบบจะพิจารณาเป็นพิเศษ .สามารถเขียนโปรแกรม CNC ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ .สามารถควบคุมดูแลงานให้เป็นไปตามกำหนด.สามารถอ่านแบบสั่งผลิตได้ .มีความรู้ในขั้นตอนการผลิต กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม bmpโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทบี เอ็ม พี ริช จำกัด / ถนนหลวงแพ่ง แขวง...


กรุงเทพมหานคร 24 เมษายน 2561


ช่างเชื่อม

...ช่างเชื่อม หางาน - บริษัทบี เอ็ม พี ริช จำกัด ช่างเชื่อม Share บริษัทบี เอ็ม พี ริช จำกัด ช่างเชื่อม พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน แล้วแต่ประสบการณ์ เชื่อมประกอบงานเหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม .เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา.หากมีประสบการณ์จะพิจราณาเป็นพิเศษ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เงินเดือน / ประกันสังคม / โอที / โบนัสสิ้นปีท่องเที่ยวประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม bmpโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทบี เอ็ม พี ริช จำกัด / ถนนหลวงแพ่ง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 17 พฤศจิกายน 2560


บัญชี -

...บัญชี - หางาน - บริษัทบี เอ็ม พี ริช จำกัด บัญชี Share บริษัทบี เอ็ม พี ริช จำกัด บัญชี ตุลาคม ระดับเงินเดือน ตามตกตง - บันทึกรายรับ-จ่าย-ภาษีซื้อ-ขาย-ประกันสังคม-สรุปยอดค่าใช้จ่าย ประจำวัน , เดือน-งานที่ได้รับมอบหมาย .เพศหญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขา บัญชี มีประสบการณ์ทางบัญชี.สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี.หากมีประสบการณ์ด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เงินเดือน / ประกันสังคม / โอที / โบนัสสิ้นปีท่องเที่ยวประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม bmpโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทบี เอ็ม พี ริช จำกัด / ถนนหลวงแพ่ง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 27 ตุลาคม 2560


วิศวกรไฟฟ้า ด่วนมาก1

...วิศวกรไฟฟ้า ด่วนมาก หางาน - บริษัทบี เอ็ม พี ริช จำกัด วิศวกรไฟฟ้า **ด่วนมาก** Share บริษัทบี เอ็ม พี ริช จำกัด วิศวกรไฟฟ้า **ด่วนมาก** ตุลาคม ระดับเงินเดือน ตามตกตง .ควบคุมงานก่อสร้างด้านระบบไฟฟ้าของโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน .สำรวจ ประมาณการ ข้อมูลเพื่อเสนอราคางานระบบไฟฟ้ากับภาครัฐเอกชน.ประสานงานกับเจ้าของโครงการ .จัดเตรียมเอกสารประกอบการส่งมอบงานไฟฟ้าที่หน้างาน .. เพศ ชาย อายุ ปี ขึ้นไป .. ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาที่เกี่ยวข้อง.. มีใบ กว... ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์.. สามารถอยู่ประจำหน้างานต่างจังหวัดได้ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เงินเดือน / ประกันสังคม / โอที / โบนัสสิ้นปีท่องเที่ยวประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม bmpโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทบี เอ็ม พี ริช จำกัด / ถนนหลวงแพ่ง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 06 ตุลาคม 2560


ADMIN ประสานงานทั่วไป-

...ADMIN ประสานงานทั่วไป- หางาน - บริษัทบี เอ็ม พี ริช จำกัด ADMIN ประสานงานทั่วไป Share บริษัทบี เอ็ม พี ริช จำกัด ADMIN ประสานงานทั่วไป กันยายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง - งานADMIN งานเอกสารทั่วไป - ประสานงานกับ Supplier ลูกค้า - มีพื้นฐานทางด้านบัญชีจะพิจรณาเป็นพิเศษ .ชาย หญิง.วุฒิการศึกษา ปวส- ป.ตรี ทุกสาขา.ใช้คอมพิวเตอร์ Ms Office.มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น.มีความรับผิดชอบกับงานที่ได้รับมอบหมาย กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม bmpโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทบี เอ็ม พี ริช จำกัด / ถนนหลวงแพ่ง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 29 กันยายน 2560


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 4 หน้า หน้าถัดไป >>